Jak (nejen) dětem vysvětlit 7 kroků Ekoškoly

Námět jak to udělat, aby (nejen) děti metodiku 7 kroků pochopili a uměli se orientovat v tom, v jaké fázi se právě nachází, co už prožili, co je čeká a jak spolu jednotlivé kroky souvisí.

Název školky: MŠ Čeladenská Beruška
Krok: Informování a spolupráce

  1. Dětem jsem dříve metodiku 7 kroků vysvětlovala pouze slovně, ale pro děti bylo těžké spojit si fáze s realitou a porozumět metodice jako celku. Proto jsem zvolila tuto prožitkovou kolektivní formu.
  2. Dětem jsem ukázala plakát metodiky 7 kroků a kroky jsem společně s dětmi pojmenovala a vysvětlila pojmy.
  3. Pak děti rozstříhaly plakát podle barevných bublin.
  4. Dětem jsem ukázala fotografie z činností v naší MŠ, které souvisely s jednotlivými kroky Ekoškoly.
  5. Děti k jednotlivým bublinám s kroky Ekoškoly přiřadily fotografie (Pro následnou kontrolu měly z druhé strany fotografie i bubliny stejnou barevnou značku) a nakreslily obrázek, pro lepší zapamatování (obrázky jsem zmenšeně okopírovala)
  6. Za pomoci bublin spárovaných s fotkami a kresbami nalepenými na barevných obrysech stop jsme zopakovali znovu všechny kroky metodiky a formou otázek jsme určili pořadí kroků, v jakém následují, které nemůžeme přeskočit a že se některé mohou překrývat. (Příklad otázek: Který krok, musíme udělat jako první? Proč nemůžu plánovat dřív, než udělám analýzu? Můžu zároveň pracovat na úkolu a informovat? Které kroky mohu dělat zároveň?)
  7. Stopy nalepené na velkém papíře si děti procházely a pojmenovávaly kroky Ekoškolky.
  8. Plakát a vystavili na ekonástěnce ve vestibulu MŠ. Když jdeme s dětmi ven, připomínáme si, co obrázky znamenají a povídáme si o tom, co právě děláme.

 

Tipy a rady:

Tuto aktivitu můžete využít s dětským i dospělým ekotýmem nebo s celou třídou dětí.

Jestliže nemáte fotografie, použijte pouze obrázky dětí a fotografie k plakátu přidávejte až po realizaci kroku.

Děti můžete motivovat, ať plakát vysvětlí svým rodičům nebo kamarádům, čímž si metodiku upevní.

Informování a spolupráce

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.