Jak vznikal náš Ekotým

Jak vznikal náš Ekotým - aneb jak se nadšení z programu Ekoškolka přeneslo z učitelů na děti i na jejich rodiče

Název školky: ZŠ a MŠ Dřísy
Krok: Ekotým

Po velmi příjemném semináři "Sedm kroků Ekoškolky" jsem plna nadšení a velkých plánů seznámila děti s programem Ekoškolky. Musela jsem "čelit" spoustě všetečných dotazů, přání a nápadů. A tak se po společné diskuzi celá školka shodla na tom stát se členem programu Ekoškola pro MŠ.
Volba do týmu nebyla snadná - nejdříve se chtěly stát "ekohlídkou" všechny děti, ale po vzoru MŠ Rozárka jsme společně vytvořily pravidla a musím uznat, že děti sebekriticky dospěly k úspěšné volbě šesti zástupců - dvou čtyřletých, dvou pětiletých a dvou šestiletých :-) 
Skvělou zpětnou vazbou nám byla reakce rodičů následující den - program uvítali s velkým nadšením a pochopením.  A jako třešnička na dortu  - přání rodičů dvou ze zvolených dětí stát se členem Ekotýmu, neboť děti rodiče naprosto vzorně zasvětily a přenesly na ně své nadšení. 
Vše tedy začalo velmi pozitivně, pohodově a především nadšení stále trvá. A tak jsme všichni  plni očekáváni co bude dál :-) 

Autir: Klára Jindrová 

Ekotým

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.