Prostředí školky

Děti se zaměřují na vnitřní i vnější prostředí mateřské školy, zkoumají ho z hlediska environmentálního, ale i estetického a pocitového. Hledají, z jakých materiálů jsou jejich hračky, nábytek a herní prvky na zahradě. Navrhují změny k lepšímu.

Analýza Ekokodex Ekotým EV ve výuce Informování a spolupráce Jídlo Odpady Plán činností Prostředí školky Sledování a vyhodnocování Světový den Ekoškol Voda

První úspěch v programu Ekoškolky

S dětmi jsme se rozhodli zkrášlit naši školku a jaké bylo překvapení, když děti zjistily, že ne vše se musí kupovat, ale že mohou mnohé i samy vytvořit.

zobrazit

Ježčí domeček

V rámci tématu Prostředí školy jsme se zabývali rozšířením míst na naší zahradě, kde žijí živočichové.

zobrazit

Bylinkové panenky

Při tématu Prostředí školy jsme se na školní zahradě a hlavně na motýlí louce zabývali určováním názvů bylin. Naše zahrada nedisponuje velkým vybavením a učitelka tímto způsobem chtěla dětem nabídnout možnost smysluplného využití času tráveného na za

zobrazit

Hmyzí hotel

Výroba nového hmyzího hotelu. Malý už nám nestačí, potřebujeme větší.

zobrazit

Jsou z nás malí zahradníci

V MŠ jsme na jaře zrealizovali stavbu nového pyramidového záhonu, aby se děti mohly pokusit vypěstovat vlastní ovoce a zeleninu. Děti zasely semínka. Na brigádě svolané Ekotýmem záhon osadili. Na konci školního roku jsme pak úrodu sklidili.

zobrazit

Kouzelná bylinková zahrádka

Rádi bychom vytvořili trvale udržitelnou hodnotu na naší zahradě mateřské školy - bylinkovou zahrádku, o kterou bychom se spolu s dětmi staraly a tím je motivovaly, že každá činnost přináší výsledky a to, co si sami vypěstujeme nás těší dvojnásob.

zobrazit

Poznáváme život naší zahrady

Na zahradě MŠ jsme hledali obyvatele naší zahrady na různých stanovištích naučné stezky. Pozorovali jsme broučky, jejich přirozené prostředí.

zobrazit

Setkání dětského Ekotýmu mateřské školy Markušova

Cílem bylo seznámit dětské Ekotýmy z různých budov jedné MŠ

zobrazit

Tvoříme z přírodnin - plodů podzimní přírody

V rámci tohoto kroku jsme se zabývali výzdobou MŠ - přispění k pěknému prostředí a tím příjemnému klimatu školy. K výzdobě jsme použili přírodniny a zejména plody podzimní přírody. Na zpříjemnění prostředí se podíleli děti, pedagogové a rodiče.

zobrazit

Zeleninový záhonek

Na jaře jsme s dětmi přemýšleli, jak využít opomenutou část zahrady za školkou. Nakonec děti vymyslely záhonek, na kterém si vypěstujeme něco dobrého. Postupem času však přicházela řada dalších dobrých nápadů.

zobrazit

Putování s ježkem

Ekokodex nám každý den pomáhá dětem připomínat pravidla a dohody, na kterých jsme se společně domluvili.

zobrazit

Vrbový tunel

V rámci jarního úklidu školní zahrady jsme s dětmi postavili vrbový tunel. Ušetřili jsme tak peníze, které bychom jinak zaplatili stavební firmě.

zobrazit

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.