Jak jsme si poradili s odpady

Odpady. Jsou všude okolo nás. Tak aktuální a diskutované téma moderní doby, a zároveň také velký problém pro naši planetu.

Název školky: MŠ Vizovice, okres Zlín
Krok: Analýza
Téma: Odpady

V letošním školním roce jsme si jako téma Ekoškoly zvolili Odpady. Nejdřív jsme provedli Analýzu k tomuto tématu a na základě zjištění aktuální situace u nás ve školce jsme společně na 2. schůzce Ekotýmu začali vytvářet Plán činností. Jeho plakátovou podobu jsme s dětmi dotvářeli až na schůzkách ,,malého" Ekotýmu, jelikož na velké schůzce bychom všechno nastříhat, nalepit a nakreslit nestihli. V Plánu pracujeme hlavně s obrázky a fotografiemi, a to hlavně proto, aby mu děti co nejlépe rozuměly a dokázaly samy popsat, co v Plánu je. Náš Plán obsahuje cíle, úkoly, termín dokdy, zodpovědnost za úkol, finanční náročnost a také do něj průběžně po zhodnocení zaznamenáváme, jestli se nám úkol podařilo splnit nebo ne. S Plánem zavítal ,,malý" Ekotým společně s koordinátorkou programu Ekoškola i na návštěvy do všech tříd školky, kde s Plánem seznamoval ostatní děti, paní učitelky a další zaměstnance školky. Zároveň také poprosil o pomoc při plnění některých úkolů. Děti takové předávání informací braly velmi vážně a vyzkoušely si, jaké to je, když mají mluvit oni sami a své kamarády také třeba něco nového naučit. Plán činností máme ve školce vystavený jak na nástěnce, tak na webu školky, aby se s ním mohli seznámit i rodiče. Náš Plán činností posíláme jako příklad dobré praxe a doufáme, že bude inspirací třeba někomu dalšímu, kdo tápe, jak má Plán vytvořit.

Kroky a témata Ekoškoly:
Příklad dobré praxe je přímo krokem ,,Plán činností" a popsaná aktivita, kdy ,,malý" ekotým seznamuje ostatní děti a zaměstnance ze školky můžeme zahrnout i do kroku ,,Informování a spolupráce".

Odpady

Jak jsme si poradili s odpady

Odpady. Jsou všude okolo nás. Tak aktuální a diskutované téma moderní doby, a zároveň také velký problém pro naši planetu.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.