Jak probíhala analýza k tématu „Voda“ v mateřské škole Čtyřlístek

Děti se seznamovaly s významem vody pro člověka, zvířata a rostliny. Společně jsme hráli hry, tvořili, hledali vodní zdroje v blízkém okolí a zjišťovali silné a slabé stránky školky.

Název školky: MŠ Čtyřlístek Běchovice
Krok: Voda
Téma: Analýza

Také v tomto školním roce členové Ekotýmu z naší mateřské školy pokračují v činnosti Ekoškolky. Od září děti i paní učitelky společně vybíraly vhodné téma na tento školní rok.
Na první schůzce malého Ekotýmu v září se děti rozhodly pro téma Voda. Téma jsme postupně začleňovali do výuky a děti se seznamovaly s významem vody pro člověka, zvířata a rostliny. Hrály prožitkovou hru o koloběhu vody v přírodě „Dobrodružství s kapičkou“, vystřihovaly „vodní kolečko“, v okolí mateřské školy hledaly vodní zdroje-potůčky, rybník. Také pozorovaly, kde všude se při dešti na školní zahradě shromažďuje voda. Postupně tak začala ve školce probíhat analýza. V říjnu jsme si na schůzce velkého Ekotýmu společně s rodiči zopakovali 7 kroků Ekoškoly a děti ukázaly rodičům pracovní listy, které nám budou sloužit pro vyhledávání slabých a silných stránek školy a jejich zaznamenávání. Také si jednotlivé třídy rozdělily otázky k tématu „Voda“, na které budou odpovídat.
Děti ze třídy Kuřátek po celý říjen chodily po školce a zjišťovaly, jestli nám z některých kohoutků nekape voda a zda máme dvojí splachování na záchodech. Zakreslovaly všechny poznatky do pracovního listu a tabulky. Delfínci se procházeli po školní zahradě s papírky, kterými označovali, kde všude najdeme vodu a přišli na to, že máme nádrž na dešťovou vodu a tu používáme na zalévání stromů a záhonků. Rosničky chodily a pozorovaly ve školce, jestli děti i dospělí šetří pitnou vodou při umývání rukou a také se šly zeptat paní ředitelky, jestli ví, jaká je spotřeba vody ve školce na 1osobu za   den. Od paní ředitelky dozvěděly, že je to v přepočtu 18 kbelíků vody. O zjištěném informovaly ostatní členy Ekotýmu i všechny děti v mateřské škole.
Děti ze třídy Berušky si povídaly s paní uklízečkou o tom, jaké čistící prostředky používá k úklidu, vystřihovaly si obrázky čistících prostředků z časopisů a ptaly se rodičů, jak je možno vyčistit skvrnu ekologicky, např. pomocí octa nebo citronu.
Výsledky analýzy děti na malém Ekotýmu zhodnotily a označili zelenými a červenými smajlíky, co se nám ve školce daří a co musíme ještě zlepšit. Všechny pracovní listy z analýzy děti umístily na nástěnku, abychom informovali i ostatní rodiče a děti ze školky o výsledcích.
Výsledky analýzy nám ukázaly, co můžeme ve školce zlepšit a děti si vymyslí cíle a úkoly, které si naplánujeme. 

Mašitová Eva

MŠ Čtyřlístek Běchovice - Analýza vody

Analýza vody

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.