Jak jsme vyhodnocovali analýzu

Pro zvolení cílů a plánování jsme potřebovali vyhodnotit výsledky analýzy, kterou jsme uskutečnili k zvolenému tématu za pomoci pracovních listů.

Název školky: MŠ Čeladenská Beruška
Krok: Sledování a vyhodnocování

Na realizaci analýzy se podíleli všichni členové Ekotýmu. Jednotlivé položky z pracovního listu k danému tématu si dobrovolně rozebrali všichni dospělí členové Ekotýmu a zpracovali je společně se všemi dětmi i personálem MŠ. Výstupem z každé analýzy byl plakát, který jsme vyvěsili nejprve na nástěnku Ekoškoly a pak přidali do galerie analýz na chodbu MŠ. Plakáty jsme nafotili, a umístili na web.
Po zpracování všech položek analýzy, jsme svolali schůzku Ekotýmu, na které jsme členy seznámili s výsledky analýzy. Postupně jsme jmenovali všechny otázky z pracovního listu k tématu, které jsme nalepili na flipchart a každou položku označili symbolem J (silná stránka), L (slabá stránka) nebo „?“ (máme rezervy) podle toho, jaký byl výstup analýzy. Výsledky každého plakátu prezentovali ti, kteří se položkou zabývali zároveň s dětmi z Ekotýmu. Slabým a nedostatečně rozvinutým položkám analýzy jsme se pak věnovali při plánování.

Tipy a rady:

Protože už jsme měli všechny položky analýzy zpracované podle pracovního listu, stačilo je pouze shrnout a vybrat položky, kterými se budeme zabývat při plánování činností.

Sledování a vyhodnocování

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.