EV ve výuce

Cílem environmentální výchovy je seznámit děti s tématy, kterými se zabývají v Analýze, Plánu činností a dalších krocích. Je důležité věnovat tématům dostatek času, aby jim děti opravdu rozuměly a chápaly souvislosti.

Analýza Ekokodex Ekotým EV ve výuce Informování a spolupráce Jídlo Odpady Plán činností Prostředí školky Sledování a vyhodnocování Světový den Ekoškol Voda

Náš DEN ZEMĚ v MŠ

Ke Dni Země jsme uspořádaly aktivity na školní zahradě, které jsou spojené s oslavou naší planety. Spojily se všechny MŠ v Kopřivnici, aby vysadili svůj strom a zasadili květiny pro naše město.

zobrazit

Malí zahradníci

Děti, v rámci plnění úkolů z Plánu činností sadily do záhonů různé semínka a sazenice. Nyní se o ně pečlivě starají a čekají, až budou moci sklízet a připravit z nich něco dobrého.

zobrazit

Třídíme s Petalíkem

Od Ježíška jsme díky Vánočnímu jarmarku dostali knihu Kouzelná baterka, která je zaměřená na odpadový materiál. A tato kniha odstartovala naše téma Třídíme s Petalíkem.

zobrazit

Sadařova naučná stezka

Děti se pomocí Sadařovy naučné stezky názornou a zábavnou formou seznámily s enviromentálním přístupem hospodaření při pěstování a zpracovávání ovoce a při péči o rostliny a stromy v našem okolí.

zobrazit

Kelímku - odpadni!

Zapojení široké veřejnosti do NEvytváření plastového odpadu.

zobrazit

Látkové pytlíky v našem obchodě

Látkové pytlíky místo igelitových sáčků pro občany obce zdarma.

zobrazit

Ekonápady z Mateřídoušky

Chceme se podělit o příklady dobré praxe v naší MŠ, které realizujeme a zapojujeme do nich děti i rodičovskou veřejnost.

zobrazit

My už třídit umíme a my se to učíme

Společný projektový den žáků ZŠ a dětí MŠ. Není nad to, když starší kamarádi se ZŠ jsou příkladem pro malé děti. A úžasné je, když si pro ně připraví vzdělávací program. Naopak děti z MŠ seznámí žáky s EKOškolkou a připraví pro ně malé občerstvení.

zobrazit

Bleší trh a jarní tvoření v Tylovické Ekoškolce

Mateřská škola v Tylovicích získala už před dvěma roky titul Ekoškola, který letos obhajuje, děti se tak již několik let kromě obvyklých aktivit věnují i tématům ekologie a udržitelného rozvoje.

zobrazit

Jak jsme si "hráli" s jídlem

Jak si děti upevňovaly základy zdravých stravovacích návyků a zdravého životního stylu.

zobrazit

Zpracování 7 kroků Ekoškoly v MŠ

Přemýšleli jsme s dětmi, jak ztvárnit, vizualizovat Metodu 7 kroků. Zvítězil nápad vytvořit stopy, které budou krok symbolizovat. Stopy měly být nalepené na chodbě na zdi. Praxe ukázala, že je lepší kroky samostatně využívat v prostoru na zemi.

zobrazit

Což takhle dát si jogurt?

Děti měly poznat, že potravina se dá nejen koupit, ale i vyrobit svými vlastními silami.

zobrazit

Prožitková hra "Putování s kapičkou"

Při analýze tématu voda jsme zjistili, že děti nemají představu o tom, co je to Koloběh vody v přírodě. V prožitkové hře "Putování s kapičkou" mají děti v roli kapek vody možnost, celý proces zažít.

zobrazit

Tvoříme z domácí plastelíny

Vzhledem k poměrně vysokým cenám plastelíny v obchodech jsme se rozhodli vyrobit si plastelínu sami. Motivujeme tak děti k tomu, že to, co si samy vyrobí, je hodnotnější.

zobrazit

Na cestě ke zdraví, bylinky nás provází

Chceme zvýšit povědomí dětí o přírodních způsobech, jak léčit různé nemoci. S pomocí bylinek se můžeme před nemocemi chránit.

zobrazit

Spinká a sní mravenec lesní

V rámci podzimního tématu jsme s dětmi zjistily, že už by měly spát mravenci i broučci. Aby přežili zimu, neumrzli a na jaře mohli zase vylézt ze svých úkrytů, děr a domečků, děti se rozhodly, že broučkům chtějí pomoci a postavit jim přírodní domečky

zobrazit

Mandaly z přírodnin

Naše škola je umístěna na vesnici a je úzce spjata s přírodou. Chtěli jsme umožnit dětem, aby si samy zkrášlovaly své prostředí ve kterém žijí. Skvělým nápadem byla výroba mandal z přírodnin, které tu volně okolo nás rostou a obklopuj

zobrazit

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.