Semináře

Dozvíte se, jak se stát Ekoškolou krok za krokem, získáte inspiraci od kolegů z jiných škol, vzděláte se v odborných tématech.

Naším cílem je zprostředkovat vám zkušenosti s vedením Ekotýmu, tvorbou Analýzy, se sestavením Plánu činností i s realizací dalších kroků programu. Chceme vám pomoci řešit metodické problémy a nabízíme vám možnost vzdělávat se v environmentální výchově a ekoprovozu mateřských škol.  Důležitou součástí seminářů je ukázka vzorových materiálů, sdílení vlastních zkušeností a vzájemná inspirace.

Školení a semináře v školním roce 2018/2019

PRAHA

Seminář dobré praxe - START V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

Přijďte na seminář sdílet své radosti i strasti, se kterými se setkáváte v programu Ekoškola. Seminář je určen nejen pro pedagogy nově zapojených MŠ, ale i pro začínající koordinátory programu Ekoškola. Semináře se mohou zúčastnit i kolegové či kolegyně, případně rodiče, kteří se programu Ekoškola na MŠ účastní. Na semináři se budeme věnovat zejména krokům Ekotým, Analýza a Plán činností. Důležitou součástí semináře bude ukázka vzorových materiálů, sdílení vlastních zkušeností a vzájemná inspirace

KDY: pátek, 14. září 2018

KDE: Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, Nový Zlíchov 16, Praha 5 – Smíchov.

Pozvánku s odkazem na přihlášku najdete zde
Uzávěrka přihlášek je v úterý 11. září 2018. 

 

Seminář dobré praxe - PŘÍPRAVA NA AUDIT

Seminář pro pedagogy MŠ, které se připravují, nebo budou připravovat na audit. Na semináři  budeme pracovat s kritérii v souvislosti s metodikou 7 kroků, na jejichž základě budete moci reflektovat vlastní práci v programu Ekoškola. Předáme Vám informace a zkušenosti z auditů, které již proběhly a rozebereme si problematické situace, které nastaly. Důležitou součástí bude sdílení vlastních zkušenosti a vzájemná inspirace. 

KDY: pátek, 9. listopadu 2018

KDE: Vzdělávací centrum Tereza, Haštalská 17, Praha 1

Pozvánku s odkazem na elektronickou přihlášku najdete zde.

 

OLOMOUCKÝ KRAJ

Seminář dobré praxe - START V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

Přijďte na seminář sdílet své radosti i strasti, se kterými se setkáváte v programu Ekoškola. Seminář je určen nejen pro pedagogy nově zapojených MŠ, ale i pro začínající koordinátory programu Ekoškola. Semináře se mohou zúčastnit i kolegové či kolegyně, případně rodiče, kteří se programu Ekoškola na MŠ účastní. Na semináři se budeme věnovat zejména krokům Ekotým, Analýza a Plán činností. Důležitou součástí semináře bude ukázka vzorových materiálů, sdílení vlastních zkušeností a vzájemná inspirace

KDY: úterý 25. září 2018

KDE: Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, Skrbeňská 70, Horka nad Moravou

Pozvánku s odkazem na elektronickou přihlášku naljdete zde.

Seminář dobré praxe - PŘÍPRAVA NA AUDIT

Seminář pro pedagogy MŠ, které se připravují, nebo budou připravovat na audit. Na semináři  budeme pracovat s kritérii v souvislosti s metodikou 7 kroků, na jejichž základě budete moci reflektovat vlastní práci v programu Ekoškola. Předáme Vám informace a zkušenosti z auditů, které již proběhly a rozebereme si problematické situace, které nastaly. Důležitou součástí bude sdílení vlastních zkušenosti a vzájemná inspirace. 

KDY: čtvrtek, 25. října 2018

KDE: Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, Skrbeňská 70, Horka nad Moravou

Pozvánku s odkazem na elektronickou přihlášku najdete zde.

 

 STŘEDOČESKÝ / ÚSTECKÝ KRAJ 

 Setkání Ekoškolek - EKOŠKOLA V KOSTCE    

Seminář je určen zapojeným učitelům mateřských škol a pro všechny, kteří váhají (ale mají chuť) začít s programen Ekoškola měnit pohled dětí na svět, pro koordinátory MŠ. Během 4 hodinového semináře vás seznámíme s fungováním mezinárodního programu Ekoškola, shrneme si společně jeho cíle, metodiku a způsob práce. Dozvíte se výhody i možné obtíže při realizaci programu. Mimo jiné budeme sdílet dobrou ale i špatnou praxi v Ekoškole. Malé pohoštění zajištěno, k dispozici bude káva, čaj a drobné občerstvení. Seminář je akreditovaný MŠMT a je zdarma. Součástí semináře jsou i dílničky: Semínkovna, upcyklace, kompostování, inspirace na drobné aktivity venku s dětmi.
 

KDE: MŠ Kytička, Dobrovského 1217, Roudnice nad Labem

KDY: čtvrtek, 1. listopadu 2018, v 14:00 - 18:00 hodin

LEKTOŘI: Pavla Hoppová, Martina Hoferová

PŘIHLAŠOVÁNÍ: do 24.10.2018 na adrese tulippanek@seznam.cz 

S SEBOU: jedno staré triko (na přetvoření)

Pozvánku najdete zde.

 

 PARDUBICKÝ KRAJ 

Setkání Ekoškolek - EKOŠKOLA V KOSTCE   

Setkání se mohou zúčastnit MŠ zapojené i nezapojené do programu Ekoškola pro MŠ, kteří chtějí získat více informací o mezinárodním programu Ekoškola. Během 4 hodinového semináře se seznámíme se zkušenostmi pedagogů MŠ Kytička Pardubice, kteří v rámci programu získali jako první v jihočeském kraji titul Ekoškola,  nahlédneme do vnitřních prostor MŠ v Kytička a seznámíme se s unikátní metodikou programu Ekoškola, s jeho filozofií a cíli. Budeme diskutovat a sdílet a vzájemně se inspirovat. Setkání je akreditovaným seminářem, je zdarma a k dispozici bude drobné občerstvení, káva a čaj. S sebou si vezměte: přezůvky a psací potřeby.

KDY: 23. října 2018, v 13:00 - 17:00 hodin

KDE: MŠ Kytička, Gebauerova 1691, Pardubice

LEKTOŘI: Ilona Rozlivková, Simona Neprašová

Pozvánku s odkazem na elektronickou přihlášku najdete zde
PŘIHLAŠOVÁNÍ: do 16.10.2018, zde

Vaše přihláška je závazná, zrušit ji můžete pouze na emailu: hana.kucerova@terezanet.cz, nebo telefonicky: 603 435 029. 

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.