Seminář pro pedagogy z nezapojených MŠ

Potřebujete zastřešit a propojit vaše EVVO aktivity a projekty? Chcete se dozvědět co je to program Ekoškola od lektorů, se zkušenostmi z praxe? Pokračujte ve čtení a přihlaste se na náš seminář.

Seminář pro pedagogy z nezapojených MŠ
Vloženo

Na semináři se seznámíte nejen s cíli a principy programu Ekoškola, ale hlavně s unikátní mezinárodní metodikou 7 kroků, která rozšiřuje podporu
a spolupráci na škole a umožňuje dětem osvojit si efektivně návyky šetrného chování. Dozvíte se také, co vše vám může zapojení do programu přinést a jak může propojit vaše EVVO aktivity a dát jim další význam.

Seminář se koná v pátek 17.2. 2017 v Praze v na Zlíchově v Ekocetru Podhoubí .

Přihláška a pozvánka na tomto odkaze: http://eko-skolky.cz/cz/seminare-pro-zajemce

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.