Setkání Ekoškolek

Jak už jsme informovali proběhlo v MŠ Dubicko setkání pedagogů MŠ zapojených v programu Ekoškola. Rádi bychom vás tímto příkladem inspirovali k setkávání výměně informací, sdílení úspěchů i starostí mezi školkami. A jak setkání probíhalo? Čtěte dál:

Setkání Ekoškolek
Vloženo

Průběh setkání popisují Helena Kubíčková, zástupkyně pro MŠ a Pavla Urbášková, koordinátorka programu Ekoškola:

Na základě auditu a získání mezinárodního titulu Ekoškola nám bylo nabídnuto otevřít naši Mateřskou školu v Dubicku pro seminář „Dobrá praxe EVVO na školách - Ekoškola“.  Této výzvy jsme se s radostí zhostily. Seminář jsme pojaly jako pomoc zapojeným mateřským školám, které v programu teprve začínají i těm, které pouze potřebovaly konzultovat jejich dosavadní činnosti nebo načerpat novou inspiraci.

         Děti z Ekotýmu se již od rána chopily role lektorů a paní učitelky provedly po školce. Vysvětlily jim, co obnáší práce v naší Ekoškole - Analýza, Plán činností, Ekokodex i konkrétní plnění úkolů. Po prohlídce školky byla pro účastníky semináře připravena prezentace v budově ZŠ i s malým občerstvením. Prezentace shrnula naši dvouletou cestu Ekoškolou od nelehkých začátků, až po letošní získání titulu, pro který si pojedeme společně s Ekotýmem 22. června do Prahy.

         Seminář pokračoval na školkové zahradě, kde paní učitelky mohly obdivovat náš pyramidový záhon, záhon na rajčata, kompostér a náš nově získaný barel na dešťovou vodu. Na závěr každá z účastnic obdržela malý dáreček, který jim na památku vyrobily děti z Ekotýmu.

         A co pro nás a naši školu tento seminář znamenal? Měly jsme radost, že se můžeme s ostatními podělit o naše zkušenosti a úspěchy, někoho inspirovat a zároveň i naši malou školku v Dubicku zviditelnit. 

MS Dubicko

Setkání Ekoškolek

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.