Děti dětem aneb z Ekoškolky do družiny

Jak děti z Ekotýmu MŠ prezentovali dětem ze školní družiny metodiku 7 kroků.

Název školky: Mateřská škola Čeladenská beruška, příspěvková organizace
Krok: EV ve výuce

Už dříve jsme měli možnost prezentovat Ekoškolu zástupcům škol a školských zařízení z blízkého okolí, jejichž ohlasy byly tak pozitivní, že jsme hledali cesty, jak myšlenku Ekoškoly šířit dál. A protože víme, že jsou děti nedílnou součástí Ekotýmu, využili jsme jejich ochotu, aby společně s koordinátorkou navštívili a prezentovali Ekoškolu dětem i dospělým v družině blízké ZŠ, která není Ekoškolou. Děti z MŠ seznámily starší kamarády, se 7 kroky Ekoškoly a aktivitami, které ve školce děláme k jejich naplnění. Děti k vysvětlení využily 7 barevných vystřižených stop chodidel jako symboliku kroků, se kterými pracujeme i při schůzkách dětského a celého Ekotýmu. Na každé stopě je nápis s jednotlivým krokem a fotografie z činnosti, kterou děti v tomto kroku dělaly, či jak jsme jej naplnili. Dětem tak stačilo podívat se na obrázek a při jeho popisu vysvětlit podstatu kroku. Stopy máme celoročně nalepené na schodišti ve školce, takže je mají děti denně na očích. Letos se zabýváme tématem Voda, a tak jsme dětem z družiny ukázali i některé pokusy s vodou a prezentaci jsme tak zpestřili. Podařilo se nám tak vzbudit u dětí i dospělých ze ZŠ zájem o Ekoškolu. Protože některé děti byly v cizím prostředí a před cizími lidmi nervózní, pomáhala jim s vyjádřením koordinátorka. Pro první prezentaci bychom proto doporučili, abyste pozvali návštěvníky do školy k vám. Akce měla úspěch a děti nabyly sebevědomí a tak se chystáme podobnou prezentaci uspořádat i pro místní klub seniorů a druhou mateřskou školu v obci.

Informování a spolupráce

MS Čeladenská beruška - 7 kroku

Jak děti z Ekotýmu MŠ prezentovali dětem ze školní družiny metodiku 7 kroků.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.