Dnes uklidíme les

Oslava Dne Ekoškol byla v naší mateřské škole zaměřena na téma Odpady. Děti se zapojily do dramatizace pohádky "Dnes uklidíme les".

Název školky: ZŠ a MŠ Oskava
Krok: Den Ekoškol

Dopoledne se všechny děti z naší MŠ sešly ve třídě u Včeliček. Dnes totiž slavíme  Den Ekoškol.

Připomněla nám to vlajka a obrázek TEREZKY. Děti už vědí, že Terezka je nedílnou součástí Ekoškoly. Zvoneček zazvonil, improvizovaná pohádka s jasným záměrem začíná. Dvě paní učitelky, v roli Aničky a Kubíka, šly do lesa na výlet. Nejen, že dělaly, co neměly, ještě k tomu zanechaly v lese plno odpadků ze svačiny, sladkostí a pití. Zvířátka rámus v lese vylekal a tak se šla ze svých domečků a úkrytů podívat, co se to v lese děje? To už jsou role pro děti. Medvěd vylezl z brlohu, našel zbytky sladkostí, snědl je a začalo ho bolet bříško. Srnce se kopýtka zamotala do provázků. Ježkovi se na bodlinky napíchly papírové sáčky. Igelitový pytlík zakryl zajíčkovi uši, takže neslyšel nebezpečí. A veverka, když uviděla nepořádek, raději odskákala pryč. Co s tím uděláme? Děti hned napadlo, že les zvířátkům uklidíme, aby se mohla vrátit zpět a spokojeně si v něm bydlet. Připomněli jsme si pravidla pro třídění odpadu  A velký úklid začíná. Odpadky děti třídily do barevných tašek - modré, zelené, žluté a oranžové. Obsah tašek jsme ještě zkontrolovali. Zvířátka se vrátila zpět, podívala se, zda je les opět čistý. Společně jsme si zazpívali píseň o odpadech, kterou pro nás složila paní učitelka Alena Mastná: "Radujme se, veselme se, že už není špína v lese, každý papír, plast i sklo, patří na správné místo. A tak množství odpadků, vezou auta na skládku. Z papíru a plastů přec může býti nová věc..." Poté jsme se vydali do školní zahrady a vysbírali tam vše, co do přírodního prostředí nepatří.

autor: Lenka Punčochářová

Světový den Ekoškol

Dnes uklidíme les

S dětmi jsme si zahráli divadlo a po shlédnutí hry "Dnes uklidíme les" jsme se společeně vydali na školní zahrady vysbírat vše nepatřičné.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.