Jak na hodnocení tématu “Voda“

S dětmi jsme zhodnotili úkoly, které jsme si na podzim naplánovali. Piktogramy umístěné do umýváren nám připomínají, že máme šetřit vodou. Máme vodní jezírko a nové znalosti o vodních zvířátkách.

Název školky: Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 9-Běchovice
Krok: Voda
Téma: Monitorování a vyhodnocování

V lednu proběhla schůzka malého ekotýmu. Zhodnotili jsme spolu s dětmi úkoly, které jsme si na podzim naplánovali a které vyplynuly z analýzy. Děti sušily podzimní plody (heřmánek, šípky, levandule, pomerančová kůra) a použijeme je v únoru při výrobě ekologického mýdla na velkém Ekotýmu.
Děti již na podzim označovaly všechna umývadla a toalety ve školce kapičkou vody vyrobenou z papíru. Tato kapička nám připomíná, že máme šetřit vodou a vypínat vodu při mydlení rukou a také kontrolovat, zda voda zbytečně neteče a zda neprotékají toalety. Piktogramy děti zkontrolovaly a splněné úkoly jsme označili zeleným smajlíkem.
Jako další úkol si děti vybraly, že by chtěly mít ve školce zahradní jezírko a v něm nějaké vodní živočichy. Již v prosinci nám tatínek ze třídy Rosniček zajistil pro školku zahradní jezírko a také nám ho zabudoval na místo na školní zahradě, které si děti vybraly. Děti při pobytu venku pozorovaly, kolik vody do jezírka napršelo. Nyní v lednu sledují, jak se mění skupenství vody a vytváří se na jezírku led.
 V malém ekotýmu jsme si povídali, která zvířátka žijí ve vodě a o která bychom se mohli starat a chovat je v zahradním jezírku. Děti přišly na to, kam se musí zvířátka ukrýt v zimě. Je potřeba jim postavit ohrádku a udělat před zimou pelíšek z listí. Do další schůzky malého ekotýmu budou děti z jednotlivých tříd zjišťovat a zaznamenávat způsob života, vlastnosti, potravu vodních živočichů, které si zvolily. Např. žába, mlok, vydra, ryba, kachna, čáp. Vytvoří ke zvolenému zvířátku portfolio nebo tabulku – obrázky, fotografie, koláže.  Na základě výsledků proběhlé analýzy silných a slabých stránek ze života těchto živočichů si děti zvolí, které zvířátko bychom mohli v jezírku chovat a jaké jsou vhodné rostliny do jezírka.
Na další schůzce si naplánujeme, jak vyrobit domeček nebo ohrádku na přezimování zvířátek v zimě.
Na jaro si děti ze třídy Rosniček a Berušek naplánovaly výlet do čističky vody a také si vyzkoušíme, jak vyrobit jednoduchý filtr na vodu.

Eva Mašitová

MŠ Praha, 9 Běchovice - Hodnocení a monitorování

Jak hodnotíme splnění našich úkolů

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.