Výherci Velkého ucha už mají rekonstruované třídy

Děti společně se skřítky Hlučňáčky a Ticháčky zkoumaly, které prostory jsou ve školkách nejtišší a které nejhlučnější. Cenou pro tři nejlepší mateřské školky, byla akustická úprava prostoru, který samy určily jako nejhlučnější a nejméně příjemný.

Výherci Velkého ucha už mají rekonstruované třídy
Vloženo

Výzva Velké ucho – jak to všechno bylo

O co ve Velkém uchu šlo

Jednalo se o výzvu pro mateřské školy, ve které děti společně s učiteli a skřítky Hlučňáčky a Ticháčky, zkoumaly hluk a zvuk v mateřské škole a bádaly co hluk a zvuk vlastně je, která místa jsou ve školce nejhlučnější a která nejtišší. Měly možnost se seznámit s tím, jak zvuk vzniká, jak se šíří, a jak může ovlivnit jejich chování. Velký důraz byl kladen na míru zapojení a nápaditost dětí, kvalitu zpracované výzvy včetně fotodokumentace. Cenou pro tři nejlepší mateřské školky, byla akustická úprava prostoru, který samy určily jako nejhlučnější a nejméně příjemný pro pobyt.

Proč prostředí školy a zvuk

Uvnitř budov trávíme 90% našeho času. Často si neuvědomujeme, jaké zvuky nás obklopují a jednoduše je přijímáme a bereme jako součást života. V projektu Velké ucho jsme se soustředili zejména na zvuky nechtěné a na to, jak je co nejvíce eliminovat. Akustika ve školách zásadně ovlivňuje vývoj a zdraví dětí a jejich schopnost vnímat nové informace. Cílem projektu Velké ucho bylo seznámení se s jednou se zákonitostí přírody, kterou si mnohdy neuvědomujeme, a zároveň nabídnout dětem i učitelům prostor, kde se budou cítit příjemně, a kde se výuka a učení stane hrou.

Kdo je Saint Gobain, divize Ecophon

Výzva byla vyhlášena ve spolupráci s firmou Saint Gobain, divizí Ecophon. Společnost Saint-Gobain Ecophon vyvíjí, vyrábí a dodává akustické výrobky a systémy, které přispívají k dobrému pracovnímu prostředí. Působení zvuku na lidi, je ústředním bodem všeho, co divize Ecophon dělá.

Proč spolupráce

Saint-Gobain Ecophon a nezisková organizace Tereza společně sdílí myšlenku trvalé udržitelnosti a ochrany prostředí. Naším společným posláním je vytváření příjemného prostředí a zajištění kvalitního vzdělávání dětí již od útlého věku. Chcete-li se o možnostech úpravy prostor dozvědět více, kontaktujte Jiřího Strnada – Koncept developera pro školy http://www.ecophon.com/cz/o-nas/kontakt/

 

Co možná nevíte

  • Ve vítězných MŠ byla naměřena hladina hluku (měřili jsme při herních činnostech) od 76 do 79 dB.
  • Při hluku 80dB je doporučováno nosit ochranné pomůcka (sluchátka, zátky do uší).
  • Po realizaci akustického řešení se snížila hladina hluku o 3 – 8dB.
  • Pokles hladiny hluku o 3dB znamená snížení hluku na polovinu.

 

Kdo vyhrál a jak probíhala úprava místností

Podívejte se na video z průběhu rekonstrukce (výzvy) Velké ucho: https://youtu.be/nDBF5LqYAjU

1. Mateřská škola Dřísy, okres Praha - východ

Skvělou práci odvedl Ekotým mateřské školky v Dřísech pod vedením paní učitelky Kláry Jindrové a právem jim náleží 1. místo a velká poklona.

Děti se v rámci jednoho úkolu projektu Velké ucho proměnily ve „vynálezce“ a každý vymýšlel, jak odhlučnit školku. Vznikaly nápady reálné (mluvit tišeji, nekřičet) i nereálné, ale o to krásnější a nápaditější (přístroj na vysávání hluku, nebo koupit ptáka, který jí hluk atd.). Děti také samy došly k bezva řešení, a sice, že v otevřeném prostoru se hluk „rozuteče“ do světa, ale v jednotlivých místnostech je uzavřen, a proto více namáhá ouška.

