Jak dětem přiblížit metodiku 7-mi kroků?

Názorná ukázka s praktickým modelováním co je 7 kroků v Ekoškole.

Název školky: MŠ Na Děkance, Praha
Krok: Prostředí školy
Téma: Ekotým

Dětem byla položena otázka, co je to krok? Napadl je krok v fyzické podobě. Ukázka toho, že krok může být také nějaký díl činnosti. Děti krokovaly po třídě a zaznamenaly posun odněkud někam - to představuje splnění nějakého úkolu. Děti si obkreslily chodidla a potom provázkem spojily do 7 kroků. Ke každému kroku byla přiřazena daná oblast s patřičným názorným vysvětlením. Byl také využit plakát 7 kroků v Ekoškole. Děti to bavilo a lépe si dovedly představit jednotlivé kroky.

Jak dětem přiblížit metodiku 7-mi kroků?

Názorná ukázka s praktickým modelováním co je 7 kroků v Ekoškole.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.