Analýza

Analýza je dalším důležitým krokem, který je třeba udělat na začátku. Analýza vám poskytuje reálnou představu o tom, jaké jsou silné a slabé stránky školy ve vybraných Tématech a na co byste se měli zaměřit v Plánu činností.

Analýza Ekokodex Ekotým EV ve výuce Informování a spolupráce Jídlo Odpady Plán činností Prostředí školky Sledování a vyhodnocování Světový den Ekoškol Voda

Analýza v MŠ Čtyřlístek

Na jaké otázky si děti odpovídaly?

zobrazit

Herbář, který učí i zdobí.

Výrobou herbáře jsme se poznávali, jaké druhy rostlin rostou na naší školní zahradě a ještě jsme si krásně vyzdobili Prostředí školky.

zobrazit

Jak jsme prováděli analýzu a plánování v naší mateřské škole

Prováděli jsme průzkum v MŠ a na zahradě, co vše bychom rádi změnili a zlepšili a co se nám již podařilo.

zobrazit

Jak jsme prezentovali výsledky analýzy ostatním

O tom, jak informovat ostatní, kdo a jak postupuje při analýze otázek, je velmi důležité. My jsme pro sdělení výsledků zvolili společnou prezentaci, která proběhla ve dvou dnech.

zobrazit

Využití obrázkových otázek k Analýze v MŠ Kytička

Obrázkové otázky k Analýze využily v naší MŠ všechny zapojené třídy. Umožnily dětem větší porozumění tématu a sjednotily vnímání jednotlivých otázek.

zobrazit

Přírodní materiály ve školce

Pracovní listy k Obrázkové analýze skvěle posloužily k vytvoření přehledu, z jakých materiálů jsou hračky ve školce a které hrací prvky ve školce chybí.

zobrazit

S Obrázkovou Analýzou je škola opravdu hrou

Jedna z možností jak s obrázkovými otázkami ka Analýze pracovat je se doptávat se dětí promyšlenými návodnými otázkami. Jeden takový příklad nám poslala ředitelka MŠ Čeladenská beruška Jana Bartošová.

zobrazit

Schůzka Ekotýmu: Voda pro život i pro radost

V rámci Analýzy jsme se na schůzce Ekotýmu zabývali tématem Voda. O vodě jsme si povídali, dělali jsme také různé pokusy. Pomocí nových pracovních listů jsme zjišťovali slabé a silné stránky naší školy.

zobrazit

Hádanky nás baví.

Při našem novém projektu jsme využili pracovní listy z webu Ekoškolky. Zpracovali jsme Analýzu odpadů a zvolili jsme tentokráte formu hádankovou. Vybrali jsme však hádanky obrázkové, ne slovní, a totiž z nové Obrázkové analýzy.

zobrazit

Stopování skřítka Odpadlíčka

Pokusili jsme se analyzovat současný stav školky tak, abychom probudili zájem u dětí ale i rodičů.

zobrazit

Učíme se odpovědnosti

Vyzkošeli jsme ýdenní službu dětí - zalévání rostlin, péče o králíka, deník do divočiny. Služba se určuje formou losování.

zobrazit

Námořníci mapují, kam vyjet

S našimi námořníky jsme mapovali území, kam můžeme vyplout s lodí. Vytvořili jsme podrobný plán, určili které cesty jsme již absolvovali a které nás teprve čekají a vydali se na strastiplný ostrov Plánování činností.

zobrazit

Malá analýza k veselému vaření

Tématem Jídlo se zabýváme proto, aby se děti více seznámily, co vaříme a z čeho vaříme v MŠ. Co je surovina a co potravina. Jak dlouhá je cesta od semínka k dobrému jídlu.

zobrazit

Prostředí nebo Odpady

Jaké téma si zvolíme? PROSTŘEDÍ nebo ODPADY? Uděláme hlasování a nebudou dohady. Děti, mámy, tátové, společně si vybereme, co ve školce probereme. Volbu tématu, kterým se budeme zabývat, jsme ponechali zcela na volbě dětí a rodičů.

zobrazit

Ticho, ať nerušíme skřítky

Tento den jsme si za cíl naší vycházky vybrali blízkou skálu v lese, kam jsme přišli pozdravit naše neviditelné kamarády skřítky. Soustředili jsme se na zvuky lesa, na vhodné chování v lese.

zobrazit

Velké ucho V Tečovicích

Formou pokusů a her na hluk a zvuk jsme si s dětmi vysvětlili, co je to zvuk, jak vzniká, prozkoumali prostory MŠ a zjišťovali, kde žijí skřítkové Ticháček a Hlučňáček, skřítky jsme si vyrobili z recyklovatelných materiálů.

zobrazit

Velké ucho v naší MŠ

Děti měly možnost se prostřednictvím prožitkového učení, her, úkolů a experimentování seznámit se skřítky Hlučňáčky a Ticháčky a zjistit co je zvuk a hluk, jak vzniká, kde ho můžeme v MŠ najít a jak ho můžeme sami ovlivnit.

zobrazit

Výzva Velké ucho

Velké ucho - projekt o hluku a zvuku, jehož cílem bylo děti seznámit a aktivně se podílet na zjišťování hlučnosti v naší mateřské škole a nejbližším okolí. Vítěz získá úpravu jedné místnosti do akusticky ideálního stavu.

zobrazit

Velké ucho

V rámci projektu Velké ucho jsme poznávali zvuky kolem nás, provedli průzkum školy a řešili, zda je naše mateřská škola hlučná nebo tichá.

zobrazit

Náš nový kamarád Komposťák

Delší dobu jsme se potýkali s velkým množstvím bioodpadu v naší MŠ. Problém jsme vyřešili zajištěním nového kompostéru.

zobrazit

ČLOVĚČE, NEZLOB SE A OTÁZKY POSBÍREJ

Hravou formou můžeme vytvořit analýzu podle pracovních listů. Můžeme si zahrát obdobu hry „Člověče nezlob se“, při které nikdo nevypadává a děti si přitom procvičí předmatematické dovednosti.

zobrazit

Jak děláme Analýzu

V letošním školním roce se věnujeme tématu Prostředí. Pro tvorbu Analýzy jsme využili pracovní listy s návodnými otázkami, které jsme přepsali na plakát a děti jednotlivé oblasti hodnotily - formou srozumitelných smajlíků.

zobrazit

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.