Ekoškolky v Mrkvičce

Přečtěte si ukázku článku, Natálie Toflové, která píše o tom, jak Metodiku 7 kroků zvládli v MŠ Čeladenská Beruška. Tento článek bude publikován v prosincovém čísle Mrkvičky, které je věnováno Ekoškolkám.

Ekoškolky v Mrkvičce
Vloženo
Tags: Ekoškola

Mnoho z vás jistě projekt Mrkvička zná. Pro ty kdo o něm neslyšeli, krátké vysvětlení: projekt  je určen mateřským školám a jeho cílem je podpořit rozvoj ekologické výchovy v MŠ. Informační bulletin je určen pouze registrovaným členům, zde je odkaz: http://www.pavucina-sev.cz/?idm=34

Naše cesta Ekoškolkou v Tématu VODA 

Když jsme vstupovali do Ekoškolky, měli jsme chuť změnit svět, ale neměli jsme ponětí, co nás čeká. Vše bylo v plenkách a chystalo se ověřování a úpravy metodiky tak aby v konečném důsledku účast mateřské školy v Ekoškole měla významný dopad na děti a jejich rodiny.

V programu  Ekoškolka  má velký smysl právě to, že jsou do celého procesu začleněny děti jako důležitý partner, že se mohou podílet na (spolu)rozhodování, a že cítí (a mají) důvěru, kterou jim dáváme. V tu chvíli totiž nastupuje i pocit zodpovědnosti a děti nás dokázaly mnohokrát mile překvapit svým pohledem na svět.

Téma Voda jsme vybrali na Schůzce Ekotýmu, kde se sešli rodiče a jejich děti a paní učitelky. (dobrý nápad je nechat o tématu hlasovat všechny rodiče, nebo by děti mohly rodiče oslovovat a zapisovat do tabulky- to si necháme do zásoby na další roky)

Na schůzce jsme se dohodli, jaká pravidla budeme respektovat a shodli jsme se, že pravidla jsou velmi podobná, jako pravidla třídní. Určili jsme si role zapisovatel (dospělý člen), ilustrátory (děti), fotografy (dospělý člen Ekotýmu a dětský člen Ekotýmu) a koordinátora myšlenek. To vše tak, aby všichni členové Ekotýmu měli pocit sounáležitosti.

 

Analýza (krok 2)

Dospělí členové Ekotýmu řešili společně s dětmi otázky z pracovních listů analýzy a děti měly navíc za úkol hledat a vystřihnout obrázky z časopisů, s tématikou vody. Z toho jsme pak na velký flipový papír, vytvořili seznam, ze kterého vyplývalo, co se nám v tématu Voda daří naplňovat a co se naplňovat nedaří, na čem potřebujeme zapracovat. Vše doplněno obrázky dětí….

To však byl jen začátek….. Analýza totiž proběhla i na úrovni tříd. Děti z Ekotýmu přenesly informace ze schůzky a společně s p. učitelkou vysvětlily i ostatním dětem, čím se budou zabývat a proč. Opět byl dán dostatečný prostor dětem, protože to, jakým způsobem jsme k výsledkům došli je neméně důležité jako výsledek. To, zda měly děti možnost sdělit svůj názor a zda ten názor byl respektován, zda měly možnost (spolu)rozhodovat, zda způsob získávání informací byl formou prožitku, zkušenosti, to vše dává základy k rozvoji akčních kompetencí, kterých mohou využívat v běžném životě.

V analýze jsme si řešili a hledali odpovědi např. na tyto otázky:

Kde využíváme vodu? (ve školce, ale i venku)

  • Co, kdo vodu potřebuje?(zvířata, rostliny, lidé, vše živé a je voda k něčemu i neživým věcem?)
  • Kde se voda bere?(formou pokusů, ale i formou dramatizace, písniček)
  • Jak se voda dostane do školky a kam mizí? (pozorovaly trubky a přemýšlely, kam asi vedou)
  • Jak a kde zjistíme, kolik vody jsme spotřebovali? (měřily, kolik věder vody se dá ušetřit, když při mytí zubů teče/neteče voda)
  • Kde v přírodě můžeme najít vodu? (děti chodily s papírovým kapesníkem a přikládaly na zem, rostliny, stromy apod. aby zjistily, kde se drží voda)
  • Jak můžeme šetřit vodu?(vymýšlely strategie)

Analýzu jsme zpracovávali v tématech několik týdnů, čímž jsme naplňovali i další krok Environmentální výchova ve výuce (krok 3). Téma vody jsme však začleňovali i do jiných témat v průběhu školního roku podle potřeby. Děti si pak mohli dávat své zkušenosti do souvislostí a co je důležité, měli možnost a čas zabývat se tím do hloubky.

Více se dočtete v prosincovém  čísle Mrkvičky :-) 

Zobrazit web

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.