Příklady dobré praxe

Inspirujte se příklady dobré praxe z již zapojených škol do programu Ekoškola pro mateřské školy.

Podívejte se, jak se mateřským školám daří naplňovat jednotlivé kroky a témata Ekoškoly. Inspirujte se jejich úspěchy nebo se pochlubte tím, co se vám podařilo!  Formulář k vyplnění najdete zde

Analýza Ekokodex Ekotým EV ve výuce Informování a spolupráce Jídlo Odpady Plán činností Prostředí školky Sledování a vyhodnocování Světový den Ekoškol Voda

Náš Ekotým pomáhá v Africe

Při zpracování tématu VODA jsme si s dětmi povídali i o nedostatku pitné vody ve světě. Začali jsme přemýšlet a hledat informace, jak bychom mohli v postižených oblastech pomoci.

zobrazit

Kouzlení s bylinkami

Děti si vyzkouší jakou péči potřebují vysázené bylinky, zjistí možnosti jejich využití a zpracování i jejich účinky na zdraví. Budou se učit prostřednictvím vlastních praktických činností.

zobrazit

Jak jsme vařili sedmikráskový čaj

Ve školce jsme se rozhodli k výměně čaje za teplou vodu, poněvadž děti provázely časté žaludeční potíže.

zobrazit

Máme nové záhony a smyslové chodníky

V rámci tématu prostředí jsme se rozhodli vybudovat na zahradě mateřské školy záhonky a smyslové chodníky. Chtěli jsme si tak více zpříjemnit okolní prostředí a lépe jej využívat.

zobrazit

Pěstujeme si dobroty

Děti osázely darované truhlíky na terase MŠ a na školní zahradě sazeničkami a semínky ovoce, zeleniny a také květinami. Zkrášlily tak její prostředí a těší se, až budou vypěstované dobroty ochutnávat.

zobrazit

Schůzka velkého Ekotýmu - Hodnocení plánu a Ekokodex

Sešli jsme se zhodnotit plán, co se podařilo a nepodařilo. Děti předpěstovaly do nových truhlíků rostlinky a rodiče přinesli sazenice. Domluvili jsme se na vydávání zpravodaje Ekočtyřlístek.

zobrazit

Analýza Prostředí školy u Datlíků

Děti plnily dva úkoly. Prvním úkolem bylo zjistit, kolik máme hraček v MŠ z přírodního materiálu. Druhým úkolem bylo, udělat průzkum jaké druhy rostlin nám rostou na školní zahradě.

zobrazit

Skřítek Radost - dílnička pro děti a rodiče

Priority naší třídy - eko výchova se zaměřením na recyklací a prostředí; seznámení s plodinami, které pěstujeme v blízkém okolí; umět nejen pojmenovat naše emoce.

zobrazit

Máme rádi luštěniny

Několik námětů, jak prostřednictvím činnostního učení zvýšit oblibu konzumace luštěnin u dětí.

zobrazit

MŠ Vratimov navázala spolupráci s MŠ Paskov

Ekotým MŠ Vratimov navázala novou spolupráci s ekotýmem MŠ Paskov

zobrazit

Jak probíhala analýza k tématu „Voda“ v mateřské škole Čtyřlístek

Děti se seznamovaly s významem vody pro člověka, zvířata a rostliny. Společně jsme hráli hry, tvořili, hledali vodní zdroje v blízkém okolí a zjišťovali silné a slabé stránky školky.

zobrazit

Rozvoj biodiverzity na školní zahradě a péče o okolí naší MŠ

Aktivity dětského ekotýmu v rámci tématu PROSTŘEDÍ. Jak nadšení dětí a spolupráce mění svět. Rozvoj biodiverzity na školní zahradě a pravidelný sběr odpadků v okolí naší mateřské školy.

zobrazit

Úspora vody v MŠ rok 2020/21

Dali jsme si za úkol hledat a realizovat možnosti ÚSPORY VODY, kromě jiného vyvstal z našich diskuzí cíl-SUD NA DĚŠŤOVKU. Tato akce je příkladem spolupráce dětí a dospělých pro něco, co má smysl.

zobrazit

My a EKOŠKOLA

Jak se nám daří následovat kroky EKOŠKOLY? Snažili jsme se shrnout do "ekoškolí básničky"...

zobrazit

Jablíčkové dny v naší školce

Jedním z úkolů Plánu činností bylo zpracování úrody z naší školkové zahrady, tedy jablíček. S dětmi jsme si povídali mimo jiné i o tom, že je velmi důležité, co jíme a pijeme.

zobrazit

Poznáváme okolí našeho bydliště

Během celostátního uzavření mateřských škol jsme přemýšleli, jak pokračovat v činnosti naší Ekoškoly. Zahájili jsme tedy nové téma "Prostředí MŠ" bojovou hrou "Poznej své okolí".

zobrazit

Jak na hodnocení tématu “Voda“

S dětmi jsme zhodnotili úkoly, které jsme si na podzim naplánovali. Piktogramy umístěné do umýváren nám připomínají, že máme šetřit vodou. Máme vodní jezírko a nové znalosti o vodních zvířátkách.

zobrazit

Jak se vydává měsíčník Ekočtyřlístek?

MŠ Čtyřlístek vydává měsíčník "Ekočtyřlístek" o činnosti dětí v Ekoškolce, na kterém se podílí děti i paní učitelky.

zobrazit

Svačina pro kamarády

Členové dětského ekotýmu MŠ Vratimov připravovali odpolední svačinu v kuchyni.

zobrazit

Piktogramy v plánu činností - jak pomáhají?

Vytváření plánů činností jsme si v mateřské škole usnadnili výběrem a používáním obrázků, kterým děti rozumí a umí s nimi pracovat. Plán činností je pak přehledný a srozumitelný dětem i dospělým.

zobrazit

Pokračování ptačí hodinky, vyrábíme modely ptáčků

Po zapojení do projektu Ptačí hodinka, (ČSO ) se nám nechtělo ukončit téma "Kdo se potká u krmítka" a napadlo nás zpracovat starý papír, noviny a další odpadový materiál k výrobě "ptáků - papíráků".

zobrazit

Ekoschůzky s novou pomůckou

Během ekoschůzek na zahradě MŠ jsme zjistili, že nemáme kam umístit informace o Ekoškole. Tak vznikl nápad vytvořit si společně nového pomocníka- přenosnou nástěnku.

zobrazit

Vánoční bylinkový čaj pro rodiče a veřejnost

V kroku Informování a spolupráce jsme se rozhodli prezentovat Ekoškolu nabízením a darováním vlastnoručně vyrobeného čaje rodičům i veřejnosti.

zobrazit

Beseda o chovu čmeláků

Seznámení s chovem čmeláků ve spolupráci s místostarostou města Vratimov Davida Böhma.

zobrazit

Oprava hmatové stezky

V rámci tématu prostředí školy se naše MŠ pustila do obnovení krásné hmatové stezky na školkové zahradě. Děti vytvořily plán a s rodiči se mohly pustit do práce.

zobrazit

Dešťová kapička - pohádkový příběh

Naším tématem v programu Ekoškola je voda. Vymysleli jsme příběh, který slouží jako motivace. Příběh Dešťové kapičky a její putování v koloběhu vody, který děti výtvarně ztvárnily.

zobrazit

Jak se měří spotřeba vody ve školce

Snažíme se, aby děti pochopily význam vody a její využívání a šetření. V jednom z úkolů jsme společně sledovali spotřebu vody ve školce, děti přicházely s nápady, jak můžeme vodou šetřit.

