Co přinesla spolupráce ekotýmů dvou škol

V rámci řešení neuspokojivých otázek z Analýzy tématu jídlo jsme se dostali k problému, jak naše návrhy na úpravu jídelníčku dostat do školní jídelny, která vaří pro dvě mateřské a jednu základní školu.

Název školky: Mateřská škola Citov p.o.
Krok: Analýza
Téma: Jídlo

Rodiče ekotýmu naší mateřské školy se rozhodli oslovit rodiče z ekotýmu partnerské školy ke společné schůzce. Přizvali také vedoucí naší společné školní jídelny. Náplní schůzky bylo seznámení se současnou situací a s možnostmi školní jídelny(foto č.1). Probírali jsme společně především potravinové zdroje, podíl lokálních potravin, spotřební koš, polotovary, podíl některých potravin a jejich úprava. Cílem našeho setkání bylo získat relevantní informace o současném stavu stravování a vytvoření návrhu dotazníku o názorech všech rodičů na stravování. 
Některé otázky byly směřovány k dětem obou škol. Děti například zaznamenávaly podíl ovoce a zeleniny v jídelníčku během týdne. (foto č.2). Rodiče vytořili návrhy otázek pro dotazník (příloha č.3), který byl následně distribuován všem rodičům obou MŠ. Po14 dnech dotazníky jednotlivých škol zpracovali koordinátoři obou Ekotýmů a následně zveřejnili v obou školách.
Podařilo se: Na základě výstupů z dotazníkového šetření a podnětů z ekotýmů zahájila vedoucí postupné změny v jídelníčku např. objevuje sebezmasé nesladké jídlo, velmi chutné pomazánky z luštěnin, zrušení příchutí do mléka, celozrnné pečivo, více čerstvé zeleniny ke svačinám, upřednostnění lokálních produktů.
Pro jiného koordinátora: Je výborné, máte-li při prosazování změny podporu rodičů. I malé a postupné kroky správným směrem mohou nastartovat velké změny k lepšímu.

Autor: Veronika Kozlová

Jídlo

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.