Hádanky nás baví.

Při našem novém projektu jsme využili pracovní listy z webu Ekoškolky. Zpracovali jsme Analýzu odpadů a zvolili jsme tentokráte formu hádankovou. Vybrali jsme však hádanky obrázkové, ne slovní, a totiž z nové Obrázkové analýzy.

Název školky: ZŠ a MŠ Oskava
Krok: Analýza
Téma: Odpady

Na první EKO schůzce jsme se pustili do Analýzy ODPADŮ. Uvítali jsme nový metodický materiál - obrázkové otázky k Analýze z EKOškoly.

Pro zpestření jsme tentokrát provedli Analýzu formou hádanek. Hádankami  byly právě tyto obrázky. Snažili jsme se vytvořit otázku, která by odpovídala obsahu obrázku. Členové EKOtýmu se rozdělili na děti a dospěláky. Děti samozřejmě "hádaly" první. Kdo uhodl - tedy - vytvořil otázku, která souvisela s obrázkem, napsal na obrázek své jméno. Pro upřesnění jsme k obrázku přiložili již připravenou vytisknutou zformulovanou otázku. A kdo vytvořil více otázek - dospělí nebo děti? V našem EKOtýmu to byly děti. Možná proto, že již byly ze školky na téma "naladěny", ale obrázky viděly na EKOschůzce prvně.

Výhodou hotových obrázků a hádanek je, že Analýza probíhá rychle. Navíc - pokud děti dokáží samy otázku vytvořit, budou i v budoucnu vědět, s jakou otázkou obrázek souvisí a co který obrázek znamená. Pomocí zelených a červených smajlíků jsme potom označili silné a slabé stránky mateřské školy. Náš zájem upoutaly hlavně obrázky s červenými smajlíky. Těmito otázkami, se budeme zabývat.
Vše je připraveno k dalšímu kroku a můžeme PLÁNOVAT.

Autor: Lenka Punčochářová
leden 2019

Analýza

Hádanky nás baví.

Při zpracování Analýzy odpadů jsme využili nové materiály, které jsou ke stažení na webu Ekoškolek, a totiž Obrázkovou analýzu.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.