zobrazit

Setkání ekotýmů

Usoudili jsme , že je vhodný čas uskutečnit setkání obou dětských ekotýmů. Informovat se o tom, co oba ekotýmy dělají a proč. Jak předávají informace ostatním a jak napříč školou spolupracují.

zobrazit

Když se rodiče zapojí do proměny školní zahrady

Z naší zahrady bychom chtěli vytvořit prostor pro hru i pro vzdělávání. Měla by být místem, kde budeme rádi trávit co nejvíce času. Letos jsme s ekoškoláky k novým proměnám zahrady přizvali i rodiče.

zobrazit

Pozorování a bádáním k zahradnímu jezírku

Děti pozorovaly množství a skupenství vody v jezírku. Také vybíraly rostliny a živočichy, kterým by se v něm dařilo. Společně s rodiči se podařilo vybudovat okrasné jezírko i s bylinkovým záhonem.

zobrazit

Schůzka Ekotýmu s tvořivou dílnou - výrobou mýdel

Na velkém Ekotýmu jsme nejen zhodnotili činnost Ekotýmu a vytvořili plán brigády na červen, ale práci jsme si zpříjemnili tvořivou dílnou - vyráběli jsme tuhá, voňavá mýdla.

zobrazit

Náš DEN ZEMĚ v MŠ

Ke Dni Země jsme uspořádaly aktivity na školní zahradě, které jsou spojené s oslavou naší planety. Spojily se všechny MŠ v Kopřivnici, aby vysadili svůj strom a zasadili květiny pro naše město.

zobrazit

Jak jsme poznávali stromy na naší zahradě.

V rámci Analýzy jsme zjistili, že máme na zahradě dost stromů, ale že děti neznají jejich jména. Rozhodli jsme se to v rámci Ekoškolky napravit.

zobrazit

Malí zahradníci

Děti, v rámci plnění úkolů z Plánu činností sadily do záhonů různé semínka a sazenice. Nyní se o ně pečlivě starají a čekají, až budou moci sklízet a připravit z nich něco dobrého.

zobrazit

Stavba přehrady na školní zahradě

Naší otázkou bylo: KDE SE BERE VODA? Povídali jsme si o vodních tocích a zjistili, že děti neví, co je to přehrada. Rozhodli jsme se jí vytvořit na školní zahradě.

zobrazit

Ani v zimě naše školka nezahálí

Byli jsme s myslivcem v lese, donesli zvířátkům a ptáčkům krmení. Vážili jsme zbytky potravin a výsledky zapisovali do předem připravené tabulky a na schůzce malého ekotýmu vyhodnotili výsledky.

zobrazit

Schůzka malého Ekotýmu v naší školce

Po měsíci jsme se znovu sešli na schůzce Ekotýmu, abychom zhodnotili, co nového se nám povedlo v našem školkovém projektu “Neplýtváme potravinami” a naplánovali si další cíle.

zobrazit

Třídíme s Petalíkem

Od Ježíška jsme díky Vánočnímu jarmarku dostali knihu Kouzelná baterka, která je zaměřená na odpadový materiál. A tato kniha odstartovala naše téma Třídíme s Petalíkem.

zobrazit

Co se děje v MŠ Čtyřlístek

Je libo do Pralesa nebo si upéct závin?

zobrazit

Analýza v MŠ Čtyřlístek

Na jaké otázky si děti odpovídaly?

zobrazit

Co je to VERMIKOMPOSTÉR?

Je to způsob, jak dětem názorně ukázat a vysvětlit, že ekologické zpracování domácích zbytků pomocí kalifornských žížal může sloužit jako přírodní "pochoutka".

zobrazit

Vánoční jarmark s papírem

Na schůzce jsme ke kroku Plánování činnosti došli k cíli, že budeme na Vánoční jarmark vyrábět výrobky pouze z papírů.

zobrazit

I. EKO SCHŮZKA U NÁS V MŠ

Na schůzce jsme si představili program EKOŠKOLU. Určily jsme si role a sepsali EKOKODEX.

zobrazit

Sadařova naučná stezka

Děti se pomocí Sadařovy naučné stezky názornou a zábavnou formou seznámily s enviromentálním přístupem hospodaření při pěstování a zpracovávání ovoce a při péči o rostliny a stromy v našem okolí.

zobrazit

Den otevřené zahrady

Mezi podporující environmentální aktivity může být i zpřístupnění zahrady široké veřejnosti. My jsme zahradu zpřístupnili v neděli 7.6.2020 v rámci celorepublikové akce Víkend otevřených zahrad.

zobrazit

První setkání malého Ekotýmu po karanténě

S obnovením provozu naší školičky po karanténě vyvstala otázka, jak pokračovat v programu Ekoškola. Našli jsme cestu:)

zobrazit

Vychytávka Ekokodexu

Rada, jak vylepšit Ekokodex tak, aby byl praktický, skladný, přenosný, nezničitelný, srozumitelný a aktualizovatelný. Lze ted šoupnout do kabelky a vzít s sebou ven na každou procházku.

zobrazit

Děti sází stromy

Děti přišly s nápadem vysadit nové stromy na školní zahradě a také v okolí MŠ.

zobrazit

My se deště nebojíme!

Chtěli jsme zahradu a sázeli jsme i v děšti!

zobrazit

Domácí zdravé vaření

V MŠ Kytička Pardubice plnili úkoly z Plánu činností i v době karantény.

zobrazit

Jak jsme si poradili s odpady

Odpady. Jsou všude okolo nás. Tak aktuální a diskutované téma moderní doby, a zároveň také velký problém pro naši planetu.

zobrazit

Známe oblíbená jídla dětí

Děti zakreslují smajlíky do jídelníčku, abychom věděli, která jídla mají oblíbená a která naopak.

zobrazit

Tvorba plánu činnosti k tématu PROSTŘEDÍ

Po analýze základních otázek a odprezentování výsledků napříč třídami jsme shrnuli výsledky a pustili se do plánu činnosti.

zobrazit

Ekokodex vyrobený z odpadového materiálu

Jak jsme vylepšovali, rozšiřovali a měnili grafickou podobu Ekokodexu.

zobrazit

Není nám lhostejné okolí MŠ

Dlouho nás trápilo znečištěné okolí od pejsků. Protože víme, že pejsci za to nemohou, rozhodli jsme se na to upozornit jejich majitele.

zobrazit

Naučme se recyklovat

Plánování a realizace akčního dne byla pro nás zdrojem zábavy a vzdělávání, prostředkem k informovanosti veřejnosti o výsledcích naší činnosti a příležitostí k šíření osvěty v oblasti třídění odpadů.

zobrazit

Herbář, který učí i zdobí.

Výrobou herbáře jsme se poznávali, jaké druhy rostlin rostou na naší školní zahradě a ještě jsme si krásně vyzdobili Prostředí školky.

zobrazit

Kelímku - odpadni!

