Slavnostní předávání titulů programu Ekoškola

Se závěrem školního roku se blíží i tradiční ocenění úspěšných škol zapojených v programu Ekoškola.

Slavnostní předávání titulů programu Ekoškola
Vloženo

Letošní ceremoniál spojený s předáním certifikátu a zelené vlajky - mezinárodního symbolu programu Ekoškola - se uskuteční 15. června v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu PČR.

Letošní rok usiluje o získání privilegia nosit titul Ekoškola 60 škol z celé České republiky. Úplně poprvé však mezi těmito školami nalezneme i 13 škol mateřských.

Školy, které usilují o titul v roce 2016 - nehledě na to, zda uspějí při hodnotící návštěvě či ne - budou pozvány a oceněny za svoji práci. V rámci programu 15. června si účastníci budou moci prohlédnout i vnitřní prostory Valdštejnského paláce a také zažít krátkou plavbu parníkem po Vltavě. 

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.