I. EKO SCHŮZKA U NÁS V MŠ

Na schůzce jsme si představili program EKOŠKOLU. Určily jsme si role a sepsali EKOKODEX.

Název školky: MŠ Francouzská
Krok: Ekotým
Téma: Odpady

I přes covidová omezení, jsem uspořádala naši první eko schůzku, na kterou se už od jara těšíme. Nejdříve jsem mezinárodní program představila zaměstnancům na poradě a posléze jsem oslovila i rodiče. Pro mou spokojenost přijaly nabídku dvě učitelky a jedna provozní zaměstnankyně. Rodičů máme v týmu pět, včetně dětí a jejich sourozenců. Na schůzce, plné občerstvení, jsem připomněla důležité mezníky programu, jako jsou role v týmu, pravidla čili EKOKODEX a 7 kroků. Témata jsem představila formou her. Voda - skládání ala puzzle, Jídlo - hledání potravin po třídě a přiřazovat k semaforu, Odpady - ve strachovém pytli vybrat odpadový materiál a přiřadit k popelnici a Prostředí - vylosovat si místo, které je v naší mateřině a dovést nás tam. Poté tým hlasoval, které téma zvolíme na tento školní rok. Jednoznačně vyhrály Odpady, ale tým nakonec odhlasoval, že přidáme také Prostředí, které skončilo na druhém místě. Na závěr jsme se domluvili na další schůzce. 

Ekotým

I. EKO SCHŮZKA U NÁS V MŠ

Na schůzce jsme si představili program EKOŠKOLU. Určily jsme si role a sepsali EKOKODEX.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.