Zapojení široké veřejnosti do NEvytváření plastového odpadu.

zobrazit

Putování s kapkou vody

Jak nejlépe dětem přiblížit proces cesty kapky vody, než že si cestu projdeme a podíváme se na opravdovou úpravnu a čističku vody.

zobrazit

Látkové pytlíky v našem obchodě

Látkové pytlíky místo igelitových sáčků pro občany obce zdarma.

zobrazit

Plánujeme

S dětmi a rodiči jsme vytvořili krásný plán činností na téma VODA. Plán tvořili maminky z Ekotýmu a děti vybarvovaly obrázky.

zobrazit

Schůzka malého Ekotýmu

S dětmi jsme zhodnotili, co se nám povedlo a co z naplánovaného jsme již splnili. Také jsme si řekli spoustu nových nápadů.

zobrazit

Jablíčkový den

Na podzim jsme si s rodiči a dětmi na naší školní zahradě užili JABLÍČKOVÝ DEN

zobrazit

Zákoutí pro skřítka

Tato aktivita je realizována v prostředí školní zahrady, sběr potřebného materiálů přímo vybízí k vycházkám do přírody. Získávají poznatky o živé a neživé přírodě, starají se o prostředí kolem sebe.

zobrazit

Jak jsme prováděli analýzu a plánování v naší mateřské škole

Prováděli jsme průzkum v MŠ a na zahradě, co vše bychom rádi změnili a zlepšili a co se nám již podařilo.

zobrazit

Zdroje vody pro ptactvo

Děti přes zimu vyrobily keramická pítka, která na jaře rozvěsily a v létě do nich doplňovaly vodu. Uvědomily si význam vody pro přírodu i změněné podmínky, které vlivem sucha pro ptáčky nastaly.

zobrazit

Karneval v odpacích

Jak spojit užitečné se zábavou? Jak prezentovat výstupy Analýzy a Plánu činností? Jak vtáhnout do dění v Ekoškole okolí? Využili jsme k tomu tradiční, hojně navštěvovanou školní akci,inspirujte se.

zobrazit

Herní prvky z přírodních materiálů

Napadlo nás využít spadlý strom, z kterého jsme vyrobili kladinu a nášlapy. Rozdali jsme si úkoly a za chvíli jsme měli venkovní tělocvičnu.

zobrazit

Jak jsme prezentovali výsledky analýzy ostatním

O tom, jak informovat ostatní, kdo a jak postupuje při analýze otázek, je velmi důležité. My jsme pro sdělení výsledků zvolili společnou prezentaci, která proběhla ve dvou dnech.

zobrazit

Jahodový koktejl

Při sběru jahod na školním záhonku děti vyslovily přání vyrobit si jahodový koktejl.

zobrazit

Ukazatelé

Ekotým Mravenci se rozhodl vytvořit informační systém ve škole. řešil problém, kam ho umístit a jak ho vyrobit. Nakonec jsme na to přišli: vyrobit ze dřeva a pověsit nad schodiště.

zobrazit

Rodinné sázení

Když jsme přemýsleli, jak zapojit rodiče, napadlo nás uspořádat slavnostní dělání záhonku a sázení sazeniček. Rodiče přinesli pohoštění a moc jsme si to užili.

zobrazit

Herbář

Léčivé rostliny a výroba herbáře z ručního papíru.

zobrazit

Návštěva u žabiček

V mateřské škole Markušova se Žabičky setkaly se Sluníčky a učily se připravit společnou svačinu.

zobrazit

MŠ Markušova a Dubnova se připojují k oslavám Dnů Ekoškol

Setkání všech tříd v barevných tričkách podle barevbEkoškolích témat bylo vskutku silným radostným emotivním zážitkem.

zobrazit

První schůzka Ekotýmu

Je to tady. Začínáme. První schůzka Ekotýmu byla velice zdařilá.

zobrazit

Šijeme kamarády skřítka Odpadlíčka

Odpadlíček je takový náš eko-kamarád, který nás provádí ekoškolkou. O víkendech jezdí na výlety s rodiči i dětmi a zažívá spoustu dobrodružství, které rodiče zapisují do památníčku i s fotkami.

zobrazit

První úspěch v programu Ekoškolky

S dětmi jsme se rozhodli zkrášlit naši školku a jaké bylo překvapení, když děti zjistily, že ne vše se musí kupovat, ale že mohou mnohé i samy vytvořit.

zobrazit

Baterkožrout a Víčkožrout

Odpadkový koš nemusí být pouhá krabice nebo plastová nádoba. S dětmi jsme si vyrobili kamarády, které mají nejen krásnou podobu, ale také jméno a každý v naší školce ví, k čemu slouží.

zobrazit

Ježčí domeček

V rámci tématu Prostředí školy jsme se zabývali rozšířením míst na naší zahradě, kde žijí živočichové.

zobrazit

Ekoškola na Jižním městě

Mateřská škola velmi dobře spolupracuje s městskou knihovnou Opatov. Jelikož je letos výročí Ekoškoly, chtěli jsme touto cestu zviditelnit píli a nadšení všech členů ekotýmu MŠ Markušova a MŠ Dubnova.

zobrazit

Život Ekoškoly v knížkách

Ekoškolí knížečky vytvářejí ucelený náhled na život v předškolním zařízení. Naším heslem je radost být venku a všímat si. Vnímat, že nejen zahrada je nám vším...

zobrazit

Jak jsme vyráběli želatinové koule pro ptáčky

Na školní zahradě máme ptačí budku a ptáčky každou zimu krmíme. Ptačí zob nosí děti z domova a také ptačí koule. Letos jsme našli inspiraci na internetu.

zobrazit

Surovina nebo potravina?

Míváte během diskusí vždy stejný názor na věc? V našem Ekotýmu se diskutovalo, vyjasňovalo, zjišťovalo a formulovalo, tentokrát více než obvykle. Úhly pohledu na věc mohou být různé.

zobrazit

Hokus pokus

V rámci zpracovávaného tématu Odpady, jsme chtěli dětem přiblížit, jak se příroda vyrovnává s odpady. Proč a jak je důležité třídit odpad.

zobrazit

Radíme, jak na odpady

Učíme spolužáky třídit odpad a radíme, jak snížit produkci odpadů.

zobrazit

Žížalí čaj

O tom, jak jsme si vyrobili vermikompostér do mateřské školy.

zobrazit

MŠ Dubeč sází doubek

Spolupráci Ekotýmu a celé školky nám bude připomínat doubek vysazený na Mezinárodní den Ekoškol.

zobrazit

Perníčky a Fairtrade káva

V rámci kroku informování jsme se zabývali Fairtrade certifikátem. Koupili jsme kávu s označením Fairtradem kterou jsme podávali, společně s perníčky, které jsme upekli s dětmi z Bio mouky a s perníkovým kořením od české bio firmy.

zobrazit

Ekonápady z Mateřídoušky

Chceme se podělit o příklady dobré praxe v naší MŠ, které realizujeme a zapojujeme do nich děti i rodičovskou veřejnost.

zobrazit

Naše nová rodina Ekomílků

Naše školka se v rámci projektu Ekoškola zaměřila pro tento školní rok na oblast ODPADY. Rozhodli jsme se, že si adoptujeme rodinu Ekomílků. Naši novou rodinu tvoří Plastožroutka a Papírožrout, kteří nás učí, jak správně třídit odpadový materiál.

zobrazit

Cesta za chlebem

Na jaře jsme zaseli obilí, pozorovali jeho růst. Následoval tématicky zaměřený výlet i s rodiči na větrný mlýn v Kuželově, kde jsme se dozvěděli, jak se obilí mlelo na mouku.

zobrazit

Jak jídlo cestuje

Tvořili jsme mapu světa z vylisovaných listů. Děti zkoumaly, zda je lépe jíst potraviny z místa, kde žijí, či dovezené z dálky.

zobrazit

Proč vážíme zbytky jídla?

To, že děti v MŠ nerady jedí svačinky, asi není nic nového. Ale co s tím? Jak děti motivovat, aby rády jedly chleba s pomazánkou a tak neplýtvaly zdravými potravinami?

zobrazit

Slavnosti plodů

Rodiče s dětmi pekli z plodů podzimu pochutiny, přinesli je potom do školky na ochutnávku.

zobrazit

Jak dětem přiblížit metodiku 7-mi kroků?

