Ekoškola na Jižním městě

Mateřská škola velmi dobře spolupracuje s městskou knihovnou Opatov. Jelikož je letos výročí Ekoškoly, chtěli jsme touto cestu zviditelnit píli a nadšení všech členů ekotýmu MŠ Markušova a MŠ Dubnova.

Název školky: MŠ Markušova
Téma: Informování a spolupráce

Letošní rok Ekoškola slaví nádherné výročí. Prostřednicvtím městské knihovny Opatov, nám byla umožněna  prezentace s poutavým názvem ,,Sedm kroků v Ekoškole".

Třídy vystavovaly své analýzy k tématu Voda. K zhlédnutí byly i plány činností s úkoly. Fotografie zachycující environmentální aktivity (Den Země, Podzimní slavnost,zkoumání, pozorování, objevování,hry u jezírka na školní zahradě, návštěvu Planetária, setí semínek) obohatily celou výstavu. Pro velký ohlas u veřejnosti byla výstava prodloužena o dalších 14 dní. To nás velmi potěšilo. Jsme rádi, že můžeme ostatním prostřednictvím  Ekoškoly ukázat, že opravdu ,,Velké kroky začínají u těch nejmenších" .

autor: Lenka Wildová

Ekoškola na Jižním městě

S podporou místní knihovny se nám podařilo uspořádat výstavu na téma Ekoškola.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.