Jak usnadnit tvorbu plánu.

Aby měly plány jasnou strukturu a obsahovaly to, co je důležité, používáme univerzální šablonu, do které při plánování dopisujeme obsah.

Název školky: MŠ Čeladenská Beruška
Krok: Plán činností

Po seznámení s výsledky analýzy jsme se zaměřili na určité položky z pracovního listu daného tématu, které jsme chtěli dále rozvíjet nebo byli naší slabou stránkou. Aby náš plán obsahoval vše, co bylo podstatné, připravili jsme pro členy Ekotýmu šablonu, do které vyplňovali své návrhy, jak položku naplnit.

Nejdříve jsme členy Ekotýmu se šablonou seznámili a uvedli příklad, vyplnění. Utvořili jsme skupinky, ve kterých musel být vždy alespoň jeden dětský a jeden dospělý člen Ekotýmu. Koordinátorka byla skupinkám nápomocna pro případ potřeby. Členové dětského Ekotýmu se do plánování zapojovali nejen svými nápady, ale připojovali i kresby svých nápadů.

Šablona obsahovala tyto položky:

  1. Na kterou otázku analýzy jsme se zaměřili
  2. Cíl – čeho chceme dosáhnout
  3. Úkol – co konkrétně uděláme, abychom naplnili cíl, v případě náročnějšího cíle navrhněte několik úkolů, které pak rozpracujeme do dalších šablon
  4. Navrhněte, co ke splnění cíle budeme potřebovat, jakou předpokládáte finanční náročnost, koho oslovíme
  5. Navrhněte termín, kdy by měl být úkol hotov
  6. Kdo bude úkol plnit – Ekotým, děti z celé MŠ, široká veřejnost
  7. Kdo pohlídá plnění úkolu – člen Ekotýmu, koordinátor, vedení školy
  8. Jak budeme hodnotit plnění cíle, jak jej zdokumentujeme

Po vyplnění šablon přednesli skupinky návrhy plánů, z nichž jsme pak vybrali ty, kterými se chceme zabývat a připojili k nim další návrhy celého ekotýmu.

Takto vyplněnou šablonu jsme pak přetvořili do graficky přehledného plánu a zveřejnili ji na ekonástěnce.

Tipy a rady:

Do šablony jsme sice dali položku o hodnocení cíle, ale uvědomujeme si, že důležitější než výsledek je proces a raději se zaměříme na jeden cíl, který prohloubíme než několik povrchně zvládnutých cílů.

Plán činností

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.