PŘED

Za nejhlučnější místo v této školce byla označena společná herna o rozloze 135 m2, která slouží až pro 33 dětí. Klára Jindrová, vedoucí učitelka mateřské školy Dřísy, uvádí:

 „Do projektu Velké ucho jsme se přihlásili, protože nás tento projekt velmi zaujal. Problém hlučnosti řešíme v naší mateřské škole každý den. Máme k dispozici jednu velkou místnost, kde máme dvě třídy mateřské školy, takže ty nabízené činnosti a hry ve školce musíme směřovat do té jedné místnosti, čímž se navzájem rušíme. Velice bychom uvítali, kdyby se podařilo naší třídu odhlučnit, abychom neměli takové hlučné prostředí.“

PO

Po měsíci užívání herny včetně nového akustického řešení jsme byli zvědaví, jak se děti a paní učitelky cítí v novém prostředí. „ Změnu po úpravě vnímáme jako velikou. Dříve, když si děti hrály, ve školce to hlukem někdy až vibrovalo. Opatření působí pozitivně i na děti, které se celkově ztišily, nemají potřebu se vzájemně překřikovat. Nové prostředí se nám i dětem velice líbí a moc příjemně se nám tu pracuje,“ dodala s úsměvem na tváři Klára Jindrová.

2. Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav

Další výborně zpracovaný projekt odevzdala mateřská škola ve Vlkavě v čele s paní ředitelkou Jitkou Čadilovou. Mateřská škola pro svoji činnost využívá část budovy z 19. století, kde jsou typickým znakem vysoké klenuté stropy.

PŘED

Kapacita mateřské školky je 28 dětí a při tomto počtu je nutné využívat všechny prostory – 2 herny a jídelnu, kde se děti nejen stravují, ale také zde probíhají všechny výtvarné činnosti. Problém velkého hluku právě v jídelně byl značný, k čemuž přispívaly nejen použité tvrdé povrchy, ale také vysoká světlá výška místnosti – 3,5 m. Při delším pobytu v jídelně si děti stěžovaly na nepříjemné prostředí a ztíženou komunikaci. V rámci jedné aktivity děti měly označit vystřiženýma ušima skřítků Ticháčků a Hlučňáčků všechny místnosti ve školce. Výsledek byl jednoznačný – za nejvíce hlučné místo byla dětmi označena jídelna. Stejný názor sdílely i paní učitelky.

PO

Paní ředitelka byla akustickým řešením tak fascinována, že se následně rozhodla pro další úpravy prostor školky (šatny a sociálního zařízení), aby dětem a zaměstnancům zajistila příjemné prostředí pro vzdělávání a práci.

3. Mateřská škola Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov

3. místo obsadila mateřská škola v Mokré, která sídlí v přízemní bezbariérové budově. Pro svoji výchovně vzdělávací činnost má k dispozici 5 tříd, halu a tělocvičnu.

PŘED

I v této školce děti pracovaly velmi aktivně. Všechny nápady byly zpracovány do bloků, a pak následoval týden plný her, pozorování, tvoření, experimentování a společný opravdový první výzkum dětí po škole. Opakovaně a rády se ocitaly v rolích „detektivů“ a prozkoumávaly zvukové prostředí školky. Odhalily hned několik prostorů, kde by byla zapotřebí akustická náprava. Nejvíce hluku děti objevily v kuchyni, v tělocvičně a ve třídě Šnečků.

Konečná volba místnosti pro akustickou nápravu padla na kuchyň, kde se přímo nevaří, ale slouží k úpravě a výdeji jídel. Následné mytí nádobí je nejčastějším zdrojem hluku. Kuchyň je vybavena výdejním oknem, které je však neuzavíratelné, a tím dochází k šíření hluku do třídy Motýlků a narušuje jak výuku, tak v odpoledním čase odpočinek.

PO

Kuchyň o výměře 22 m2 jsme opatřili akustickým systémem Ecophon AdvantageTM A, a jako bonus jsme se rozhodli pro instalaci volně zavěšených prvků Ecophon SoloTM do třídy Motýlků, které zabrání šíření hluku po celé místnosti.

Zajímaly nás proto akustické náměry hned dvou prostor – samotné kuchyně a dále také třídy Motýlků. Vstupní a výstupní měření akustických parametrů probíhalo jednak v době oběda ve třídě, a pak v kuchyni při mytí a úklidu nádobí. Výsledné poklesy hladin hluku o 2,7 dB při obědě a o 3,6 dB při činnostech v kuchyni byly výrazné. Připomeňme si, že pokles hladiny hluku o 3 dB znamená, snížení hluku na polovinu.

Závěrem

Zvuk je velmi abstraktní záležitost. Do tajů a zákonitostí zvuku a hluku nahlédli nejen učitelé a rodiče v rámci Ekotýmů, ale především děti, jejichž nápaditost a tvořivost neměla konce. Malé hlavičky si s přílivem nových informací poradily opravdu parádně a odměnou pro všechny zúčastněné byly úsměvy na tvářích a spokojenost dětí…….velké změny totiž začínají u nejmenších.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.