Jak se plánuje v Kytičce v Roudnici

Naším letošním tématem je Voda. Téma jsme společně odhlasovali na schůzce Ekotýmu. Po prozkoumání celé školky, přišlo na řadu plánování. Hned a s chutí jsme se s dětmi do toho pustili - chcete vědět jak? Čěte dál...

Název školky: MŠ Kytička Roudnice nad Labem
Krok: Plán činností
Téma: Voda

Nejdříve jsme s dětmi a rodiči na schůzce Ekotýmu prošli celičkou budovu školky a tím zjistili, jak na tom naše školka v tématu Voda je. Naše zjišťování jsme zaznamenávali do nových obrázkových pracovních listů (ke stažení zde). Další den jsme si s dětmi ze třídy Sluníček sedli a procházeli bod po bodu naše záznamy, společně jsme je hodnotili a říkali si, co se nám ve školce daří a co ne. 

Jak jsme načrtávali plán?

Na skříň jsem pověsila dlouhý papír, na který jsem dětem srozumitelnými piktogramy zapisovala všechny návrhy dětí na to, co jeve školce ohledně vody špatně (co chceme ve školce změnit) Děti mi radily, jak všechno lépe zakreslit a proč. Tenhle papír se dětem ale moc nelíbil. Chtěly vytvořit takový, kterým by se mohly pochlubit i rodičům a ostatním dětem z vedlejší třídy. Dali jsme se do práce. Vytáhli jsme knihy o vodě a o přírodě a hledali. Otázek a úkolů stále přibývalo... Do plánu jsme však zaznamenali jen nejdůležitější z nich.

Jedním z úkolů, které děti navrhly, bylo sehnat sud na dešťovou vodu a touto vodou pak zalévat záhonky,které zatím také nemáme. Ale jak to vše zaznamenat do plánu?

Opět jsme pracovali s velkým formátem papíru, na který děti chtěly vytvořit i záhonky. Ale jak? Nechtěly je jen namalovat, tak vymyslely, že z krabice na kapesníky, kterou z přední strany vystřihly, vytvoří pohled do podzemí a do ní zapíchnou neboli zasadí vše, co budeme jednou na záhonech pěstovat. Jedna skupinka u stolu kreslila zeleninu a ovoce na záhony, lepila na špejle. Druhá skupinka se domlouvala, jak ztvárnit hlínu. Nejdříve krabici vymalovaly vodovými barvami, ale moc se jim výsledek nezdál, tak ještě vlepily krepový papír, natrhaný na kousky.

Když jsme se dostali k výrobě sudu na vodu, bylo jasné, že nebude jen nakreslený. Děti ho vyrobily ho z ruličky od toaletního papíru, který pokreslily hnědou voskovkou (chvíli zde dokonce probíhala diskuze o materiálu, z kterého opravdový sud asi bude) a vyplnily ji modrým krepákem (voda).

U kolonky, kdo co zařídí, jsme měli poměrně během chvilky jasno – na sud se přihlásili tři odvážlivci, kteří se zeptají doma a do konce měsíce dají vědět, jak vše dopadlo. Všeho ostatního, což ječištění studánek, plýtvání vodou, budování záhonků a osazování, se budeme účastnit všichni. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Mám skvělý tým, který mi ukazuje, jak funguje spolupráce.

Ráda dávám dětem prostor a možnost popustit uzdu své fantazii a vím, že vždy vznikne úžasné dílo, se kterým se teď skvěle pracuje. Každý ví, co má dělat a proč. Aby vše bylo pro děti ještě srozumitelnější, použili jsmepoužili jak při analýze, tak i při plánu činnosti, nové materiály Ekoškoly, které jsou pro děti skvěle a výstižně nakresleny. A protože děti měly velkou chuť začít plnit úkoly, mohu vám povyprávět o tom, jak se děti do prvního úkolu pustily.

Jak jsme plnili první úkol

Jedním z úkolů bylo, chytat dešťovou vodu do sudu, který jsme ale neměli. Vznikla otázka, jak sud získat. Pár dobrovolníků se doma optalo, ale sud do školky přinést nemohli. Škoda, říkali jsme si. A co dál? Děti přišly po dlouhém a usilovném přemýšlení s nápadem, že bychom se mohli jít podívat do místního sběrného dvora, jestli tam náhodou, nebudou nějaký sud mít. A tak se šlo. A světe div se! Byl tam! Děti se hned dohodly, jak půjdou poprosit pána, který dvůr obsluhoval. Poprosily, popsaly, na co sud potřebujeme, a pán se s námi šel na sud podívat. Byl prasklý. Opět zklamání. Když pán viděl smutek dětí, řekl, že ještě jeden sud má a ten že prasklý není. Smutek vystřídala radost. Děti si sud dokutálely až do školky pod okap našeho nového domečku. A jeden úkol z plánu činnosti je skoro hotov... Teď už jen aby nám napršela voda a zvládli jsme udělat záhonky. Těšíme se na další dobrodrůžo. 

Autor: Pavla Hoppová

Voda

MŠ Kytička Roudnice nad Labem - Plán

Jak se načrtává plán

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.