Děti se chtějí nadchnout

Role v Ekotýmu. Na ekoschůzce si děti i rodiče volí své role. K jednotlivým rolím děti nakreslily obrázky, vědí, co znamenají. A když si mohou suchým zipem připnout k roli svou fotku, cítí větší zodpovědnost a tendenci k aktivitě.

Název školky: ZŠ a MŠ Oskava, 788 01 Oskava 110
Krok: Informování a spolupráce

Na začátku každé ekoschůzky si připomeneme pravidla  a rozdělíme si jednotlivé role. Děti nakreslily výstižné obrázky, vědí tedy, co který piktogram znamená. Přesto si jednotlivé role připomeneme a řekneme si, za co bude jednotlivá role zodpovídat a co bude dělat. Dnes je volba rolí více atraktivní. Děti si mohou k vybrané roli připevnit svoji fotografii nebo také fotografii své maminky, tatínka. O role je tedy mimořádný zájem. Na minulé schůzce jsme se fotili, fotografie zatavili a opatřili suchým zipem. Suchý zip je i u piktogramu. Po celou schůzku tedy vidíme, kdo za co zodpovídá. O některé role je větší zájem o jiné menší, ale nestane se, že by některý obrázek zůstal bez fotky. Děti jsou aktivní a často jsou v rozhodování rychlejší než rodiče: "Já budu kreslit a maminka zapisovat." Na další schůzce se v rolích vystřídáme.
Role, které si rozdělujeme: koordinátor, zapisovatel - dítě, dospělý, fotograf - dítě, dospělý, svačinář - dítě, dospělý, nástěnkář, dohlédnu na děti, informátor, hlídač času.
Osvědčila se nám funkce hlídače času. Schůzka má větší spád, činnosti na sebe navazují, můžeme po časovém upozornění dle domluveného harmonogramu plnit některé činnosti současně. Například svačinkář má dostatek času na přípravu občerstvení. 

autor: Lenka Punčochářová

Ekotým

ZŠ a MŚ Oskava - Role v ekotýmu

Děti i rodiče si na schůzce volí své role.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.