Nabízíme školám

Ekoškola vám umožní vytvořit příjemnější, demokratičtější a přírodě bližší školu. Pomůžeme vám, abyste v tom uspěli.

Jsme tu pro to, abychom vás podporovali ve všech krocích a tématech na vaší cestě stát se Ekoškolou. Od vstoupení do programu, přes jeho rozjezd a organizaci ve škole, až po zisk mezinárodního titulu Ekoškola.

Můžete se na nás kdykoliv obracet, rádi vás uvidíme, uslyšíme a pomůžeme vám.

Nabízíme vám především:

  • konzultace a poradenství – on-line, telefonické i osobní - tým koordinátorů Ekoškoly, krajských koordinátorů a konzultantů vám pomou odpovědět na vaše dotazy
  • semináře – od úvodních seminářů přes semináře na odborná témata až po workshopy určené ke sdílení dobré praxe mezi účastníky programu
  • materiály – příručky, pracovní listy a další materiály zaměřené na různá témata 
  • inspiraci – ze zapojených Ekoškol formou příkladů dobré praxe 
  • ocenění – možnost zisku mezinárodního titulu Ekoškola 
  • zpravodaj – pravidelný přísun novinek 
  • zapojení do projektů – celostátních i mezinárodních, které připravujeme ve spolupráci s našimi partnery
  • tipy na získávání finanční podpory pro vaši školu

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.