KAMPAŇ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ - ŘÍJEN 2020

Kampaň obyčejného hrdinství má za cíl během 7 dní aktivizovat co nejvíc lidí a ukázat jim, že životní prostředí lze zlepšovat i malými kroky. Termín kampaně je říjen 2020.

KAMPAŇ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ - ŘÍJEN 2020
Vloženo

Epidemiologická krize postavila miliony lidí před nečekané výzvy. A nehledě na zásahy a pomoc státu se ukázalo, že rozhodující silou byla hlavně zvýšená míra samostatnosti jednotlivců, hledání řešení na lokální úrovni, posilování komunit i občanská angažovanost. Přesně ta síla, která je rozhodujícíi v rámci zlepšování stavu našeho životního prostředí.

POJĎTE S NÁMI DO KAMPANĚ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ 2020!

Kampaň poběží v pěti říjnových týdnech! Zvolte si který chcete a aktivizujte co nejvíc dětí, rodičů a komunity ve vašem okolí! 
Chytré tabulky vám spočítají váš dopad na životní prostředí! Do kampaně se může zapojit jakákoliv škola v ČR.
Výsledky nám zašlete do 15. listopadu!

Pravidla plnění výzev:

  • Každý jedinec si může vybrat, kolik výzev chce plnit (může to být jedna nebo klidně všechny!).
  • Důležitá je dlouhodobost, vydržet plnit výzvu celý týden (doma, v práci i ve škole).
  • V rámci kampaně je možné plnit také dvě týmové výzvy (ty jsou určené pro školní týmy) + výzvu Buď venku! mohou plnit i školní třídy.
  • Škola si může vymyslet i svoji výzvu (musí ovšem vést ke snižování dopadu na ŽP).

Informace o Kampani obyčejného hrdinství zde: Informace 
Přihláška školy do kampaně je zde: Přihláška
Příloha 1_výpočetní tabulka: Celkové hodnocení školy
Příloha 2_půběžný vyhodnocovací list: Pracovní list pro jednotlivce i tým/rodinu

 

Výzvy, do kterých se můžete zapojit:

1. Výzva
Šetři vodou při čištění zubů!
Obtížnost 1

Nalej si vodu do kelímku nebo si jen krátce vypláchni ústa!
Pokud budeš tento postup dodržovat celý rok, tak ušetříš 8 plných van vody nebo 6 424 čajových šálků.

2. Výzva
Zasaď rostlinu!
Obtížnost 2

Zasaď si kytku, bylinu nebo strom. Můžeš venku (strom určitě) nebo i doma do květináče.

Rostliny a zvláště stromy absorbují ve velkém oxid uhličitý, který je jeden ze základních plynů stojících za skleníkovým efektem. Jeden hektar lesa za rok z ovzduší naváže a vymaže oxid uhličitý v množství 15 tun, tedy tolik, kolik vypustí středně velké auto za 100 000 km.

3. Výzva
Buď venku!
Obtížnost 2

Každý den buď minimálně jednu hodinu venku v přírodě (i kdyby to měl být městský park).

Zároveň zkuste přesvědčit učitele, že i některá výuka může probíhat venku. Pohyb venku totiž zlepšuje psychickou pohodu, paměť a zvyšuje imunitu.

4. Výzva
Staň se šetrným spotřebitelem!
Obtížnost 3

Staň se šetrným spotřebitelem. Kup si nebo vyrob látkovou tašku či síťovku a jen tu používej na nákupy.

Nevyužívej plastové sáčky, tašky a nové papírové tašky (Bohužel i papírová taška zatěžuje životní prostředí! Při její výrobě dokonce více než plastová.). Zároveň nekupuj kvůli výzvě novou látkovou tašku! Tašky z bavlny se vyplatí, ale jejich výroba také zatěžuje životní prostředí. Proto je třeba je využívat dlouhodobě.  Vyrobte si pytlíky na ovoce a pečivo ze starých záclon či vyrobte nebo sežeňte látkovou tašku.

5. Výzva
Minimalizuj odpad!
Obtížnost 4

Nakupuj tak, abys produkoval co nejméně odpadu (tříděného i směsného). Vejde se všechen tvůj odpad po deseti dnech do jednoho 10 litrového pytle?

Průměrný Čech vyprodukuje ročně zhruba 320 kg odpadu, z toho zhruba 13 % tvoří tříděný odpad. To je průměrně 6,14 kg na člověka za týden. Kolik kilogramů odpadu, včetně toho tříděného, vyprodukuješ za týden (zvaž pytel na klasické váze)? Pokud kompostuješ, tak bio odpad nepočítej.

6. Výzva
Využívej ekodopravu!
Obtížnost 5

Vynechej na 7 dní jízdu autem a využívej jen hromadnou dopravu nebo kolo/koloběžku atd. Pokud to není z různých důvodů možné, tak výzvu změň na: Pojedu jen vždy plným autem (spolujízda…)

Za každý ekologický kilometr ušetříš v průměru 129 g oxidu uhličitého. Čím více takových kilometrů najezdíme, tím více zmenšíme náš dopad na klima planety.

7. Výzva
Jez zdravě a ekologicky!
Obtížnost 4

Omez pokrmy z masa! Nejde o to ho přestat jíst, jen není třeba ho konzumovat každý den. Zkus několik dní v týdnu hledat alternativy, které by ti maso nahradily (výživově i chuťově). Produkce masa, hlavně chov hovězího, přispívá k produkci skleníkových plynů více než všechna automobilová doprava na této planetě dohromady. Za jeden den bez masa ušetříš 9,1 kg CO2 a „zachráníš“ 0,025 zvířete.

 

Týmové výzvy:

Týmová výzva - Získej zelené peníze!
Obtížnost 4

Programy a instituce, které cílí na službu společnosti, ať je to OSN, Charita nebo právě program Ekoškola ovlivňují miliony lidí. Aby tyto instituce mohli fungovat, tak potřebují finance, bez nich se bohužel nic neobejde. Zkuste v rámci této výzvy získat peníze na činnost programu Ekoškola (např. na účastnický poplatek školy nebo na rozvoj a vzdělávání Ekotýmu). Důležité je, že peníze smíte získat pouze činností, která zároveň přispěje ke zlepšení životního prostředí: může to být prodej ručně vyrobených pytlíků na ovoce nebo třeba přednáška o šetření vodou pro veřejnost se vstupným. Nápadům se meze nekladou.

Týmová výzva - Šiřte informace!
Obtížnost 3

Tato výzva je určena pro Ekotýmy nebo školu jako takovou. Pokud chceme ovlivnit co nejvíce lidí, inspirovat je a motivovat k udržitelnějšímu způsobu života, který naše planeta potřebuje, tak je třeba šířit informace a pozitivní příběhy. Napište, nafoťte nebo natočte reportáž o některém problému z kampaně a jeho možném řešení. Sdílejte ji směrem na veřejnost – v lokálním médiu, na sociálních sítích, webových stránkách školy i dalších institucí. Díky tomu se o problému dozví co nejvíce lidí a může se něco změnit. Své reportáže nám nezapomeňte poslat i s odkazy, kam všude se vám ji podařilo dostat.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.