Plán činností

Při tvorbě Plánu činností vycházíte z toho, co jste zjistili v Analýze. Hledáte řešení, stanovujete si cíle a plánujete si aktivity, které vedou k nápravě slabých a k udržení silných stránek školy. Na tvorbě Plánu činností se podílí celý Ekotým.

Analýza Ekokodex Ekotým EV ve výuce Informování a spolupráce Jídlo Odpady Plán činností Prostředí školky Sledování a vyhodnocování Světový den Ekoškol Voda

Stavba přehrady na školní zahradě

Naší otázkou bylo: KDE SE BERE VODA? Povídali jsme si o vodních tocích a zjistili, že děti neví, co je to přehrada. Rozhodli jsme se jí vytvořit na školní zahradě.

zobrazit

Tvorba plánu činnosti k tématu PROSTŘEDÍ

Po analýze základních otázek a odprezentování výsledků napříč třídami jsme shrnuli výsledky a pustili se do plánu činnosti.

zobrazit

Naučme se recyklovat

Plánování a realizace akčního dne byla pro nás zdrojem zábavy a vzdělávání, prostředkem k informovanosti veřejnosti o výsledcích naší činnosti a příležitostí k šíření osvěty v oblasti třídění odpadů.

zobrazit

Plánujeme

S dětmi a rodiči jsme vytvořili krásný plán činností na téma VODA. Plán tvořili maminky z Ekotýmu a děti vybarvovaly obrázky.

zobrazit

Šijeme kamarády skřítka Odpadlíčka

Odpadlíček je takový náš eko-kamarád, který nás provádí ekoškolkou. O víkendech jezdí na výlety s rodiči i dětmi a zažívá spoustu dobrodružství, které rodiče zapisují do památníčku i s fotkami.

zobrazit

Baterkožrout a Víčkožrout

Odpadkový koš nemusí být pouhá krabice nebo plastová nádoba. S dětmi jsme si vyrobili kamarády, které mají nejen krásnou podobu, ale také jméno a každý v naší školce ví, k čemu slouží.

zobrazit

Malý zlepšovák

Vymysleli jsme zlepšovák k tvoření společného záznamového archu. Zabývali jsme se tématem VODA a tvořili jsme analýzu a plán činností.

zobrazit

Nápad, jak ulehčit životnímu prostředí

Zabývali jsme se tématem ochrany životního prostředí a navázali spolupráci s bezobalovým obchůdkem.

zobrazit

Hmatová stezka

Sázeli jsme hned vedle naší jabloně, která je symbolem naší školy.

zobrazit

Naše školní zahrada

Na podzim jsme vytvořili při schůzkách našeho Ekotýmu bylinkovou zahrádku, domeček pro ježka a hmyzí hotel.

zobrazit

Medový týden v Korytné

K tématu JÍDLO jsme uskutečnili týdenní projekt s názvem VŮNĚ MEDU. Do projektu jsme zapojili nejen děti, ale i rodiče a paní školnici. A jak vše probíhalo? Čtěte dál...

zobrazit

Svačinu si připravíme, úkolů se nebojíme

Z Analýzy tématu jídla vzešla slabá stránka: Děti nemají možnost si jídlo připravit nebo upravit. Na základě analýzy jsme si stanovili s dětmi cíl: Připravit si 1x týdně svačinu z dodaných surovin. Tento cíl byl rozpracován dětmi do dílčích úkolů.

zobrazit

Jak jsme budovali stezku naboso

V rámci tématu Prostředí jsme se rozhodli pro vybudování stezky naboso neboli smyslového chodníčku. Požadavek vyšel z přání dětí a pedagogů, kteří podobný chodníček vyzkoušeli na výletě v Kovářově .

zobrazit

Nakrmíme ptáčky

Zabývali jsme se výrobou krmítek z odpadního materiálu, pro ptáky, kteří v zimě neodlétají do teplých krajin. V Plánu činností se nám prolnuly témata Odpady a Prostředí školy.

zobrazit

Zážitek viděný dětskýma očima

Jak jsme sázeli borovici horskou, dárek z batůžkového výletu do lesní školky. Děti z Ekotýmu sázení borovice samy nafotily a měly z toho krásný zážitek. A také si splnili jeden z úkolů z Plánu činností.

zobrazit

Zodpovědný strávník

V MŠ Čeladenská beruška myslí na zodpovědnou spotřebu potravin při každé příležitosti a k zodpovědnosti při výběru potravin vyzývají i rodiče a prarodiče.

zobrazit

Přírodní koloběh - kompostování

V rámci pátého kroku (environmentální výchova) jsme se koncem září opět zabývali tříděním a přeměnou odpadu, rozhodli jsme se založit kompost.

zobrazit

Volba cíle a plánování úkolů

Jak jsme vybrali a zformulovali cíl a rozplánovali jej do jednotlivých úkolů.

zobrazit

Jak usnadnit tvorbu plánu.

Aby měly plány jasnou strukturu a obsahovaly to, co je důležité, používáme univerzální šablonu, do které při plánování dopisujeme obsah.

zobrazit

Ostružiny pro parádu a taky na marmeládu

Stal jsem se zahradníkem. Když se starám a pečuji,nebojím se to už ochutnat. Poznávám nové chutě, práci, přírodu zázraky sluníčka a vody a těším se z vykonané práce.

zobrazit

Řemesla ve školce aneb Recyklujeme netradičně

Ukázka tradičních valašských řemesel. Děti si mohly samy proces práce vyzkoušet. Poznávají jak se dříve pracovalo,a jak jsou ještě dodnes lidé zruční a stále ovládají staré originální techniky na výrobu nejrůznějších produktů.

zobrazit

Jak na nástěnky ve školce?

Nástěnek máme ve školce hodně, ale o žádné se nestarají děti, ani rodiče, což jsme zjistili v rámci Analýzy. Umístili jsme tedy do jídelny novou nástěnku, kde o jednu půlku budou pečovat rodiče a o tu druhou děti.

zobrazit

Jak na hračky ve školce?

V rámci Analýzy děti zjistily, že mají málo hraček z přírodního materiálu. Do Plánu činností daly, že si chtějí nějaké hračky vyrobit. Rodičům ve školce zase chybělo více stavebnic.

zobrazit

Co se skrývá za oknem?

Na základě Analýzy jsme s našimi dětmi (3 roky) zjistili, že v naší nové třídě není nic "zeleného", co by nám připomínalo přírodu za oknem. Rozhodli jsme se pro pěstování bylinek na čaj a řeřichy.

zobrazit

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.