Názorná ukázka s praktickým modelováním co je 7 kroků v Ekoškole.

zobrazit

Do lesa s našimi novými kamarády

U příležitosti celorepublikové akce "Ukliďme Česko" spolupracujeme s Domovem Pod Lípou Lipník, který poskytuje péči dětem s mentálním postižením.

zobrazit

My už třídit umíme a my se to učíme

Společný projektový den žáků ZŠ a dětí MŠ. Není nad to, když starší kamarádi se ZŠ jsou příkladem pro malé děti. A úžasné je, když si pro ně připraví vzdělávací program. Naopak děti z MŠ seznámí žáky s EKOškolkou a připraví pro ně malé občerstvení.

zobrazit

Dnes uklidíme les

Oslava Dne Ekoškol byla v naší mateřské škole zaměřena na téma Odpady. Děti se zapojily do dramatizace pohádky "Dnes uklidíme les".

zobrazit

Využití obrázkových otázek k Analýze v MŠ Kytička

Obrázkové otázky k Analýze využily v naší MŠ všechny zapojené třídy. Umožnily dětem větší porozumění tématu a sjednotily vnímání jednotlivých otázek.

zobrazit

Přírodní materiály ve školce

Pracovní listy k Obrázkové analýze skvěle posloužily k vytvoření přehledu, z jakých materiálů jsou hračky ve školce a které hrací prvky ve školce chybí.

zobrazit

S Obrázkovou analýzou na zahrádku i na procházku

Jak pomáhají nové metodické materiály v Roudnici nad Labem? „Nové materiály jsou za mě super“. Říká paní učitelka Pavla Hoppová z MŠ Kytička z Roudnice nad Labem. Přečtěte si, jak taková obrázková Analýza probíhala u ní ve školce.

zobrazit

S Obrázkovou Analýzou je škola opravdu hrou

Jedna z možností jak s obrázkovými otázkami ka Analýze pracovat je se doptávat se dětí promyšlenými návodnými otázkami. Jeden takový příklad nám poslala ředitelka MŠ Čeladenská beruška Jana Bartošová.

zobrazit

Schůzka Ekotýmu: Voda pro život i pro radost

V rámci Analýzy jsme se na schůzce Ekotýmu zabývali tématem Voda. O vodě jsme si povídali, dělali jsme také různé pokusy. Pomocí nových pracovních listů jsme zjišťovali slabé a silné stránky naší školy.

zobrazit

Hádanky nás baví.

Při našem novém projektu jsme využili pracovní listy z webu Ekoškolky. Zpracovali jsme Analýzu odpadů a zvolili jsme tentokráte formu hádankovou. Vybrali jsme však hádanky obrázkové, ne slovní, a totiž z nové Obrázkové analýzy.

zobrazit

Stopování skřítka Odpadlíčka

Pokusili jsme se analyzovat současný stav školky tak, abychom probudili zájem u dětí ale i rodičů.

zobrazit

Bleší trh a jarní tvoření v Tylovické Ekoškolce

Mateřská škola v Tylovicích získala už před dvěma roky titul Ekoškola, který letos obhajuje, děti se tak již několik let kromě obvyklých aktivit věnují i tématům ekologie a udržitelného rozvoje.

zobrazit

Strom Ekoškoly v básních

Pokusili jsme se témata Ekoškoly zpracovat do podoby krátkých básniček. Ekokodex se rázem stal pro mnohé srozumitelnější.

zobrazit

Vitamínový den

Akce nám otevřela cestu k plnění cíle, který si naše školka dala v rámci programu Ekoškola. V tématu JÍDLO chceme děti i rodiče vést ke zdravým stravovacím návykům, předcházet zbytečnému plýtvání a naučit se hospodárně využívat odpad z potravin.

zobrazit

Jak jsme vytvářeli nový Ekokodex

Po dvou letech fungování Ekokodexu jsme se rozhodli spolu s dětmi vytvořit nový eEkokodex, aby si jeho vytváření všechny děti prožily a upevnily si tak naše ekologická pravidla.

zobrazit

Jak se plánuje v Kytičce v Roudnici

Naším letošním tématem je Voda. Téma jsme společně odhlasovali na schůzce Ekotýmu. Po prozkoumání celé školky, přišlo na řadu plánování. Hned a s chutí jsme se s dětmi do toho pustili - chcete vědět jak? Čěte dál...

zobrazit

Ptáčci nejen na krmítku

Jeden z cílů, který jsme si společně ekotýmem při MŠ Vratimov vytýčili, byla péče o ptactvo na školní zahradě a ve městě Vratimov.

zobrazit

Bylinkové panenky

Při tématu Prostředí školy jsme se na školní zahradě a hlavně na motýlí louce zabývali určováním názvů bylin. Naše zahrada nedisponuje velkým vybavením a učitelka tímto způsobem chtěla dětem nabídnout možnost smysluplného využití času tráveného na za

zobrazit

Nakupujeme bez odpadů

Rodiče z Ekotýmu si přichystali na schůzku pro děti zajímavé téma – jak snížit spotřebu igelitových sáčků při nákupu. Maminky našily sáčky a s dětmi si vyrobily vlastní barevnou tašku z různých recyklovaných materiálů (záclony, zbytky látek) na balen

zobrazit

Učíme se odpovědnosti

Vyzkošeli jsme ýdenní službu dětí - zalévání rostlin, péče o králíka, deník do divočiny. Služba se určuje formou losování.

zobrazit

Děti se chtějí nadchnout

Role v Ekotýmu. Na ekoschůzce si děti i rodiče volí své role. K jednotlivým rolím děti nakreslily obrázky, vědí, co znamenají. A když si mohou suchým zipem připnout k roli svou fotku, cítí větší zodpovědnost a tendenci k aktivitě.

zobrazit

Inspirace z Bistra Inspirace

V Ekoškolce Rozárce jsme se s Ekotýmem zabývali tématem Jídlo. Do školky obědy dovážíme, a tak jsme byli zvědaví, jak to u našeho dodavatele obědů vypadá.

zobrazit

První seznámení rodičů s Ekoškolou

Na podzim se poprve setkali rodiče a děti s programem Ekoškoly. Zažili pohybové hrátky na zahradě MŠ a také první podzimní tvořivou dílnu.

zobrazit

Malý zlepšovák

Vymysleli jsme zlepšovák k tvoření společného záznamového archu. Zabývali jsme se tématem VODA a tvořili jsme analýzu a plán činností.

zobrazit

Nápad, jak ulehčit životnímu prostředí

Zabývali jsme se tématem ochrany životního prostředí a navázali spolupráci s bezobalovým obchůdkem.

zobrazit

Vizovická minikonference

Dlouho jsme si lámali hlavu, jakou formou budeme informovat ostatní děti a zaměstnance ze školky o činnosti Ekotýmu. Tak jsme si vymysleli ,,minikonference".

zobrazit

Jak jsme si "hráli" s jídlem

Jak si děti upevňovaly základy zdravých stravovacích návyků a zdravého životního stylu.

zobrazit

Hmatová stezka

Sázeli jsme hned vedle naší jabloně, která je symbolem naší školy.

zobrazit

Jak si zapamatovat 7 kroků?

