Dešťová kapička - pohádkový příběh

Naším tématem v programu Ekoškola je voda. Vymysleli jsme příběh, který slouží jako motivace. Příběh Dešťové kapičky a její putování v koloběhu vody, který děti výtvarně ztvárnily.

Název školky: Mateřská škola Mnichovice
Krok: Voda
Téma: Informování a spolupráce

Tento příběh byl také inspirací pro plán činností. Ilustrace se tak povedly, že vznikla kniha velkého formátu, a protože často slova nestačí, používáme pro informovanost naši velkou knihu a příběh Kapičky, který tak putuje po celé školce. Děti si jej mohou půjčit domů - malou verzi, tohoto příběhu a předávat informace dál – rodičům, prarodičům. Díky spoluprací s obcí, může příběh dešťové kapičky v naší ilustrované podobě  vzbuzovat zájem v Infocentru našeho města, kde je k nahlédnutí pro ostatní děti malé i velké.
Naším dalším plánem do budoucnosti je návštěva ČOV, kde uvidíme jak probíhá čištění odpadní vody a jak naše kapička musí čekat, než bude moci jít zpátky do přírody. Tím se také těšíme na spolupráci s lidmi z Veřejných mnichovických služeb, kteří již nám pomáhají při akcích Čisté Česko.

Z tohoto příběhu také vycházela naše analýza - hledání míst, kde zachytíme dešťovou kapičku, co se s vodou děje a jak budeme postupovat v plánu činností. 

Lenka Vymazalová a Veronika Svobodová

MŠ Mnichovice - Voda

Příběh kapičky

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.