Hurá do toho - třídíme odpad

Zábavné činnosti na schůzce EKOTÝMU k tématu ODPADY. Rozšíření poznatků po analýze a plánování dalších činností.

Název školky: Mateřská škola Krnov, Maxima Gorkého 22
Krok: Sledování a vyhodnocování
Téma: Odpady

Na schůzce EKOTÝMU jsme se zabývali tématem ODPADY. Rozdělili jsme si role, po analýze a plánování jsme děti zapojily do praktických činností. S dětmi jsme si vytvořily na velký kartón - ODPADKOVÝ KOLÁČ. Ten byl rozdělený na 4 díly-plast, papír, sklo, bioodpad. Děti zábavnou formou v prostoru vyhledávaly odpad, třídily a nalepovaly do správného dílu koláče. Probíhala diskuze: Proč třídíme, jak a z čeho co je. Do aktivit byli zapojeni všichni členové Ekotýmu, rodiče předávali poznatky dětem a děti seznamovaly rodiče, jak se nám třídění daří v MŠ. Děti se pochlubily svými vyrobenými koši z kartónů. Jednotlivé koše jsou označeny piktogramy. Děti tak poznají, kam který odpad patří - podle barev a svých piktogramů. V době dalšího plánování, konkretizaci úkolů, organizačních poznámek a diskuzi dospělých si děti vypracovávali pracovní listy k tématu. A na závěr byly pro děti a rodiče nachystány "ekosoutěže", na kterých se děti podílely svou výrobou: Chytání chobotniček (vyrobených z PET lahví), házení PET vršků do kyblíčků, soutěž Kdo rychleji roztřídí vršky podle barev, sestavování obrazců z PET vršků dle vlastní fantazie.
Doporučujeme koordinátorům připravit pro děti vždy nějaký zábavný program k danému tématu, aby se na schůzky Ekotýmu těšily a něco si z ní odnesly. Pro dospělácký Ekotým připravte dobrou kávičku,čajíček a zdravou pomazánku od paní kuchařky -  i s receptem.

 

Autor:Eva Baťková

Odpady

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.