Mezinárodní titul

Vážíme si toho, co jste s Ekoškolou dokázali. Úspěšné školy oceňujeme v Senátu PČR na slavnostním vyhlášení titulů Ekoškola.

Titul Ekoškola symbolizuje mezinárodní zelená vlajka, logo a certifikát. Tyto symboly zdobí přes 130 škol v České republice, více než 17.000 škol na celém světě. Jejich počet stále roste. Podmínkou pro zisk mezinárodního titulu Ekoškola je výborné zvládnutí metodiky 7 kroků ve škole, realizace pozitivních změn ve škole či okolí a absolvování hodnotící návštěvy (auditu) ve škole.

Školy v České republice mohou získat mezinárodní titul na základě těchto podmínek:

  • Dosažení dostatečné úrovně v kritériích, která sledují kvalitu naplňování všech 7 kroků Ekoškoly.
  • Sepsání elektronické žádosti a dodání podkladů.
  • Absolvování hodnotící návštěvy přímo ve škole.

Jak k auditu

 

Připravili jsme nový způsob přihlašování k auditům, jehož smyslem je usnadnit vám přípravu na audit. Po celou dobu přípravy vám budou k dispozici naši konzultanti, kteří vás celým procesem před auditem provedou.

Náš konzultant vám pomůže:

  • Vyhodnotit, v jaké fázi realizace programu Ekoškola se nacházíte.
  • Správně časově rozložit přípravy.
  • Vyřešit případné problémové situace.

Škola, která chce v daném školním roce získat nebo obhajovat titul programu Ekoškola, postupuje následovně:

  1. Do 31.10.2019 škola vyplní přihlášku k auditu. Tím dáváte najevo, že v daném školním roce chcete získat nebo obhajovat titul programu Ekoškola.
  2. Škole, která již odeslala přihlášku, se od 1. listopadu do 15. listopadu na email nebo telefonicky ozve konzultant Ekoškoly a společně si dohodnete termín konzultace k auditu. Během konzultace vám konzultant pomůže zhodnotit stav realizace programu a domluvíte si termín auditu, který by měl proběhnout v době listopad 2019 – 1. květen 2020.
  3. Po domluvě s konzultante podklady k auditu prostřednictvím formuláře podklady k auditu.

 

Co zaslat:

Výstupy, které nám budete zasílat, není potřeba přepisovat či jinak upravovat. Stačí nám pouze kvalitní a čitelná fotografie nebo scan výstupu. Fotografie i scany prosím pojmenujete tak, aby bylo zřejmé, o jaký výstup se jedná.

1. Souhlas koordinátora a vedení školy. Scan podepsané přihlášky.
2. Odpovědi na 8 otázek.
3. Výstup z Analýzy – přehled SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK - fotografie grafického zpracování, scan nebo odkaz na web.
4. Plány činností včetně monitorování a vyhodnocování (plány za poslední 2 roky) - fotografie grafického zpracování, scan
    nebo odkaz na web.
5. Vyplněná kritéria – sebehodnocení školy. Kritéria jsou aktualizována k 3.9.2018. Vyplňujete pouze x do barevně
    zvýrazněných políček. V každém řádku může být pouze jedno x. Čísla nikam nevkládáte. Excel sám automaticky sčítá
    body.
6. Vyplněný příklad dobré praxe z vaší školy, který popisuje uchopení jednoho ze 7 kroků Ekoškoly. Můžete ho zaslat ještě
   dříve, než se přihlásíte.
7. Scan nebo odkaz na uveřejněné články, případně odkaz na rozhlasové či televizní reportáže.
8. Fotografie nástěnky a Ekokodexu.

V případě nejasností či dotazů nás kontaktujte na emailu: marie.servitova@terezanet.cz .
 

Absolvování hodnotící návštěvy přímo ve škole.

Návštěva slouží hlavně k osobnímu poznání mateřské školy, seznámení s Ekotýmem a ke společnému hodnocení na základě kritérií. Hodnotící návštěva poskytne mateřské škole zpětnou vazbu k práci v programu. Pro hodnotící návštěvu si připravte zejména obrazový materiál z průběhu činnosti (fotografie např. ze schůzek Ekotýmu, grafické zpracování Analýzy, Plánu činností a pod.)

Přibližný průběh hodnotící návštěvy ke stažení zde.

Konzultanti, kteří na hodnotící návštěvu přijedou, jsou vyškolení odborníci, kteří vaši mateřskou školu navštíví a popovídají si s vámi, s dětmi a rodiči o tom, co ve školce děláte, jak pracujete s Ekotýmem, jak se vám daří naplňovat metodiku 7 kroků, např. jak jste alyzovali stav školky, nebo jak jste tvořili a plnili Plán činností. Konzultanti vám na závěr poskytnou zpětnou vazbu k tomu, co se škole daří v programu plnit a zároveň pomáhají najít řešení pro nenaplněná kritéria. Sepíší zprávu z auditu a navrhnou udělení nebo neudělení titulu vaší škole. 

Platnost titulu:

Titul Ekoškola se získává na období 2 let. Titul je potřeba vždy po dvou letech obhájit.

Nepodaří-li se vám získat titul Ekoškola hned napoprvé, získáváte diplom na cestě k Ekoškole, jako ocenění za dosavadní činnost v programu. O titul může škola zažádat znovu po 6 měsících od obdržení zprávy z auditu.

Obhajoba titulu

V letošním školním roce budou probíhat 1. obhajoby titulu. K obhajobě titulu se škola hlásí vždy po dvou letech od udělení titulu.

K auditu je možné se přihlásit jak v podzimním, tak v jarním termínu. 

Hodnocení mateřské školy se bude odehrávat na základě 2 témat, která MŠ zpracovávala v posledních dvou letech. Při hodnocení budeme vycházet ze zprávy z prvního auditu a hodnotit posun ve slabých stránkách popsaných ve zprávě z 1. auditu.

Doporučujeme domluvit si  konzultaci se svým krajským koordinátorem, nejrychleji prostřednictvím formuláře ZDE. Kontakty najdete také na našem webu: http://eko-skolky.cz/cz/kontakty.

 

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.