Šli jsme na to graficky, barevně a zábavně.

zobrazit

Naše školní zahrada

Na podzim jsme vytvořili při schůzkách našeho Ekotýmu bylinkovou zahrádku, domeček pro ježka a hmyzí hotel.

zobrazit

Nástěnka v knihovně

Jak jsme o naší Ekoškolce dali vědět.

zobrazit

Jak jsme zjišťovali kolik jídla se v naší MŠ vyhodí

V naší MŠ jsme se v rámci tématu Jídlo rozhodli s dětmi zjistit, kolik jídla se v každém oddělení denně vyhodí. Celý týden děti jídlo poctivě vážily a zapisovaly. V pátek jsme zjistili, že nejméně plýtvají jídlem děti z oddělení Berušek.

zobrazit

Děti dětem aneb z Ekoškolky do družiny

Jak děti z Ekotýmu MŠ prezentovali dětem ze školní družiny metodiku 7 kroků.

zobrazit

Jak jsme hledali ve školce vodu

V rámci tématu Voda jsme hledali a analyzovali, zda je ve školce voda a kde se případně nachází. Nalezený zdroj vody děti označily nalepením kapkové značky.

zobrazit

Jak jsme si vyrobili čistírnu vody

Při Analýze v tématu Voda si děti uvědomily, že pitná voda není samozřejmost. Musí se vynaložit hodně úsilí, než k nám voda doputuje a my můžeme otočit kohoutkem, napít se nebo si umýt ruce. Děti sestavily přírodní čistírnu a vyčistily špinavou vodu.

zobrazit

Hmyzí hotel

Výroba nového hmyzího hotelu. Malý už nám nestačí, potřebujeme větší.

zobrazit

Medový týden v Korytné

K tématu JÍDLO jsme uskutečnili týdenní projekt s názvem VŮNĚ MEDU. Do projektu jsme zapojili nejen děti, ale i rodiče a paní školnici. A jak vše probíhalo? Čtěte dál...

zobrazit

Co je zdravé víme, rádi si to sníme. Nebo vypijeme.

Na školní zahrádce jsme sklidili mrkvičky. Děti navrhovaly, jakou pochoutku uvaříme. Při hlasování zvítězil mrkvový dort těsně před sušenkami a pomazánkou. Dostali jsme nápad, co tak dort zapít čerstvou šťávou z mrkve a porovnat ji s kupovanou.

zobrazit

Jak na čistou domácnost ekologicky?

Naše maminky mají rády vše čisté a voňavé. Někdy se však špína drží zuby nehty, a ne a ne se pustit. Maminky pak musí utratit spoustu peněz za ne zrovna ekologicky čistící prostředky. Ekotým dal proto hlavy dohromady a vymyslel tvořivé dílny.

zobrazit

Jak informovat rodiče

Při Analýze odpadů jsme s Ekotýmem přemýšleli, jak uceleně podat rodičům info o tom, co všechno školka dělá pro lepší nakládání s odpady. Vymysleli jsme brožurku, kde je vše o tom co-kde-a jak s odpady u nás ve školce funguje.

zobrazit

Jak jsme si poradili s tématem Odpady

V Ekoškolce druhým rokem analyzujeme další z témat, kterým jsou Odpady, Při analýze odpadů jsme s ekotýmem přemýšleli, jak uceleně podat rodičům info o tom, co všechno školka dělá pro lepší nakládání s odpady. Vymysleli jsme brožurku...

zobrazit

Dejte o sobě vědět před vánoci

Vánoční čas skýtá mnoho možností jak dát o sobě vědět. Osvěta, Ekoškola a vánoční trhy. Máte pocit, že to k sobě nepatří? V MŠ kytička v Roudnici nad Labem nám ukázali, jak toto vše propojit.

zobrazit

Stavba Hmyzího hotelu

Den Ekoškol 2017 na MŠ Kytička Roudnice nad Labem

zobrazit

ÚKLID LESA

Den Ekoškol 2017 na MŠ Pastelka

zobrazit

Jak V MŠ Pohádka sdílejí své úspěchy

MŠ Pohádka Planá nad Lužnicí inspirovala další mateřské školky na Krajské konferenci EVVO pro mateřské školy.

zobrazit

Jitrnice, jakou svět neviděl

V naší MŠ se snažíme zařazovat do jídelníčku i netradiční pokrmy, které máme od místních farmářů. téma Jídlo je pro děti velmi zajímavé, obzvláště pokud mohoou ochutnat něco nového. Téma Jídlo jsme zároveň propojili s tématem Odpady.

zobrazit

Společné vaření nás baví

Návrh zapojit náš Ekotým do výzvy mezinárodního programu Ekoškola a Jaroměřické mlékárny „Vaříme společně!“ byl od počátku přijat s nadšením, a to jak malými, tak i velkými kuchtíky a strávníky.

zobrazit

Svačinu si připravíme, úkolů se nebojíme

Z Analýzy tématu jídla vzešla slabá stránka: Děti nemají možnost si jídlo připravit nebo upravit. Na základě analýzy jsme si stanovili s dětmi cíl: Připravit si 1x týdně svačinu z dodaných surovin. Tento cíl byl rozpracován dětmi do dílčích úkolů.

zobrazit

Jak jsme budovali stezku naboso

V rámci tématu Prostředí jsme se rozhodli pro vybudování stezky naboso neboli smyslového chodníčku. Požadavek vyšel z přání dětí a pedagogů, kteří podobný chodníček vyzkoušeli na výletě v Kovářově .

zobrazit

Nakrmíme ptáčky

Zabývali jsme se výrobou krmítek z odpadního materiálu, pro ptáky, kteří v zimě neodlétají do teplých krajin. V Plánu činností se nám prolnuly témata Odpady a Prostředí školy.

zobrazit

Zážitek viděný dětskýma očima

Jak jsme sázeli borovici horskou, dárek z batůžkového výletu do lesní školky. Děti z Ekotýmu sázení borovice samy nafotily a měly z toho krásný zážitek. A také si splnili jeden z úkolů z Plánu činností.

zobrazit

Námořníci mapují, kam vyjet

S našimi námořníky jsme mapovali území, kam můžeme vyplout s lodí. Vytvořili jsme podrobný plán, určili které cesty jsme již absolvovali a které nás teprve čekají a vydali se na strastiplný ostrov Plánování činností.

zobrazit

Zpracování 7 kroků Ekoškoly v MŠ

Přemýšleli jsme s dětmi, jak ztvárnit, vizualizovat Metodu 7 kroků. Zvítězil nápad vytvořit stopy, které budou krok symbolizovat. Stopy měly být nalepené na chodbě na zdi. Praxe ukázala, že je lepší kroky samostatně využívat v prostoru na zemi.

zobrazit

Klauni všude, kam se podíváš

V tomto projektu, jsme se s dětmi zabývali tématem odpady. Využití odpadového materiálu ve výtvarných činnostech. Tvoření z odpadového materiálu je pro děti velmi zábavné a také poučné.

zobrazit

Na úložné boxy dohlíží Kartonek

Nedostatek úložného nábytku (zásobníky na materiál, ze kterého v MŠ tvoříme) jsme vyřešili pořízením vhodných kartonových krabic, které nám pomáhají plnit rodiče i zaměstnanci školy.

zobrazit

Když se daří, tak se daří.

Naše děti z EKOtýmu nejsou žádní sobci, proto, když uvažovaly nad tím, co bychom tady u nás mohly vylepšit, myslely u toho i na zvířátka. Při práci na zahradě nám pomáhali i rodiče z EKOtýmu a byla u toho legrace.

zobrazit

Jsou z nás malí zahradníci

V MŠ jsme na jaře zrealizovali stavbu nového pyramidového záhonu, aby se děti mohly pokusit vypěstovat vlastní ovoce a zeleninu. Děti zasely semínka. Na brigádě svolané Ekotýmem záhon osadili. Na konci školního roku jsme pak úrodu sklidili.

zobrazit

Návštěva Ekoškolky Rozárka - Zlíchov.

