Jak jsme prezentovali výsledky analýzy ostatním

O tom, jak informovat ostatní, kdo a jak postupuje při analýze otázek, je velmi důležité. My jsme pro sdělení výsledků zvolili společnou prezentaci, která proběhla ve dvou dnech.

Název školky: Školička Kamarád Nové Veselí
Krok: Analýza
Téma: Prostředí školy

Naše školka v letošním školním roce analyzuje poslední téma, které nás čeká, a to je prostředí. Na počátku se nám zdálo vše jednoduché, i proto, že jsme aktivní školka, dobře vybavená, velmi dobře spolupracující s rodiči, i v rámci městyse. Nicméně, my spoustu věcí vidíme našima očima, a je dobré mít k dispozici i jiný úhel pohledu. Ten nám nabídla právě analýza otázek.
Ta probíhala od října do prosince a vyvrcholila minulý týden, kdy jednotlivé třídy měly ostatním sdělit výsledky svého pátrání a zjišťování. Každá třída měla 2 otázky, a tu poslední, devátou, si vzal na starosti malý ekotým. Formy zjišťování, ale i jak výsledky odprezentovat, byly nápadité, originální, ale i ty osvědčené. K pátrání třídy volily přímé zjišťování zapisováním čárek, fotografováním, kreslením, pozorováním a hledáním v terénu i v budově, rozhovory a anketami. Někdo si dal více času a celý podzim výsledky zjišťování rekapituloval, někdo se analýzy chopil až v lednu, aby výsledky analýzy byly v živé paměti (mladší třídy). K odprezentování jsme pak využili našich dramatických a uměleckých dovedností, a třeba třída Berušky a Kuřátka výsledky prezentovala písničkou, Včeličky nám pustili projekci na dataprojektoru, kde nám ukázaly, jak často děti chodí ven. Koťátka zase vytvořila výzkumný tým, vybavený lupami a bílými plášti, a jejich prezentace vypadala velmi odborně. Prezentace jsme si všichni užili, a teď již budeme netrpělivě čekat na schůzku velkého ekotýmu, který všechno shrne a vytvoří plán činnosti. Nicméně, už teď je jedno jisté - "ubereme na plynu"! Trochu zredukujeme výzdobu, nástěnky, barevné výmalby (někdy je méně lépe jak více☺) a přidáme rostliny do tříd pro lepší duševní hygienu. Vše kolem analýzy najdete zde - https://ms.noveveseli.cz/2-krok-analyza-prostredi. Videa z prezentací můžete shlédnout zde - https://ms.noveveseli.cz/6-krok-spoluprace-publicita-prostredi.

Kroky a témata Ekoškoly:
Analýzou PROSTŘEDÍ jsme naplňovali 2. krok a společným prezentováním i 6. krok - publicita, informování, spolupráce. Chystáme i vystavení našich posterů na úřadě městyse a publikování v místním zpravodaji. Dále zveřejňujeme na webu školky a na rajčeti - https://mskamaradnoveveseli.rajce.idnes.cz/Prezentace_analyzy_tematu_Prostredi_23.1._-24._1._2020/

 

Analýza Zobrazit web

Prezentace

jak informovat ostatní

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.