Co si česká společnost a učitelé myslí o Ekoškole

V uplynulých měsících proběhly v České republice největší sociologické výzkumy týkající se programu Ekoškola od jeho založení v roce 1995. Podívejte se, co jsme zjistili.

Co si česká společnost a učitelé myslí o Ekoškole
Vloženo

Cílem prvního výzkumu bylo zjistit, jak program vnímají zapojení učitelé a jaké potřeby jim program naplňuje i co jim chybí. Druhý výzkum se zaměřil na českou veřejnost a zjišťoval, jak program vnímají obyvatelé naší země.

Oba výzkumy navrhla a uskutečnila sociologická agentura BEHAVIO s podporou Magistrátu hlavního města Prahy a Státního fondu životního prostředí MŽP.

 

 Učitelé hlavně oceňují, že program rozvíjí kompetence dětí.

„Je to skvělá příležitost, jak už dětem od mala vštěpovat správné návyky ve vztahu k ŽP“.

75 % zapojených učitelů doporučilo program Ekoškola někomu dalšímu.

Více než 90 % učitelů považuje za nejdůležitější, že program učí děti samostatnosti a povzbuzuje je k aktivitě.

Hlavní motivací učitelů (77 %) k zapojení do programu je možnost rozvíjet kompetence dětí k zlepšování životního prostředí. Samotný dopad na životní prostředí je u učitelů až na druhém místě.

Výzkum také ukázal, že základní a střední školy jsou úspěšnější ve snižování ekologického dopadu školy. Mateřské školy zase v analýze stavu školy a jejího působení na životní prostředí.

50 % učitelů by ocenilo, aby program Ekoškola více podporoval propojení školy a dětí s obcíTento cíl se budeme v příštích dvou letech snažit rozvíjet. Plánujeme k tomu novou knihu i semináře.

Pokud se učitelé nevěnují Ekoškole komplexně (vybírají si jen některé aktivity a části metodiky 7 kroků), tak hlavním důvodem je nedostatek času (57 %).

Z hlediska auditů výzkum ukázal, že by bylo vhodné zrušit skenování článků v rámci žádosti o audit a také zjednodušit sebehodnotící kritéria (aby byla srozumitelná dětem). Rovnou můžeme říci, že se to stane od příštího školního roku.

 

Lidé chtějí program, který vede děti k ekologii a rozvíjí jejich dovednosti.

Program Ekoškola zná v ČR 12 % lidí. Více než polovina z nich díky logu programu.

Lidé si Ekoškolu spojují s ochranou životního prostředí (69 %), vytvářením lepšího světa (53 %) a zajímavými projekty (49 %).

Z ekologických aktivit je pro lidi nejdůležitější, aby škola učila děti šetřit vodou (82 %).

88 % lidí očekává, že program Ekoškola povede děti k samostatnosti a naučí je řešit reálné problémy jejich životního prostředí (79 %).

 

Co bude dál?

Data z výzkumů nám budou pomáhat hledat cesty, jak program realizovat v budoucnu. Ekoškola v současnosti čelí několika výzvám. Program je z hlediska nabízených služeb školám a jejich finanční účasti silně podfinancovaný. Zároveň cítíme, že je třeba umožnit školám zapojení i na různých úrovních, a přitom mít možnost zažít úspěch a ocenění. Také máme velkou příležitost dát o sobě vědět tak, aby nás lidé měli rádi a podporovali nás. To vše budeme v následujících měsících a letech řešit a upravovat tak, aby byl program dlouhodobě udržitelný a školám přinášel podporu i radost.

Díky všem, kteří jsou v tom s námi!

Prametry výzkumů:
Kvantitativní výzkum, Sběr dat 13. března až 22. dubna 2020, 195 lidí - anketa mezi učiteli a koordinátory.
Kvantitativní výzkum, forma dotazování CAWI, Sběr dat 1. až 4. května 2020, 1000 lidí, reprezentativní vzorek online populace ČR.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.