Herbář, který učí i zdobí.

Výrobou herbáře jsme se poznávali, jaké druhy rostlin rostou na naší školní zahradě a ještě jsme si krásně vyzdobili Prostředí školky.

Název školky: MŠ Kytička Pardubice, Gebauerova 1691
Krok: Analýza
Téma: Prostředí školy

Při plnění tématu Prostředí školy, děti v Analýze poznávaly a zjišťovaly, které rostliny rostou na naší školní zahradě.
Aby si rostliny zapamatovaly, natrhaly vzorky rostlin, které rostou v různém ročním období a vylisovaly je. V zimě nastal čas, vyrobit z nich herbář. Děti si samy vyrobily ruční papír, jako podklad pro vylisované rostliny. V atlasu rostlin našly správné názvy a předškoláci napsali popisky. Ze všeho vznikly krásné, naučné obrázky, které jsme rozvěsili po chodbách MŠ, aby nám zdobily Prostředí školy. Kdykoli si teď můžeme opakovat, jaké rostliny rostou na naší zahradě. Děti se chlubí, že obrázky vyrobily samy a nestály žádné peníze. Už se těšíme na jaro, až objevíme nové rostliny a herbář rozšíříme.

Kroky a témata Ekoškoly:

V Analýze Prostředí školy děti mimo jiné zjišťovaly, jaké rostliny rostou na naší zahradě a jak děti ovlivňují výzdobu MŠ. V Plánu činností vzešel ze slabých stránek cíl-"děti budou více ovlivňovat výzdobu MŠ."
Tyto kroky jsme výrobou herbáře propojili a dále budeme využívat v environmentální výchově ve výuce.

Analýza

Herbář, který učí i zdobí.

Výrobou herbáře jsme se poznávali, jaké druhy rostlin rostou na naší školní zahradě a ještě jsme si krásně vyzdobili Prostředí školky.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.