Jak děláme Analýzu

V letošním školním roce se věnujeme tématu Prostředí. Pro tvorbu Analýzy jsme využili pracovní listy s návodnými otázkami, které jsme přepsali na plakát a děti jednotlivé oblasti hodnotily - formou srozumitelných smajlíků.

Název školky: Ekoškolka Rozárka
Krok: Analýza
Téma: Prostředí

Analýzu jsme již druhým rokem udělali s dětmi ve školce stejně. Z pracovních listů jsem vybrali otázky, na které lze odpovědět ANO či NE a napsali je na plakát a doplnili piktogramem, srozumitelným pro děti. Letos se věnujeme tématu prostředí a nakonec jsme si toto téma ještě zúžili a rozhodli se věnovat jenom prostředí vnitřnímu. Děti, které již umí číst, otázky přečetly a společně jsme na ně hledali odpověď. Když bylo více názorů, tak se rozhodovalo hlasováním. Odpovědi byly zaznamenány formou smajlíků, které se v případě, že byla na otázku odpověď ANO smály, a když byla odpověď NE, tak se mračily. Zajímavé bylo, že děti většinu oblastí hodnotily mračounem - i tam, kde bychom my dospělí asi podvědomě očekávali jejich spokojenost. Děti tak hodnotily, že mají ve školce málo hraček z přírodních materiálů, že se nestarají o nástěnky ani kytičky. Skvělá témata na Plán činností! Spokojené byly naopak například s péčí o zvířátko.  
Do Analýzy jsme zapojili i rodiče. Jedna maminka vytvořila dotazník na téma prostředí, ten jsme poslali  emailem všem rodičům i jsme ho vložili na intermet a vyhodnotili. Do dotazníku se zapojila 1/3 rodičů. Nebojte se rodičů zeptat na jejich názory, díky dotazníku nás upozornili na věci, kterých jsme si dříve nevšímali. 

Analýza

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.