Informování a spolupráce

Krok Informování a spolupráce slouží k tomu, aby všichni věděli, co se u vás v Ekoškole děje. Nabízíte všem možnost zapojit se do realizace programu a přispět svými nápady a silami.

Analýza Ekokodex Ekotým EV ve výuce Informování a spolupráce Jídlo Odpady Plán činností Prostředí školky Sledování a vyhodnocování Světový den Ekoškol Voda

Vánoční jarmark s papírem

Na schůzce jsme ke kroku Plánování činnosti došli k cíli, že budeme na Vánoční jarmark vyrábět výrobky pouze z papírů.

zobrazit

Karneval v odpacích

Jak spojit užitečné se zábavou? Jak prezentovat výstupy Analýzy a Plánu činností? Jak vtáhnout do dění v Ekoškole okolí? Využili jsme k tomu tradiční, hojně navštěvovanou školní akci,inspirujte se.

zobrazit

Život Ekoškoly v knížkách

Ekoškolí knížečky vytvářejí ucelený náhled na život v předškolním zařízení. Naším heslem je radost být venku a všímat si. Vnímat, že nejen zahrada je nám vším...

zobrazit

Do lesa s našimi novými kamarády

U příležitosti celorepublikové akce "Ukliďme Česko" spolupracujeme s Domovem Pod Lípou Lipník, který poskytuje péči dětem s mentálním postižením.

zobrazit

Ptáčci nejen na krmítku

Jeden z cílů, který jsme si společně ekotýmem při MŠ Vratimov vytýčili, byla péče o ptactvo na školní zahradě a ve městě Vratimov.

zobrazit

První seznámení rodičů s Ekoškolou

Na podzim se poprve setkali rodiče a děti s programem Ekoškoly. Zažili pohybové hrátky na zahradě MŠ a také první podzimní tvořivou dílnu.

zobrazit

Vizovická minikonference

Dlouho jsme si lámali hlavu, jakou formou budeme informovat ostatní děti a zaměstnance ze školky o činnosti Ekotýmu. Tak jsme si vymysleli ,,minikonference".

zobrazit

Jak si zapamatovat 7 kroků?

Šli jsme na to graficky, barevně a zábavně.

zobrazit

Nástěnka v knihovně

Jak jsme o naší Ekoškolce dali vědět.

zobrazit

Děti dětem aneb z Ekoškolky do družiny

Jak děti z Ekotýmu MŠ prezentovali dětem ze školní družiny metodiku 7 kroků.

zobrazit

Jak informovat rodiče

Při Analýze odpadů jsme s Ekotýmem přemýšleli, jak uceleně podat rodičům info o tom, co všechno školka dělá pro lepší nakládání s odpady. Vymysleli jsme brožurku, kde je vše o tom co-kde-a jak s odpady u nás ve školce funguje.

zobrazit

Jak V MŠ Pohádka sdílejí své úspěchy

MŠ Pohádka Planá nad Lužnicí inspirovala další mateřské školky na Krajské konferenci EVVO pro mateřské školy.

zobrazit

Návštěva Ekoškolky Rozárka - Zlíchov.

V rámci prvního kroku Ekotým, jsme se zabývali sdílením zkušeností a navázáním kontaktu se "sousední" Ekoškolkou Rozárka na Zlíchově, kam jsme vyrazili na návštěvu s naším dětským Ekotýmem.

zobrazit

Jak (nejen) dětem vysvětlit 7 kroků Ekoškoly

Námět jak to udělat, aby (nejen) děti metodiku 7 kroků pochopili a uměli se orientovat v tom, v jaké fázi se právě nachází, co už prožili, co je čeká a jak spolu jednotlivé kroky souvisí.

zobrazit

NÁSTĚNKA JAKO PROSTOR PRO ÚKOLY

Obyčejná nástěnka může být vaším velkým pomocníkem. Dokáže totiž zajímavě propojit aktivity školky s rodinou. Kromě běžných informací může sloužit i jako důležitý prostředník k plnění užitečných úkolů.

zobrazit

Reportérka TV Rozmarýnka navštívila školku

Jsme krátce zapojeni do projektu EKOŠKOLA a chceme vědět, jestli děti vědí co to znamená.

zobrazit

Jak informovat o Ekoškole?

Nezapomínejte o Ekoškole informovat. Pro nás to byl jeden z nejhůře uchopitelných kroků. Zkuste oslovit někoho ze zaměstnanců, rodičů či přátel, kdo by si vzal informování na starost.

zobrazit

Zkuste s dětmi udělat reportáž o Ekoškole.

S dětmi jsme v rámci Ekoškoly udělali v naší školce reportáž. Děti se ptaly dospělých, co je Ekoškola. Výsledek byl znázorněn na vytvořeném plakátu.

zobrazit

PROJEKT CITI-SENSE - veřejné monitorování ovzduší

Cílem našeho snažení bylo vzbuzení zájmu u dětí a rodičů o životní prostředí a vytvoření občanských pozorovatelen.

zobrazit

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.