Jak na nástěnky ve školce?

Nástěnek máme ve školce hodně, ale o žádné se nestarají děti, ani rodiče, což jsme zjistili v rámci Analýzy. Umístili jsme tedy do jídelny novou nástěnku, kde o jednu půlku budou pečovat rodiče a o tu druhou děti.

Název školky: Ekoškolka Rozárka
Krok: Plán činností

V rámci Analýzy jsme zjistili, že se děti nestarají o nástěnky. V dotazníku, které rodiče vyplnili, jsme zjistili, že někteří s nástěnkami nejsou příliš spokojení. Do plánu činností tedy děti vymyslely, že budou pravidelně na nástěnku něco vytvářet a že si vytvoří funkci nástěnkáře (ve školce už hezky funguje hospodář, péče o králíčka...). V jídelně jsme umístili novou nástěnku, o jednu polovinu se budou starat děti a vymyslí si na ní své příspěvky a své rubriky. Na schůzce Ekotýmu jsme se domluvili, že o druhou část nástěnky by se mohli starat rodiče. Na Ekotýmu jsme vymysleli, jak to proběhne - jedna z maminek z Ekotýmu si úkol vzala na starost. Osloví rodiče, kteří by se na aktivitě chtěli podílet. Rodiče budou na nástěnku dávat svoje tipy - na recepty, na výlety případně zkrátka, co je napadne. Důležité je, aby nástěnka byla srozumitelná i pro děti a aby to, jak vypadá, bylo opravdu hlavně na rodičích a dětech (pod vedením učitelů), ne na učitelích samotných.

Autor: Lucie Sovová a Pavla Hejdová

Plán činností

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.