4 témata

Vybraná témata vám pomohou zaměřit se v Ekoškole a v jejím okolí na to podstatné co je potřeba pro ochranu životního prostředí.

Odpady

Odpad je věc, kterou stvořilo našich deset prstů a těch deset prstů by si s ním mělo také umět poradit. 

Paul Connett

V rámci tématu Odpady se děti učí, jak mohou vzniku odpadu především předcházet, jak s ním je možné dále pracovat a využívat ho nejen k tvůrčí činnosti. Ve škole pátrají po tom, jaké druhy odpadu třídí, kde mají koše na jednotlivé druhy odpadu a hodnotí vhodnost jejich umístění. Děti také navrhují co by se v tématu Odpady dalo ve škole zlepšit, plánují třídit více druhů odpadu, označují koše nebo třeba tvoří informační materiály pro rodiče.

Inspirace z Ekoškolek na téma Odpady

 

Jídlo

Raduji se z toho, že jsem něco nemusel koupit.                                  

Petr Ledvina

V tématu Jídlo se děti seznamují, s tím co vše je zodpovědná spotřeba jídla, do které patří i zásady zdravé výživy. Děti zjišťují původ potravin a učí se, proč jsou sezónní potraviny a potraviny z místních zdrojů šetrnější k životnímu prostředí. Samy pátrají, které potraviny mohou získat z blízkého okolí a které se musejí dovézt z daleka. Učí se o důležitosti ovoce a zeleniny pro člověka. Pokud je to možné, spolupodílejí se na zakládání záhoků a učí se pěstovat bylinky, zeleninu či ovoce. Zjišťují, jak lze vypěstované "dobroty" využít v kuchyni. 

Inspirace z Ekoškolek na téma Jídlo

 

Prostředí školy

Zdravá zahrada je otevřená kniha, z které se pořád máme co učit.                                         

Helena Vlašínová

V rámci tématu děti zkoumají vnitřní i vnější prostředí mateřské školy.  Pátrají z jakých materiálů jsou jejich hračky, nábytek a herní prvky na zahradě vyrobeny. Počítají, kolik mají rostlin, zjišťují, kdo je zalévá. Hledají možnosti, jak se do péče o rostliny zapojit. Vyjadřují se k tomu, co se jim líbí, nebo co by chtěly ve školce a v jejím okolí změnit. Navrhují výzdobu školky (kde je nejlepší místo pro nástěnku, či obrázky) či úpravy zahrady.

Inspirace z Ekoškolek na téma Prostředí školky

 

Voda

Ne všichni a ne všude si jí váží, teprve její velký nedostatek nebo přebytek k ní obrací pozornost veřejnosti.  

Peter Swanson


V tématu Voda děti pochopí význam vody a proč je důležité vodou šetřit. Dozvědí se, odkud se bere voda v kohoutku, v jejich škole a kam putuje voda odpadní. Zamýšlejí se nad rozdílem mezi vodou z kohoutku a vodou balenou. Seznamují se s principy šetrného úklidu. Děti ve škole zjišťují, jak velkou mají spotřebu vody, jakou vodu pijí (kohoutkovou nebo balenou) a jaké čistící prostředky se ve škole používají. Navrhují, jak vodou ve škole šetřit.

Inspirace z Ekoškolek na téma Voda

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.