Kudy vede cesta k titulu Ekoškola?

Monika Kovalská a Pavla Zichová ze Školičky Kamarád v Novém Veselí nám popsaly kudy se jejich cesta k titulu ubírala. Kromě zajímavých postřehů najdete v článku i odkazy na příklady dobré praxe.

Kudy vede cesta k titulu Ekoškola?
Vloženo

Získali jsme titul Ekoškola

Po dvouleté práci v programu Ekoškola pro MŠ, do kterého jsme se zapojili, sklízíme velký úspěch. Díky naší intenzivní práci ať už ve třídách, ale i v rámci celé školičky, a především díky práci Ekotýmu, se nám podařilo získat toto významné mezinárodní ocenění a velmi si toho vážíme.

A jak to vlastně začalo? Na začátku byl impuls zastřešit naše environmentální aktivity a ekologické přístupy něčím oficiálním. Přemýšleli jsme, a nakonec i s ohledem na jednotnou profilaci obou zařízení naší příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ), jsme zvolili program Ekoškola, který se zhruba před 4 lety otevřel i pro mateřské školy.

Koordinátorství programu se ujaly dvě paní učitelky, které pro pochopení celé filosofie programu odjely na seminář až do Prahy, a následný rok pak na Sluňákov, což je středisko ekologické výchovy Olomouckého kraje. Dobré pochopení záměrů programu je zásadní pro získání titulu. Program není totiž jenom o environmentálních aktivitách dané školy či školky, ale především o zapojení dětí do hledání odpovědí, zjišťování a pojmenování problémů, nacházení cest, spolupráci a vzájemné podpoře apod. Děti se tak od těch nejmenších, tedy tříletých, učí, že jen aktivním přístupem můžeme měnit věci, a že bez snahy, píle, odvahy, spolupráce, komunikace, zapálení, to prostě v životě nepůjde. Nemůžeme jít tou nejjednodušší cestou, protože je pohodlná, a nevyžaduje žádné úsilí. Ale právě ta složitá nás zoceluje. A pokud na té cestě jsme i s ostatními, vše se nám lépe zvládá.

A my jsme ve své práci v programu byly podpořeny Ekotýmem, malým či velkým, kde máme nejen děti, ale i zaměstnance, rodiče, a dokonce i člena samosprávy obce. Analyzovali jsme dvě témata ekoškoly, a to Vodu a Odpady. Mnoho věcí jsme nastavili správně, s některými i přes sebelepší úsilí nehneme (staré vodovodní trubky na vodu, které mohou být místem úniku pitné vody) anebo to, že se běžně v domácnostech splachuje pitnou vodou. Důležité je však uvědomit si, kde můžu konkrétně vodu ušetřit.

Na audit jsme se poctivě připravovali, celá školka i Ekotým. Řada z nás měla obavy, a dospělí dokonce i trochu strach. Ne z auditorů, ale zda naše práce v programu bude dostačující. Výsledek auditu byl nadmíru uspokojivý – auditorky Eva a Simona vůbec „nekousaly“, ale právě naopak – byly milé, otevřené, chválily naši práci, a požádaly nás o příklad dobré praxe pro školky začínající v programu. Auditem a získáním titulu však naše práce nekončí. Čeká nás téma jídlo, další rok prostředí. Ale díky tomu, že téma jídlo již rok řešíme v programu Skutečně zdravá školka a téma prostředí nám není vůbec cizí díky ukázkové přírodní zahradě, věříme, že obě témata zvládneme dobře a těšíme se na ně. V červnu se náš ekotým chystá do Senátu ČR, kde převezmeme ocenění Ekoškola a pak společně vyvěsíme vlajku Ekoškoly u nás ve školičce☺. Děkujeme všem za práci, pomoc a podporu.

Autoři: Monika Kovalská a Pavla Zichová

Příklady dobré praxe Školičky Kamarád najdete na těchto odkazech:

http://eko-skolky.cz/portfolio/cz/jak-na-cistou-domacnost-ekologicky

http://eko-skolky.cz/portfolio/cz/jak-informovat-rodice

http://eko-skolky.cz/portfolio/cz/vanoce-s-ekotymem

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.