Ekokodex

Ekokodex je společným souborem hodnot a pravidel. Jde o seznam, který ukazuje, co ve škole vyznáváte v rámci jednotlivých Témat. Zároveň vám slouží jako návod pro celou mateřskou školu i rodiče, jak se ohleduplně chovat k životnímu prostředí.

Analýza Ekokodex Ekotým EV ve výuce Informování a spolupráce Jídlo Odpady Plán činností Prostředí školky Sledování a vyhodnocování Světový den Ekoškol Voda

Vychytávka Ekokodexu

Rada, jak vylepšit Ekokodex tak, aby byl praktický, skladný, přenosný, nezničitelný, srozumitelný a aktualizovatelný. Lze ted šoupnout do kabelky a vzít s sebou ven na každou procházku.

zobrazit

Ekokodex vyrobený z odpadového materiálu

Jak jsme vylepšovali, rozšiřovali a měnili grafickou podobu Ekokodexu.

zobrazit

Strom Ekoškoly v básních

Pokusili jsme se témata Ekoškoly zpracovat do podoby krátkých básniček. Ekokodex se rázem stal pro mnohé srozumitelnější.

zobrazit

Jak jsme vytvářeli nový Ekokodex

Po dvou letech fungování Ekokodexu jsme se rozhodli spolu s dětmi vytvořit nový eEkokodex, aby si jeho vytváření všechny děti prožily a upevnily si tak naše ekologická pravidla.

zobrazit

Kaštánkův Ekokodex

Vytvoření nového Ekokodexu tak. aby si ho děti samy "přečetly" - malované čtení. Děti ho mohou číst rodičům a kamarádům, a sdělit jim tak, jak se chovat k životnímu prostředí.

zobrazit

Jsme tu – pro naši planetu

Jednu schůzku Ekotýmu jsme věnovali tvorbě Ekokodexu. Zvolili jsme rýmy, které se dětem dobře pamatují. Děti nakreslily obrázky k jednotlivým tématům a ty nás v rýmování ještě podpořily.

zobrazit

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.