V rámci prvního kroku Ekotým, jsme se zabývali sdílením zkušeností a navázáním kontaktu se "sousední" Ekoškolkou Rozárka na Zlíchově, kam jsme vyrazili na návštěvu s naším dětským Ekotýmem.

zobrazit

Zodpovědný strávník

V MŠ Čeladenská beruška myslí na zodpovědnou spotřebu potravin při každé příležitosti a k zodpovědnosti při výběru potravin vyzývají i rodiče a prarodiče.

zobrazit

7 kroků k Ekoškole

Přemýšleli jsme, jak dětem přiblížit 7 kroků k Ekoškole. Co je to Analýza, Plán činností....... Společně jsme přemýšleli-rýmovali a vymysleli:

zobrazit

MRKVOVÝ DORT aneb pečeme ze surovin

Co je to surovina a potravina? Aby si děti ujasnili pojmy, upečeme něco dobrého ze surovin. A děti budou podle receptu samy vážit, šlehat.... Dort se povedl - byla to ňamka a dort všem moc chutnal.

zobrazit

Jak jsme se rozhodli upéct štrůdl

Zjistili jsme, že v sousedství je jabloň se spadanými jablky, které by se mohly využít na křížaly či upečení štrůdlu. Na naší zahrádce spadalo spousty lískových oříšků, tak to by mohla být dobrota a navíc pečení děti baví.

zobrazit

Vitamín si dej - hned ti bude hej!

V rámci tématu Jídlo jsme se zúčastnili výzvy Vaříme spolu. Vybrali jsme si dva recepty - Pečenou řepu s tvarohem a Ovocno - zeleninový salát s sýrem. V Ekotýmu jsme si rozdělili role, společně vše "uvařili" a byl to bezva den.

zobrazit

Třídím, třídíš, třídíme

Třídění je pro děti zábava. Způsoby třídění jde stále vylepšovat a rozšiřovat.

zobrazit

Malá analýza k veselému vaření

Tématem Jídlo se zabýváme proto, aby se děti více seznámily, co vaříme a z čeho vaříme v MŠ. Co je surovina a co potravina. Jak dlouhá je cesta od semínka k dobrému jídlu.

zobrazit

Získali jsme diplom "NEJLEPŠÍ VAŘBU"

Výzva Vaříme spolu s Jaroměřickou mlékárnou se nám zalíbila, protože se letos věnujeme tématu "Jídlo". A jak se nám díky výzvě dařilo vařit spolu? Čtěte dál...

zobrazit

Malá sbírka receptů podle ročního období

V následujícím textu jsou popsány kroky, které vedou k vytvoření malé sbírky receptů podle ročního období.

zobrazit

Jak děti a rodiče vařili

V naší MŠ se snažíme zařazovat zdravé, ale i netradiční suroviny a potraviny, abychom je dětem více přiblížili. V rámci Ekoškoly jsme se proto rozhodli věnovat tématu Jídlo. Uspořádali jsme nejen pro rodiče, prarodiče i kamarády kuchařský den.

zobrazit

S veselou vařečkou kuchařskou cestičkou

V rámci tématu Jídlo jsme se zapojili do výzvy TEREZY a Jaroměřické mlékárny Vaříme spolu. Na závěr vyhodnocování jsme zakoupili pro děti odměnu v podobě veselé vařečky, abychom tak podpořili pokračování kuchařských začátků i doma s rodiči.

zobrazit

Vánoce s Ekotýmem

O Vánocích všichni spolu nejen prožívají kouzlo Vánoc a příběh z Betléma, ale často se setkávají a jsou si nablízku. I náš ekotým, který pracuje na druhém tématu - Odpady, využil schůzky v adventní době k netradičnímu tvoření.

zobrazit

Prostředí nebo Odpady

Jaké téma si zvolíme? PROSTŘEDÍ nebo ODPADY? Uděláme hlasování a nebudou dohady. Děti, mámy, tátové, společně si vybereme, co ve školce probereme. Volbu tématu, kterým se budeme zabývat, jsme ponechali zcela na volbě dětí a rodičů.

zobrazit

Přírodní koloběh - kompostování

V rámci pátého kroku (environmentální výchova) jsme se koncem září opět zabývali tříděním a přeměnou odpadu, rozhodli jsme se založit kompost.

zobrazit

První schůzka Ekotýmu a návrh loga pro Ekotým

Zvolení tématu na tento rok, vytvoření loga a rozdělení rolí. Hlavním cílem bylo seznámit všechny členy s programem a motivovat se k další činnosti.

zobrazit

Ticho, ať nerušíme skřítky

Tento den jsme si za cíl naší vycházky vybrali blízkou skálu v lese, kam jsme přišli pozdravit naše neviditelné kamarády skřítky. Soustředili jsme se na zvuky lesa, na vhodné chování v lese.

zobrazit

Velké ucho V Tečovicích

Formou pokusů a her na hluk a zvuk jsme si s dětmi vysvětlili, co je to zvuk, jak vzniká, prozkoumali prostory MŠ a zjišťovali, kde žijí skřítkové Ticháček a Hlučňáček, skřítky jsme si vyrobili z recyklovatelných materiálů.

zobrazit

Velké ucho v naší MŠ

Děti měly možnost se prostřednictvím prožitkového učení, her, úkolů a experimentování seznámit se skřítky Hlučňáčky a Ticháčky a zjistit co je zvuk a hluk, jak vzniká, kde ho můžeme v MŠ najít a jak ho můžeme sami ovlivnit.

zobrazit

CO NAKRESLÍME,VYFOTÍME-TOMU ROZUMÍME

V rámci analýzy jsme zjistili,že chceme děti více zapojit do zhotovení piktogramů a obrázků cílů,pravidel a činností tak,aby tomu lépe rozuměly a mohly se podílet na jejich plnění.

zobrazit

Což takhle dát si jogurt?

Děti měly poznat, že potravina se dá nejen koupit, ale i vyrobit svými vlastními silami.

zobrazit

Výzva Velké ucho

Velké ucho - projekt o hluku a zvuku, jehož cílem bylo děti seznámit a aktivně se podílet na zjišťování hlučnosti v naší mateřské škole a nejbližším okolí. Vítěz získá úpravu jedné místnosti do akusticky ideálního stavu.

zobrazit

Velké ucho

V rámci projektu Velké ucho jsme poznávali zvuky kolem nás, provedli průzkum školy a řešili, zda je naše mateřská škola hlučná nebo tichá.

zobrazit

Kouzelná bylinková zahrádka

Rádi bychom vytvořili trvale udržitelnou hodnotu na naší zahradě mateřské školy - bylinkovou zahrádku, o kterou bychom se spolu s dětmi staraly a tím je motivovaly, že každá činnost přináší výsledky a to, co si sami vypěstujeme nás těší dvojnásob.

zobrazit

Poznáváme život naší zahrady

Na zahradě MŠ jsme hledali obyvatele naší zahrady na různých stanovištích naučné stezky. Pozorovali jsme broučky, jejich přirozené prostředí.

zobrazit

Setkání dětského Ekotýmu mateřské školy Markušova

Cílem bylo seznámit dětské Ekotýmy z různých budov jedné MŠ

zobrazit

Volba cíle a plánování úkolů

Jak jsme vybrali a zformulovali cíl a rozplánovali jej do jednotlivých úkolů.

zobrazit

Jak jsme vyhodnocovali analýzu

Pro zvolení cílů a plánování jsme potřebovali vyhodnotit výsledky analýzy, kterou jsme uskutečnili k zvolenému tématu za pomoci pracovních listů.

zobrazit

Jak usnadnit tvorbu plánu.

