Mezinárodní setkání koordinátorů Ekoškol 2017

Národní koordinátoři z 67 zemí, které jsou zapojené v programu Ekoškola, se v listopadu sešli v Paříži.

Mezinárodní setkání koordinátorů Ekoškol 2017
Vloženo

Toto setkání se koná každoročně a jeho cílem je řešit různé problémy, plánovat nové projekty, sdílet své zkušenosti a dávat si vzájemnou podporu.

V rámci letošního setkání se řešilo několik zásadních témat. Například, jak může program Ekoškola pomáhat čelit výzvám přírodních katastrof. Jak přistupovat k certifikaci škol na mezinárodní úrovni, která kritéria jsou zásadní a která ne. Debatovalo se o tématu Globálního občanství, které máme v ČR zabudované skrze průřezové téma Šetrný spotřebitel. Řešilo se propojení témat Ekoškoly a cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Sdíleli se také výsledky pilotního projektu zaměřeného na propojování Ekoškol mezi různými státy (International Eco-Schools Twinning pilot). V Čechách se do tohoto projektu zapojilo 19 škol a pomohlo svými zkušenostmi najít mnoho pozitiv i chyb, z kterých se bude těžit v následujícím roce.

Setkání hostila francouzská organizace Teragir a kromě oficiálních pracovních částí se delegáti zúčastnili i večerní události na pařížské radnici za přítomnosti ministra školství, primátora Paříže a dalších významných hostů. Českou republiku reprezentoval za Ekoškolu Jan Smrčka.

Mezinárodní program Ekoškola v aktuálních číslech:

19 507 051 zapojených studentů,

1 391 598 zapojených učitelů,

52 708 registrovaných škol,

17 418 udělených titulů,

67 zemí.

Zobrazit web

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.