Hokus pokus

V rámci zpracovávaného tématu Odpady, jsme chtěli dětem přiblížit, jak se příroda vyrovnává s odpady. Proč a jak je důležité třídit odpad.

Název školky: MŠ U křížů, Havířov - Životice
Krok: Odpady
Téma: EV ve výuce

V prostorách třídy jsme se snažili nasimulovat přírodní prostředí, kde jsme do plastové krabice přinesli hlínu ze školní zahrady. Hlínu děti rovnoměrně rozdělily do šesti políček, do který se posléze umístily předměty různých materiálů ( sklo, plast, ohryzek z jablka, chleba, žvýkačka, papír). S dětmi jsme vedli rozhovory "Co se bude dít s odpady v přírodě? "Jak dlouho trvá jednotlivým předmětům, než se rozloží?" . Dětí průběžně hlínu zalévají, aby nasimulovaly přírodní podmínky. V měsíci dubnu máme v plánu pokus ukončit a podívat se a zhodnotit jeho výsledky

autor: Marcela Skalická a Iveta Němčíková

Hokus pokus

Chtěli jsme dětem přiblížit, jak se příroda vyrovnává s odpady.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.