Ekohrátky

Využití odpadového materiálu ve výtvarných činnostech, přenesení poznatků i do rodiny, zásobování rodičů těmito materiály.

Název školky: Mateřská škola Krnov,Maxima Gorkého 22,
Krok: Monitorování a vyhodnocování
Téma: Odpady

S dětmi jsme se k tématu Odpady zabývali otázkou, zda se dají ještě dále využít obaly výrobků, které jsou často potřebné jen k přepravě a pak se stávají odpadem a jsou zdánlivě nepotřebné. Nad těmito problémy děti hodně přemýšlely a napadaly je skvělé nápady k využití roliček od toal. papíru, krabiček od pap. kapesníků a čajů, PET lahví a vršků, igelit. tašek, letáků... I maminky z Ekotýmu se zapojily vyhledáváním nápadů z internetu: smeták z rostříhaných PET lahví, truhlík z PETKY na řeřichu... Nápady jsme hned realizovali. S odpadovým materiálem v MŠ hodně pracujeme ve výtv. činnostech a výrobky dětí slouží k výzdobě MŠ a zúčastňujeme se řady soutěží. Rodiče a hlavně babičky nás zásobují vymytými kelímky od jogurtů, léků (využíváme např. na barvy). Maminka, která pracuje v papírnách nám vozí odřezky kártonů a papírů a díky velkým prostorům můžeme odpadové materiály skladovat a jsme za ně rádi. Od dětí se rodiče už naučili, že nám mohou cokoli přinést a my si z "odpadu něco pěkného nebo užitečného vyrobíme. Tatínek stolař zásobil všechny třídy dřevěným opracovaným odpadem - kostkami na hraní.  
Rada:děti rády tvoří z odpadového materiálu a jejich nápady jsou bezbřehé, není jim líto, když se něco nepovede a všude kolem nás je plno materiálu k výtvarným a pracovním činnostem, jen je dětem nabídnout a podpořit jejich fantazii.
Plány: chystáme pro děti Ekokarneval - rodiče s dětmi si vyrobí masky z odpadového materiálu.

Autor: Eva Baťková

Odpady

Ekohrátky

Využití odpadového materiálu ve výtvarných činnostech, přenesení poznatků i do rodiny, zásobování rodičů těmito materiály.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.