CO NAKRESLÍME,VYFOTÍME-TOMU ROZUMÍME

V rámci analýzy jsme zjistili,že chceme děti více zapojit do zhotovení piktogramů a obrázků cílů,pravidel a činností tak,aby tomu lépe rozuměly a mohly se podílet na jejich plnění.

Název školky: MŠ HLUBČICKÁ 89 KRNOV 794 01
Krok: Sledování a vyhodnocování
Téma: Prostředí školy

Co si společně nakreslíme,vyfotíme,dáme si to na nástěnku a povídáme si o tom,co jsme dělali a proč.

V rámci analýzy Prostředí jsme zjistili,že chceme,aby děti více rozuměly tomu,proč se naše MŠ zapojuje do ochrany životního prostředí. Zaměřili jsme se na to,že budeme více naše aktivity,úkoly a pravidla s dětmi kreslit na papír,fotit a dávat na nástěnky. Pomocí obrázků a fotografií,které jsme zhotovili s dětmi můžeme společně i s rodiči vyhodnocovat,co jsme dělali,jak se děti zapojovaly a jaké máme nápady pro příště.

Děti například nakreslily piktogramy k Vodníčkovu pravidlu a tak mají neustále na očích způsoby,jak můžeme šetřit vodou. Také jsme si ve třídě zhotovili nástěnku ZVÍDÁLKOVY ZÁZRAKY PŘÍRODY,kde pomocí fotografií a obrázků,které děti nakreslily,komunikujeme s rodiči o tom,jak jsme na zahradě MŠ našli housenku lišaje smrtihlava,jak se staráme o kamaráda křečka ŠMUDLINKU nebo jak jsme v nové sušičce na ovoce sušili jablíčka,hrušky a šípky.
Děti tímto způsobem více prožívají aktivity,které je přibližují k přírodě a její ochraně a také rodiče se více zajímají o to,co se u nás děje. Děti se samy na fotkách poznávají,vypráví si,kdo co dělal a jak se mu to líbilo.
Do budoucna bychom chtěli dětem z Ekotýmu přenechat funkci fotografa,aby samy mohly zdokumentovat další naše úkoly,které jsme si stanovili v rámci Plánu činností. Určitě bude zajímavé se dívat na zážitky dětskýma očima.

Autor: DANA SLAMOVÁ

Sledování a vyhodnocování

MŠ Hlubčická

Monitorování, vyhodnocování - malujeme fotíme

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.