Aby měly plány jasnou strukturu a obsahovaly to, co je důležité, používáme univerzální šablonu, do které při plánování dopisujeme obsah.

zobrazit

Jak (nejen) dětem vysvětlit 7 kroků Ekoškoly

Námět jak to udělat, aby (nejen) děti metodiku 7 kroků pochopili a uměli se orientovat v tom, v jaké fázi se právě nachází, co už prožili, co je čeká a jak spolu jednotlivé kroky souvisí.

zobrazit

Osoby a obsazení aneb rozdělení rolí při schůzce Ekotýmu.

K čemu jsou dobré a jaké role zvolit, nejen když probíhá schůzka Ekotýmu

zobrazit

Tvorba pravidel pro Ekotým

Jak zpracovat a pracovat s pravidly pro dětský i dospělý Ekotým, které jsou pravidelnou součástí všech ekoschůzek.

zobrazit

Co přinesla spolupráce ekotýmů dvou škol

V rámci řešení neuspokojivých otázek z Analýzy tématu jídlo jsme se dostali k problému, jak naše návrhy na úpravu jídelníčku dostat do školní jídelny, která vaří pro dvě mateřské a jednu základní školu.

zobrazit

Náš nový kamarád Komposťák

Delší dobu jsme se potýkali s velkým množstvím bioodpadu v naší MŠ. Problém jsme vyřešili zajištěním nového kompostéru.

zobrazit

Tvoříme z přírodnin - plodů podzimní přírody

V rámci tohoto kroku jsme se zabývali výzdobou MŠ - přispění k pěknému prostředí a tím příjemnému klimatu školy. K výzdobě jsme použili přírodniny a zejména plody podzimní přírody. Na zpříjemnění prostředí se podíleli děti, pedagogové a rodiče.

zobrazit

Krnov - čisté město pod Cvilínem

V tomto projektu, který byl zacílen na předškolní děti z krnovských mateřských škol, jsme se zabývali tématem odpady, prostředím, vodou, jídlem, energiemi, čistotou města. Projekt jsme pořádali proto, aby dětem nebylo lhostejné naše město.

zobrazit

Ekohrátky

Využití odpadového materiálu ve výtvarných činnostech, přenesení poznatků i do rodiny, zásobování rodičů těmito materiály.

zobrazit

Pomazánko - co v sobě ukrýváš

Zjistit oblíbenost pomazánek - věčný problém nejen na naší MŠ. Předcházet plýtvání jídla, seznámení dětí - z čeho jsou zdravé pomazánky vytvořeny. Návaznost v EV výuce.

zobrazit

Prožitková hra "Putování s kapičkou"

Při analýze tématu voda jsme zjistili, že děti nemají představu o tom, co je to Koloběh vody v přírodě. V prožitkové hře "Putování s kapičkou" mají děti v roli kapek vody možnost, celý proces zažít.

zobrazit

Nepořádek uklidíme, my se totiž nebojíme

Provádíme malé i velké pokusy. Děti pozorují za jak dlouho si příroda poradí s rozkladem papíru, alobalu nebo skla.

zobrazit

Kam s ním?

Hravou formou se učí děti třídit odpad.

zobrazit

Tvoříme z domácí plastelíny

Vzhledem k poměrně vysokým cenám plastelíny v obchodech jsme se rozhodli vyrobit si plastelínu sami. Motivujeme tak děti k tomu, že to, co si samy vyrobí, je hodnotnější.

zobrazit

Na cestě ke zdraví, bylinky nás provází

Chceme zvýšit povědomí dětí o přírodních způsobech, jak léčit různé nemoci. S pomocí bylinek se můžeme před nemocemi chránit.

zobrazit

Spinká a sní mravenec lesní

V rámci podzimního tématu jsme s dětmi zjistily, že už by měly spát mravenci i broučci. Aby přežili zimu, neumrzli a na jaře mohli zase vylézt ze svých úkrytů, děr a domečků, děti se rozhodly, že broučkům chtějí pomoci a postavit jim přírodní domečky

zobrazit

Mandaly z přírodnin

Naše škola je umístěna na vesnici a je úzce spjata s přírodou. Chtěli jsme umožnit dětem, aby si samy zkrášlovaly své prostředí ve kterém žijí. Skvělým nápadem byla výroba mandal z přírodnin, které tu volně okolo nás rostou a obklopuj

zobrazit

Ostružiny pro parádu a taky na marmeládu

Stal jsem se zahradníkem. Když se starám a pečuji,nebojím se to už ochutnat. Poznávám nové chutě, práci, přírodu zázraky sluníčka a vody a těším se z vykonané práce.

zobrazit

Řemesla ve školce aneb Recyklujeme netradičně

Ukázka tradičních valašských řemesel. Děti si mohly samy proces práce vyzkoušet. Poznávají jak se dříve pracovalo,a jak jsou ještě dodnes lidé zruční a stále ovládají staré originální techniky na výrobu nejrůznějších produktů.

zobrazit

Zeleninový záhonek

Na jaře jsme s dětmi přemýšleli, jak využít opomenutou část zahrady za školkou. Nakonec děti vymyslely záhonek, na kterém si vypěstujeme něco dobrého. Postupem času však přicházela řada dalších dobrých nápadů.

zobrazit

NÁSTĚNKA JAKO PROSTOR PRO ÚKOLY

Obyčejná nástěnka může být vaším velkým pomocníkem. Dokáže totiž zajímavě propojit aktivity školky s rodinou. Kromě běžných informací může sloužit i jako důležitý prostředník k plnění užitečných úkolů.

zobrazit

ČLOVĚČE, NEZLOB SE A OTÁZKY POSBÍREJ

Hravou formou můžeme vytvořit analýzu podle pracovních listů. Můžeme si zahrát obdobu hry „Člověče nezlob se“, při které nikdo nevypadává a děti si přitom procvičí předmatematické dovednosti.

zobrazit

Na MŠ Vidče slavili!

Mateřská škola Vidče získala titulu Ekoškola!

zobrazit

Hurá do toho - třídíme odpad

Zábavné činnosti na schůzce EKOTÝMU k tématu ODPADY. Rozšíření poznatků po analýze a plánování dalších činností.

zobrazit

Kaštánkův Ekokodex

Vytvoření nového Ekokodexu tak. aby si ho děti samy "přečetly" - malované čtení. Děti ho mohou číst rodičům a kamarádům, a sdělit jim tak, jak se chovat k životnímu prostředí.

zobrazit

Tvoříme a zvelebujem, na skřítky pak nakukujem

Podzimní dny byly ještě plné sluníčka, zahrada zasypaná listím. Ozbrojeni hráběmi vyrážíme zdolat hromady listí. Vítr se snaží rozfoukat naše dílo, ale my jsme na něj vyzráli.

zobrazit

Jablečný čaj

Hledali jsme možnost, jak ochutit vodu a na základě receptu, který děti samy objevily v dětském časopise jsme si společně uvařili jablečný čaj.

zobrazit

Strom přátelství

V rámci revitalizace školní zahrady se děti, pedagogové a rodiče rozhodli na výsadbě nového stromu v parčíku před vstupem do Mš. Tímto krokem chceme podporovat u dětí aktivní přístup ke změně prostředí školy a posílit a podpořit dobré vztahy.

zobrazit

Reportérka TV Rozmarýnka navštívila školku

Jsme krátce zapojeni do projektu EKOŠKOLA a chceme vědět, jestli děti vědí co to znamená.

zobrazit

Jak na nástěnky ve školce?

