Jak jsme prováděli analýzu a plánování v naší mateřské škole

Prováděli jsme průzkum v MŠ a na zahradě, co vše bychom rádi změnili a zlepšili a co se nám již podařilo.

Název školky: MŠ Čtyřlístek Praha-Běchovice
Krok: Analýza
Téma: Prostředí školy

V listopadu proběhla 2. schůzka Ekotýmu s rodiči.
K příjemné atmosféře a posezení přispělo drobné občerstvení, chlebíčky, káva pro rodiče a čaj, které připravily děti a paní učitelky.
Nově příchozí rodiče byli seznámeni s tématem, které si děti vybraly, tj. prostředí školky. Také jsme si společně prohlédli obrázek, který nás bude provázet sedmi kroky Ekoškolky. Děti po celý listopad prováděly ve školce průzkum, co nám ve školce chybí a co bychom mohli v prostředí naší školky zlepšit. Vše si zaznamenávaly do pracovních listů a označovaly smajlíky na nástěnce obrázky k tématu. Berušky hledaly po školce květiny a zjišťovaly, jaké rostliny pěstujeme ve školce a o jaká zvířátka se staráme. Přišly na to, že kytiček ve třídách máme hodně-nejvíc Berušky, ale starají se o ně hlavně paní učitelky. A tak si děti společně rozhodly, že je budou zalévat a taky zkusí přesadit a rozmnožit. K tomu jim budou sloužit hospodáři, které si vyberou samy a vše budou zakreslovat. Delfínci a Rosničky celý říjen a listopad sledovali jaké je počasí a které dny chodí ven. Děti ze všech tříd chodí ven za každého počasí, jen když je obrovský déšť, pozorují ho za oknem. Děti z Kuřátek si ve třídě prohlížely, jaké mají hračky, které jsou jejich nejoblíbenější, kolik stavebnic mají ze dřeva a kolik z plastu. Také si vyprávěly o tom, kde si nejraději ve školce hrají.

Děti z Berušek si také povídaly o zvířátkách, která můžeme pozorovat na školní zahradě a která bychom k nám chtěli pozvat. Chtěly by vytvořit např. domeček pro ježka, pro berušky a včeličky. Protože jsme na jarním výletě v Mirákulu viděli, jak vypadá hmyzí hotel, do kterého se broučkové mohou schovat, vybrali si rodiče a děti do plánu postavit hmyzí hotel.
Cílem schůzky bylo zhodnotit, co se nám podařilo a naplánovat další cíle a úkoly a jak je budeme plnit a monitorovat.
Na schůzce Ekotýmu jsme si připomněli, co se nám dosud podařilo:
-Uskutečnit na zahradě „Jablíčkový den“ v září. Celý týden si děti povídaly o tom, kde rostou jablka, o jejich vlastnostech, na zahradě byla výstava dětských obrázků jablíček a maminky upekly jablečné dobroty. Celkem se sešlo kolem 40 koláčů. I s recepty.
- Zasadit společně s rodiči 4 ovocné stromy a jedličku.
- Soutěž skřítek „Bramboráček“- v měsíci září. Rodiče
s dětmi doma vyráběli postavičky z brambor a ve školce jsme si uspořádali výstavku.

- Dýňování - společná akce s rodiči, na které si vydlabávali dýně. Z rozsvícených dýní jsme dětem postavili cestu, kterou děti procházely. Dýně jsme získali z biopole v Dolních Počernicích. Paní kuchařky nám ještě ze zbylých dýní uvařily výbornou dýňovou polévku.
-Zdobení vánoční jedličky před školkou. Děti vyrobily vánoční ozdoby v keramickém kroužku s paní učitelkou.
- Setkání na školní zahradě v listopadu „Cesta za světlem“. Děti s rodiči procházeli setmělou zahradou, připálili si kouzelné světélko a rozsvítili vlastnoručně vyrobenou lucerničku. Potom za prskání prskavek jsem u vánočního stromku před školkou zpívali vánoční koledy a společně tak přivítali advent.
Během schůzky si rodiče, děti i paní učitelky a paní uklízečka zahráli hru velké pexeso s ovocem. Také si užili legraci při vytváření hmyzího hotelu. Stavěli všichni a rozdělili se do dvou skupin. Při práci využili dřevěné stavebnice a přírodniny.
Těšíme se na další plánování a plnění úkolů v týmu Ekoškolky.
Zapsala Bc. Eva Mašitová, ředitelka MŠ

Analýza

Jak jsme prováděli analýzu a plánování v naší mateřské škole

Prováděli jsme průzkum v MŠ a na zahradě, co vše bychom rádi změnili a zlepšili a co se nám již podařilo.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.