Jedeme v tom spolu

Poprosili jsme dospělé o spolupráci v Ekotýmu a vysvětlili jim, co z takové spolupráce vyplývá.

Název školky: Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše
Krok: Ekotým

Pro sestavení Ekotýmu jsme využili společné schůzky s rodiči a dětmi. Tam jsme představili projekt Ekoškola jako takový, aktivity, které nás čekají a vyzvali je ke spolupráci. Realizovali jsme společnou schůzku rodičů a dětí, kde jsme všechny seznámili s tím, co se bude dít. Vyzvali jsme přítomné, aby se sami vyjádřili k nabízeným aktivitám a případně navrhli další. Poprosili jsme dospělé o spolupráci v Ekotýmu a vysvětlili jim, co z takové spolupráce vyplývá. Na konci schůzky jsme již měli zástupce rodičů, kteří projevili zájem o spolupráci.


Naše rada jinému koordinátorovi
Rada je jediná – nebát se společné schůzky rodičů s dětmi ☺.

Ekotým

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.