Ekotým

Ekotým je základem fungování programu Ekoškola na mateřské škole. Je sestaven z dětí, ale i dospělých (dětí z různých tříd a různého věku, učitelů, rodičů i provozních zaměstnanců mateřské školy). Společně vedete program Ekoškola a naplňujete podstat

Analýza Ekokodex Ekotým EV ve výuce Informování a spolupráce Jídlo Odpady Plán činností Prostředí školky Sledování a vyhodnocování Světový den Ekoškol Voda

Schůzka malého Ekotýmu v naší školce

Po měsíci jsme se znovu sešli na schůzce Ekotýmu, abychom zhodnotili, co nového se nám povedlo v našem školkovém projektu “Neplýtváme potravinami” a naplánovali si další cíle.

zobrazit

I. EKO SCHŮZKA U NÁS V MŠ

Na schůzce jsme si představili program EKOŠKOLU. Určily jsme si role a sepsali EKOKODEX.

zobrazit

První setkání malého Ekotýmu po karanténě

S obnovením provozu naší školičky po karanténě vyvstala otázka, jak pokračovat v programu Ekoškola. Našli jsme cestu:)

zobrazit

Děti se chtějí nadchnout

Role v Ekotýmu. Na ekoschůzce si děti i rodiče volí své role. K jednotlivým rolím děti nakreslily obrázky, vědí, co znamenají. A když si mohou suchým zipem připnout k roli svou fotku, cítí větší zodpovědnost a tendenci k aktivitě.

zobrazit

7 kroků k Ekoškole

Přemýšleli jsme, jak dětem přiblížit 7 kroků k Ekoškole. Co je to Analýza, Plán činností....... Společně jsme přemýšleli-rýmovali a vymysleli:

zobrazit

První schůzka Ekotýmu a návrh loga pro Ekotým

Zvolení tématu na tento rok, vytvoření loga a rozdělení rolí. Hlavním cílem bylo seznámit všechny členy s programem a motivovat se k další činnosti.

zobrazit

Osoby a obsazení aneb rozdělení rolí při schůzce Ekotýmu.

K čemu jsou dobré a jaké role zvolit, nejen když probíhá schůzka Ekotýmu

zobrazit

Tvorba pravidel pro Ekotým

Jak zpracovat a pracovat s pravidly pro dětský i dospělý Ekotým, které jsou pravidelnou součástí všech ekoschůzek.

zobrazit

První schůzka Ekotýmu je zásadní.

Schůzku a její průběh jsme plánovali důkladně. Na jejím průběhu záviselo, zda se nám její členy podaří motivovat ke vzájemné spolupráci nebo ne.

zobrazit

Dejte svému Ekotýmu jméno!

S dětmi jsme se rozhodli, že náš Ekotým pojmenujeme. Mezi dětmi proběhla velká diskuse, kde zvítězily dva návrhy se stejnými hlasy - "kočky" a hvězdy". Děti potom samy přišly na řešení, jak vybrat vítěze, a oba názvy propojily.

zobrazit

A proč né JÁ?

Aneb výběr členů Ekotýmu, první velké demokratické rozhodování.

zobrazit

Jak vznikal náš Ekotým

Jak vznikal náš Ekotým - aneb jak se nadšení z programu Ekoškolka přeneslo z učitelů na děti i na jejich rodiče

zobrazit

Jak jsme v Ekotýmu hlasovali o tématech

V Ekotýmu jsme se měli rozhodnout o tom, kterým tématům se budeme nejdříve věnovat. Zvolili jsme hlasování pomocí symbolů a nálepek. Každý hlas byl důležitý, pro děti-nečtenáře byla důležitá vizualizace pomocí obrázkového symbolu.

zobrazit

Malujeme s Ekoškolou

Mluvili jsme s dětmi o tom, co je projekt Ekoškola a čím se zabývá. Děti pak výtvarně zpracovaly čtyři témata Ekoškoly.

zobrazit

Jedeme v tom spolu

Poprosili jsme dospělé o spolupráci v Ekotýmu a vysvětlili jim, co z takové spolupráce vyplývá.

zobrazit

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.