Nástěnek máme ve školce hodně, ale o žádné se nestarají děti, ani rodiče, což jsme zjistili v rámci Analýzy. Umístili jsme tedy do jídelny novou nástěnku, kde o jednu půlku budou pečovat rodiče a o tu druhou děti.

zobrazit

Jak na hračky ve školce?

V rámci Analýzy děti zjistily, že mají málo hraček z přírodního materiálu. Do Plánu činností daly, že si chtějí nějaké hračky vyrobit. Rodičům ve školce zase chybělo více stavebnic.

zobrazit

Jak informovat o Ekoškole?

Nezapomínejte o Ekoškole informovat. Pro nás to byl jeden z nejhůře uchopitelných kroků. Zkuste oslovit někoho ze zaměstnanců, rodičů či přátel, kdo by si vzal informování na starost.

zobrazit

Zkuste s dětmi udělat reportáž o Ekoškole.

S dětmi jsme v rámci Ekoškoly udělali v naší školce reportáž. Děti se ptaly dospělých, co je Ekoškola. Výsledek byl znázorněn na vytvořeném plakátu.

zobrazit

První schůzka Ekotýmu je zásadní.

Schůzku a její průběh jsme plánovali důkladně. Na jejím průběhu záviselo, zda se nám její členy podaří motivovat ke vzájemné spolupráci nebo ne.

zobrazit

Dejte svému Ekotýmu jméno!

S dětmi jsme se rozhodli, že náš Ekotým pojmenujeme. Mezi dětmi proběhla velká diskuse, kde zvítězily dva návrhy se stejnými hlasy - "kočky" a hvězdy". Děti potom samy přišly na řešení, jak vybrat vítěze, a oba názvy propojily.

zobrazit

Jak děláme Analýzu

V letošním školním roce se věnujeme tématu Prostředí. Pro tvorbu Analýzy jsme využili pracovní listy s návodnými otázkami, které jsme přepsali na plakát a děti jednotlivé oblasti hodnotily - formou srozumitelných smajlíků.

zobrazit

Co se skrývá za oknem?

Na základě Analýzy jsme s našimi dětmi (3 roky) zjistili, že v naší nové třídě není nic "zeleného", co by nám připomínalo přírodu za oknem. Rozhodli jsme se pro pěstování bylinek na čaj a řeřichy.

zobrazit

PROJEKT CITI-SENSE - veřejné monitorování ovzduší

Cílem našeho snažení bylo vzbuzení zájmu u dětí a rodičů o životní prostředí a vytvoření občanských pozorovatelen.

zobrazit

A proč né JÁ?

Aneb výběr členů Ekotýmu, první velké demokratické rozhodování.

zobrazit

Jak vznikal náš Ekotým

Jak vznikal náš Ekotým - aneb jak se nadšení z programu Ekoškolka přeneslo z učitelů na děti i na jejich rodiče

zobrazit

Jak jsme v Ekotýmu hlasovali o tématech

V Ekotýmu jsme se měli rozhodnout o tom, kterým tématům se budeme nejdříve věnovat. Zvolili jsme hlasování pomocí symbolů a nálepek. Každý hlas byl důležitý, pro děti-nečtenáře byla důležitá vizualizace pomocí obrázkového symbolu.

zobrazit

Oslava s dráčkem Zkoumálkem

Oslava 10 let Ekoškoly se stala první společnou akcí MŠ Tylovice a ZŠ Pod Skalkou. V rámci oslavy přišly děti ze školního Ekotýmu s koordinátorkou Zuzanou Mrlíkovou poprvé do mateřské školy. Děti z Ekotýmu MŠ prezentovaly sedm kroků.

zobrazit

Kompostování v mateřské škole zahájeno!

Přeměna zahrad do přírodního stylu nás vybízela k využívání přírodního odpadu. Pořídili jsme kompostéry a všechno dobrodružství s bioodpadem tím teprve začalo...

zobrazit

BRAMBORIÁDA

Akce pro děti a rodiče na školní zahradě a v zelené učebně. Představili jsme program Ekoškola a proběhla prezentace našich činností v rámci projektu z minulých let.

zobrazit

Jsme tu – pro naši planetu

Jednu schůzku Ekotýmu jsme věnovali tvorbě Ekokodexu. Zvolili jsme rýmy, které se dětem dobře pamatují. Děti nakreslily obrázky k jednotlivým tématům a ty nás v rýmování ještě podpořily.

zobrazit

Třídění má smysl

Děti třídily odpad formou hry nejen v MŠ, ale společně s žáky ZŠ se postaraly, aby i okolí naší MŠ i ZŠ v Havířově-Životicích bylo čistější. "Ekotýmáčci" natáčeli s Hitradiem Orion pořad Rada starších. Otázky se dotýkaly 4 témat programu Ekoškolky.

zobrazit

Exkurze do Sběrného dvora TS Beroun s MŠ Beroun

V rámci oslav Dne Ekoškol jsme s předškolními dětmi v rámci Ekovycházek navštívili Sběrný dvůr v Technických službách v Berouně a řešili problém kam s odpady, které se nevejdou do popelnic ve městě.

zobrazit

ZŠ a MŠ Dřísy

Hora šípků, šišek, kaštanů a hotel pro stále i přechodné hmyzí nájemníky, to je skvělý výsledek ekologicky zaměřeného projektového dne, který na naší škole proběhl v pátek 6. listopadu 2015.

zobrazit

Voda je dar nejvzácnější

Děti došly samy k názoru, že vodou málo šetříme a nevážíme si jí. Pokusy s vodou měly největší úspěch, děti by se k nim rády vrátily.

zobrazit

Zelenina a ovoce v pyramidě

​Otevřené otázky vedou děti k odpovědím, nad kterými přemýšlejí. Pro malé nebo nejisté děti je prožitek, „že ví“, moc dobrá a podnětná zkušenost.

zobrazit

Malujeme s Ekoškolou

Mluvili jsme s dětmi o tom, co je projekt Ekoškola a čím se zabývá. Děti pak výtvarně zpracovaly čtyři témata Ekoškoly.

zobrazit

Zdravě i chutně

Dlouhodobě se snažíme předejít zbytečnému plýtvání jídlem a vést děti ke zdravým stravovacím návykům.

zobrazit

Jedeme v tom spolu

Poprosili jsme dospělé o spolupráci v Ekotýmu a vysvětlili jim, co z takové spolupráce vyplývá.

zobrazit

Paprika a chléb

Pochopení pojmů Surovina a Potravina může vést k tomu, že se děti budou lépe orientovat v tom, co jedí.

zobrazit

Putování s ježkem

Ekokodex nám každý den pomáhá dětem připomínat pravidla a dohody, na kterých jsme se společně domluvili.

zobrazit

Vrbový tunel

V rámci jarního úklidu školní zahrady jsme s dětmi postavili vrbový tunel. Ušetřili jsme tak peníze, které bychom jinak zaplatili stavební firmě.

zobrazit

Jak můžeme šetřit vodou

Na základě Analýzy jsme se rozhodli si v naší MŠ vyrobit spořiče splachování. Stačily PET lahve a písek.

zobrazit

Voda pro život i pro radost

Motivaci hrou „Na hledače vody“ shledávám jako velmi úspěšnou a doporučila bych ji. Do označování se zapojily všechny děti.

zobrazit

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.