Jak jsme v Ekotýmu hlasovali o tématech

V Ekotýmu jsme se měli rozhodnout o tom, kterým tématům se budeme nejdříve věnovat. Zvolili jsme hlasování pomocí symbolů a nálepek. Každý hlas byl důležitý, pro děti-nečtenáře byla důležitá vizualizace pomocí obrázkového symbolu.

Název školky: Mateřská škola Kunín
Krok: Ekotým

V Ekotýmu jsme se měli rozhodnout o tom, kterým tématům se budeme nejdříve věnovat. Zvolili jsme hlasování pomocí symbolů a nálepek. Každý hlas byl důležitý, pro děti-nečtenáře byla důležitá vizualizace pomocí obrázkového symbolu. Děti samy hledaly řešení v situaci, kdy hlasování dopadlo nerozhodně.

Na první schůzce Ekotýmu rozhodovali zástupci z řad dětí, rodičů i zaměstnanců školy o tom, kterým 
dvěma  tématům Ekoškoly se budeme věnovat. Po prezentaci témat a jejich symbolů na plakátu (pro prostředí symbol stromu, pro stravu symbol jablka, pro odpady symbol popelnice, pro vodu symbol kapky) jsme zvolili hlasování pomocí nálepek. Na nálepkách byly symboly v malém provedení. Všichni členové Ekotýmu měli možnost vybrat si 2 nálepky a umístit je na výkres ke zvolené oblasti. Každý hlas byl důležitý, každý měl stejnou míru důležitosti - hlas dítěte i dospělého. Děti jsou v naší MŠ vedené k tomu, aby při činnostech komunikovaly, řešily problémy, ale zpravidla je to mezi nimi, v dětské skupině. Cítila jsem, že je pro ně v tu chvíli překvapením, že i my dospělí jim do rozhodování mluvíme a hlasujeme s nimi! Během rozhodování vznikla 2x situace, kdy dvě témata měla stejné množství hlasů.....V bohaté míře byly při hlasování rozvíjeny kompetence sociální, komunikační, k řešení problému i pracovní. Nakonec jsme se domluvili (místo nálepek jsme při nerozhodném výsledku zvolili i fixy jako hlasovací nástroj) a o tématech bylo rozhodnuto. Teď nás čeká analýza ke zvoleným oblastem Voda a Odpady, které se budou účastnit děti z celé MŠ na třídách s učitelkami, členové Ekotýmu i rodiče. Připravujeme pro všechny otázky a náměty pro analýzu. Rada: využijte symboly a nápisy - pomohou vám při rozhodování, budou prostředkem vizualizace a využijete je i při prezentaci činností na nástěnce Ekoškoly. 

Autor: Mgr. Sztefková Renáta

 

Ekotým

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.