Mezinárodní titul

Vážíme si toho, co jste s Ekoškolou dokázali. Úspěšné školy oceňujeme v Senátu PČR na slavnostním vyhlášení titulů Ekoškola.

Titul Ekoškola symbolizuje mezinárodní zelená vlajka, logo a certifikát. Tyto symboly zdobí přes 130 škol v České republice, více než 17.000 škol na celém světě. Jejich počet stále roste. Podmínkou pro zisk mezinárodního titulu Ekoškola je výborné zvládnutí metodiky 7 kroků ve škole, realizace pozitivních změn ve škole či okolí a absolvování hodnotící návštěvy (auditu) ve škole.

Školy v České republice mohou získat mezinárodní titul na základě těchto podmínek:

  • Dosažení dostatečné úrovně v kritériích, která sledují kvalitu naplňování všech 7 kroků Ekoškoly.
  • Sepsání elektronické žádosti a dodání podkladů.
  • Absolvování hodnotící návštěvy přímo ve škole.

Termíny pro podání žádosti o titul jsou:

Podzimní: do 10. 10. 2017

Jarní:  do 28. 2. 2018

K tomuto datu je potřeba zaslat všechny materiály potřebné k auditu. Podrobnosti viz níže.

Jak zažádat o titul Ekoškola?

1. Přihlásit se k hodnotící návštěvě prostřednictvím elektronické přihlášky.

2. Připravit a zaslat podklady pro konzultanty.

a) Stáhnout, vyplnit, podepsat a oskenovat Souhlas koordinátra a vedení školy 
b) Vyplnit a zaslat tyto 2 dokumenty:

c) Přidat přílohy uvedené v Seznamu povinných příloh

     Vše (a,b, i c) zašlete prostřednictvím www.uschovna.cz (e-mailem nemusí být podklady spolehlivě doručeny).

     Kontaktní adresa je: simona.neprasova@terezanet.cz nebo ekoskola@terezanet.cz

3. Absolvování hodnotící návštěvy přímo ve škole.

Návštěva slouží hlavně k osobnímu poznání mateřské školy, seznámení s Ekotýmem a ke společnému hodnocení na základě kritérií. Hodnotící návštěva poskytne mateřské škole zpětnou vazbu k práci v programu. Pro hodnotící návštěvu si připravte zejména obrazový materiál z průběhu činnosti (fotografie např. ze schůzek Ekotýmu, grafické zpracování Analýzy, Plánu činností a pod.)

Přibližný průběh hodnotící návštěvy ke stažení zde.

Konzultanti, kteří na hodnotící návštěvu přijedou, jsou vyškolení odborníci, kteří vaši mateřskou školu navštíví a popovídají si s vámi, s dětmi a rodiči o tom, co ve školce děláte, jak pracujete s Ekotýmem, jak se vám daří naplňovat metodiku 7 kroků, např. jak jste alyzovali stav školky, nebo jak jste tvořili a plnili Plán činností. Konzultanti vám na závěr poskytnou zpětnou vazbu k tomu, co se škole daří v programu plnit a zároveň pomáhají najít řešení pro nenaplněná kritéria. Sepíší zprávu z auditu a navrhnou udělení nebo neudělení titulu vaší škole. 

Platnost titulu:

Titul Ekoškola se získává na období 2 let. Titul je potřeba vždy po dvou letech obhájit.

Nepodaří-li se vám získat titul Ekoškola hned napoprvé, získáváte diplom na cestě k Ekoškole, jako ocenění za dosavadní činnost v programu. O titul může škola zažádat znovu po 6 měsících od obdržení zprávy z auditu.

Obhajoba titulu

V letošním školním roce budou probíhat 1. obhajoby titulu. K obhajobě titulu se škola hlásí vždy po dvou letech od udělení titulu.

K auditu je možné se přihlásit jak v podzimním, tak v jarním termínu. To znamená, že v jarním termínu mohou obhajovat titul i MŠ, které získaly titul na podzim 2015.

Hodnocení mateřské školy se bude odehrávat na základě 2 témat, která MŠ zpracovávala v posledních dvou letech. Při hodnocení budeme vycházet ze zprávy z prvního auditu a hodnotit posun ve slabých stránkách popsaných ve zprávě z 1. auditu.

Doporučujeme domluvit si  konzultaci se svým krajským koordinátorem – kontakty najdete na našem webu: http://eko-skolky.cz/cz/kontakty.

 

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.