Proběhlé granty

Děkujeme Vám za podpoření programu Ekoškola pro mateřské školy

Ekoškolky – rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj

Integrace programu Ekoškola do mateřských škol byl umožněn díky projektu Ekoškolky – rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj. 

Ten probíhal v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji. 
Projekt je realizován v rámci Blokového grantu Fondu pro nestátní neziskové organizace v termínu od 1. března 2013 do 28. února 2015.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit environmentální výchovu v mateřských školách prostřednictvím rozšíření mezinárodního programu Ekoškola na cílovou skupinu mateřských škol.

Hlavním řešitelem je Sdružení TEREZA. 
Partnerem pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj je Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. a pro Zlínský kraj ZO ČSOP Veronica. Dalším partnerem je Ekocentrum Podhoubí.

www.swiss-contribution.cz
www.nadacepartnerstvi.cz

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.